17.7 C
Bratislava
streda, 7. júna 2023

Bratislava a Mestské lesy venujú diviakom v intraviláne zvýšenú pozornosť, inštalácia klietok na odchyt a zintenzívnenie lovu prinášajú výsledky

Najčítanejšie

Inštalácia klietok pre odchyt diviakov, rozšírenie počtu posedov a zintenzívnenie lovu v lese. Hlavné mesto v spolupráci s Mestskými lesmi Bratislavy a v súčinnosti s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou venuje premnoženej diviačej zveri, ktorá prenikla do intravilánu mesta, zvýšenú pozornosť.

Za účelom zníženia počtu diviakov, eliminácie škôd, ktoré spôsobujú a zvýšenia bezpečnosti obyvateliek a obyvateľov pripravili v rámci svojich zákonných možností viacero opatrení. Výsledkom je viac ako 30 kusov odlovených dospelých jedincov za posledný mesiac.

Premnožená diviačia zver čoraz častejšie prekračuje hranice svojho prirodzeného prostredia – lesa a nachádza útočište priamo v útrobách mesta. Riešiť takéto prípady výskytu diviakov v urbanizovanom prostredí je prioritne zodpovednosťou štátnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS).

zdroj: Magistrát hl. mesta Bratislavy

V intraviláne mesta je z hľadiska bezpečnosti jediným prípustným riešením diviakov ich odchyt do špeciálnych klietok. Na území mesta ich v posledných týždňoch viacero pribudlo. Umožnilo to povolenie Okresného úradu o mimoriadnom love a odchyte diviačej zveri na nepoľovných plochách pre Mestské lesy Bratislava, konkrétne v rámci katastrálneho územia Karlova Ves (Sitina) a Nové Mesto (Kramáre a Koliba). Na základe tohto rozhodnutia je možné lov a odchyt na určených nepoľovných plochách zintenzívniť. Odlov na ďalších miestach je v kompetencii iných poľovných združení, respektíve RVPS.

Inštaláciu odchytových klietok zabezpečuje RVPS, a po novom aj mesto prostredníctvom zazmluvených veterinárnych lekárov, ktorí majú oprávnenie na odchyt diviačej zveri. Samospráva tým naplnila kompetencie, ktoré pri riešení tejto problematiky má a na ktorom plne spolupracuje s RVPS.

„Problém premnoženej diviačej zveri sa v poslednom období v niektorých častiach mesta zintenzívnil, diviačie stáda sa udomácnili v blízkosti obytných domov, kde majú dostatok potravy a sú v relatívnom bezpečí. Na situáciu reagujeme – zabezpečili sme veterinárneho lekára, ktorý pre mesto inštaluje klietky na miestach, kde je problém najvypuklejší a kde nám povolenie Okresného úradu inštaláciu klietok umožňuje,“ uviedla Tatiana Kratochvílová, námestníčka primátora Bratislavy.

Výskyt diviakov v posledných týždňoch evidovali najmä obyvatelia Kramárov v rámci mestskej časti Nové Mesto. Na miestach, kde bol zaznamenaný výskyt diviakov, veterinárny lekár v spolupráci s Mestskými lesmi umiestnil prvé klietky. Za august sa do nich podarilo odchytiť 6 kusov diviačej zveri, ďalších 5 kusov ulovili Mestské lesy na nepoľovnej ploche a 22 kusov ulovili Mestské lesy v lese.

Mestské lesy Bratislavy v lesoch nad Kramármi umiestnili päť nových posedov určených na odlov diviakov. Mestské lesy spravujú približne 40 % lesných pozemkov v Bratislave a na tomto území sa venujú regulácií počtu diviakov. Za zvyšné územie zodpovedajú buď štátne lesy alebo súkromné urbáre.

„Odlov diviakov v lesoch nad Bratislavou je z hľadiska bezpečnosti náročný, keďže ide o lesy mimoriadne obľúbené a navštevované. Napriek tomu na odlove pracujeme a čísla sa postupne zvyšujú – za posledných päť rokov ide takmer o trojnásobok. Na základe miery premnoženia diviakov sme okrem nových posedov v kritických lokalitách pristúpili aj k forme odlovu cez spoločné poľovačky, ktoré sa budú konať za prísnych bezpečnostných podmienok,“ uviedol Marek Páva, riaditeľ Mestských lesov v Bratislave.

Dôvodov premnoženia diviakov je viacero. Medzi hlavné faktory patrí dostatok potravy, ktorú vo väčšej miere ako v lese nachádzajú práve v meste – v záhradách (často aj opustených), vo vinohradoch, pri obytných domoch v neuzamknutých nádobách na odpad.

zdroj: Magistrát hl. mesta Bratislavy

V mestskej časti Nové Mesto boli zmapované všetky kritické miesta a spoločnosť OLO na nich vymení zberné nádoby za nádoby uzamykateľné cez špeciálny gravitačný zámok. Ten by mal zabezpečiť, že aj po prevrátení na zem sa zberná nádoba neotvorí a obsah zostane vnútri. Nádoba sa bude otvárať cez trojhranný kľúč, ktorý bude umiestnený na nádobe.

Najlepším riešením však zostáva dobudovanie riadnych uzamknutých stojísk, čo je v kompetencii správcov bytových domov. Hlavné mesto za týmto účelom poskytuje aj dotáciu, o ktorú je ešte možné sa uchádzať do konca septembra 2022: www.bratislavskisusedia.sk/temy/kontajnerove-stojiska

Odchyt diviačej zveri usídlenej v intraviláne mesta do klietok bude prostredníctvom tímu veterinárnych lekárov prebiehať kontinuálne aj naďalej. Počet klietok budeme postupne podľa potreby zvyšovať, pričom s ich výrobou je pripravený pomôcť aj Komunálny podnik Bratislavy. Cieľom je situáciu stabilizovať a počet diviakov v intraviláne mesta minimalizovať. V prípade spozorovania výskytu diviakov sa obyvatelia aj naďalej môžu obrátiť na mestskú políciu.

(ts, red)

Avatar photo
Redakcia
Redakcia Bratislavského večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne