10.9 C
Bratislava
streda, 28. februára 2024

Novým hlavným architektom hlavného mesta SR Bratislavy je Juraj Šujan

Najčítanejšie

Poslanci mestského zastupiteľstva ho na návrh primátora Matúša Valla zvolili na novembrovom zasadnutí s účinnosťou od 15. decembra 2022. Jeho predchodkyňou bola Ingrid Konrad, ktorá v tejto funkcii pôsobila od roku 2011.

Juraj Šujan pôsobil od roku 2019 ako poradca primátora Matúša Valla pre rozvoj mesta a územné plánovanie. V náplni jeho práce bolo usmerňovanie rozvoja mesta, najmä územnoplánovacích pracovísk magistrátu a Metropolitného inštitútu Bratislavy po odbornej a metodickej stránke.

Výrazne sa podieľal na nastavení transparentného posudzovania investičných zámerov, aktualizácii územného plánu Bratislavy vo funkčnej a priestorovej regulácii a príprave nového územného plánu a prispel tak vo výsledku ku skvalitneniu organizmu mesta.

Spolupracoval na metodických dokumentoch, na Koncepcii mestskej bytovej politiky 2020-2030 a v rokoch 2021-2022 viedol pracovnú skupinu pre územný a mestský rozvoj strategického dokumentu hlavného mesta Bratislava 2030.

„Ako svoju základnú úlohu z vejára kompetencií, zverených hlavnému architektovi v zákone o Bratislave, vnímam koordináciu a odborné usmerňovanie územného rozvoja a územnoplánovacích činností na území mesta, prípravu nového územného plánu a do jeho schválenia aj priebežnú aktualizáciu súčasného,“ uviedol Juraj Šujan v súvislosti so zvolením do funkcie.

„Týmito činnosťami chcem napomôcť rozvoju kultivovaného, rozumne rastúceho mesta na princípoch kompaktného, polycentrického, funkčne zmiešaného mesta, s navzájom prepojenou sieťou kvalitných verejných priestorov, fungujúcou, najmä verejnou dopravou a dostatkom urbánnej zelene tak, aby bolo pripravené na zmenu klímy,“ doplnil.

Juraj Šujan študoval architektúru na Slovenskej technickej univerzite aj na Vysokej škole výtvarných umení a scénografiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Od roku 1987 pôsobil ako architekt, od roku 2006 v ateliéri šujan_stassel.

Medzi jeho najvýznamnejšie realizácie patria obytné súbory ROZADOL, Karloveské rameno, Malé Krasňany, bytový dom Medický park, administratívne budovy Westend Square a Westend Plazza v Bratislave.

Je laureátom Ceny za architektúru CE.ZA.AR a ďalších architektonických cien, opakovane bol zvolený za Osobnosť architektúry a stavebníctva a nominovaný na Krištáľové krídlo.

Aktívne pôsobí v stavovských organizáciách a akademických grémiách; v rokoch 2007-2013 bol predsedom Slovenskej komory architektov, v súčasnosti je členom predstavenstva komory, Správnych rád Slovenskej technickej univerzity a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

(ts)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne