26.3 C
Bratislava
utorok, 25. júna 2024

Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť – IKEA v Bratislave prekvapí zákazníkov predstavením, z ktorého vám naskočia zimomriavky

Najčítanejšie

S násilím v partnerských vzťahoch sa vo svojom blízkom okolí podľa minuloročného prieskumu IKEA stretla viac ako polovica Slovákov a Sloveniek. Domov, ktorý má byť pre všetkých bezpečným miestom na život, sa tak v mnohých prípadoch mení na priestor plný neistoty, strachu a bolesti.

Spoločnosť IKEA preto už od roku 2020 realizuje rôzne podporné aktivity, prispieva na systematické riešenia a otvára verejný dialóg, pomocou ktorého sa snaží podporovať zmeny postoja spoločnosti k téme v regióne Česká republika, Slovensko a Maďarsko. Tento rok si pre zákazníkov v obchodnom dome IKEA Bratislava pripravila aj špeciálne vystúpenie, ktorým poukáže na hlavné posolstvo kampane Za bezpečný domov.

Spoločnosť IKEA sa snaží vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí. V spolupráci so ženskou mimovládnou organizáciou Fenestra už vyše dvoch rokov hľadá spôsoby, ako zlepšiť ochranu a podporu žien pred násilím v partnerských vzťahoch. V nadväznosti na dlhodobú kampaň s názvom Za bezpečný domov sa obchodný dom IKEA Bratislava tento rok opäť stane silným hlasom proti násiliu.

IKEA pri príležitosti Medzinárodného dňa boja za odstránenie násilia páchaného na ženách (25.11.2022) uvedie počas otváracích hodín (o 10:30 h a 12:00 h) špeciálne vystúpenie. Úmyslom predstavenia je upozorniť na problém násilného správania za dverami slovenských domácností a vzdelávať zákazníkov o rôznych formách násilného správania, ktorých cieľom je dosiahnuť moc a kontrolu.

Na jeho realizácii sa podieľajú herci a herečky z Bieleho divadla, ktorí tak podporujú hlavné posolstvo kampane s odkazom: Každý ma právo na bezpečný domov. V inscenácií budú zobrazené viaceré formy kontroly a odkaz na dôležitý element pomoci z vonkajšieho prostredia.

So zámerom posilnenia systémového a udržateľného financovania podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie darovala IKEA mimovládnym organizáciám na Slovensku za posledné dva roky už viac ako 70 000 eur. Tie boli využité najmä na poskytnutie bezplatného poradenstva a rekonštrukciu priestorov v troch poradenských centrách a jednom bezpečnom ženskom dome. Vďaka podpore IKEA organizácie poskytli pomoc a podporu 408 ženám.

„Napriek tomu, že viac ako tri štvrtiny Slovákov a Sloveniek si myslí, že násilie v partnerských vzťahoch sa týka veľkej časti spoločnosti a malo by sa mu venovať viac pozornosti, stále sa stretávame so stereotypnými názormi, ktoré ospravedlňujú násilné správanie a zvyšujú tak toleranciu násilia v spoločnosti. Treba si však uvedomiť, že násilie páchané na ženách je skutočné, aj keď nemusí byť vždy viditeľné. Sme rady, že práve spoločnosť IKEA nám už dva roky pomáha šíriť informácie o násilí na ženách, zameriava sa na systematickú pomoc a financuje aj podporné služby pre ženy zažívajúce násilie. Vďaka podpore IKEA Slovensko sme mohli poskytnúť pomoc a podporu 322 ženám a 14 deťom, ktorým bolo počas posledných dvoch rokov poskytované sociálne a psychologické poradenstvo, pričom 19 žien využilo aj prístup k bezplatnej právnej pomoci. Kampaň Za bezpečný domov vysiela jasný signál ženám aj celej spoločnosti, že násilie páchané na ženách nie je neviditeľné,“ popisuje Dušana Karlovská z mimovládnej organizácie Fenestra.

Aj keď k násiliu páchanému na ženách často dochádza za dverami domova, nie je to individuálny problém žien. Je to problém, ktorý sa týka celej spoločnosti. „Myslíme, že aj hlas súkromného sektora v diskusii o tejto problematike je dôležitý. Obeťou násilia v partnerskom vzťahu sa môže stať ktokoľvek. Preto sme sa počas posledných dvoch rokov zameriavali na pomoc lokálnej komunite, ale zároveň sme podporovali aj naše zamestnankyne, ktorých sa téma bytostne dotýkala. Ponúkli sme im pomoc v podobe 10 dní platenej dovolenky navyše, finančnú a materiálnu pomoc, zaistenie bezpečnosti na pracovisku či sprostredkovanie služieb terapeuta a právnika. Našou víziou je vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí, a to je možné iba v prípade, keď je domov bezpečným miestom,“ dodáva Roman Bojko, manažér pre rovnosť, diverzitu a inklúziu v IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

Kampaň s názvom Za bezpečný domov odštartoval v roku 2020 hraný televízny spot s herečkou Terezou Richtrovou v hlavnej úlohe. Deväťdesiatsekundový spot emotívne sprostredkovával pocity ženy, ktorá zažíva násilie zo strany partnera a ukazoval ju v niekoľkých typických situáciách.

V roku 2021 sa v online priestore a v art kinách predstavil hraný spot s herečkou Hanou Kusnjerovou, ktorý zobrazoval stereotypné reakcie, ktorým musia ženy čeliť pri odchode z násilného vzťahu. Počas kampane doplnili tieto audiovizuálne nahrávky aj rádiové spoty, interaktívna edukačná inštalácia v obchodnom dome IKEA Bratislava či špeciálne cielený obsah pre zákazníkov.

V roku 2021 boli do kampane po prvýkrát zahrnutí aj členovia IKEA Family – za každé načítanie karty IKEA Family v období od 15. novembra do 10. decembra darovala IKEA 10 centov na finančné balíčky pre ženy a deti, ktoré opustili svoj domov. IKEA tak venovala ďalších 11 500 euro na podporu neziskových organizácii.

(ts)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

Aktuálne