8.8 C
Bratislava
sobota, 20. apríla 2024

Čaká SOŠ v Rači na Pántoch zrušenie, alebo sa ju podarí zachovať? Škola stojí v lokalite zaujímavej pre developerov (aktualizované)

Najčítanejšie

Občania v zverejnenej petícii žiadajú Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja aby zachovalo a nezrušilo Strednú odbornú školu hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 v Bratislave. SOŠ HSaO má v súčasnosti 7 funkčných stredísk, 85% naplnenosť školy (pozn. 350 žiakov), 100% naplnenosť Školského internátu, funkčné Centrum voľného času a stabilné kluby na plavárni a prekrásny športový areál. Článok sme aktualizovali o stanovinsko BSK.

Vedenie školy pozýva pri tejto príležitosti aj verejnosť, aby školu navštívila 14. februára, alebo 28. marca, kedy bude na škole prebiehať Deň otvorených dverí. O jej zrušení bude potom rozhodovať Zastupiteľstvo BSK 31. marca.

Proti zrušeniu je aj starosta mestskej časti Rača, kde sa škola nachádza: „Nedávno som sa dozvedel, že BSK plánuje v roku 2024 úplne zrušiť SOŠ Na pántoch. Nakoľko celý areál vedľajšej bývalej školy železničiarskej skončil v katastrofálnom stave (štát ho nechal úplne schátrať a zničiť), budem mať stretnutie s poslancami BSK za náš obvod Rača/Vajnory a tiež s BSK, aby som vedel ich predstavu, čo plánujú ďalej. Rušenie by ale mala byť posledná a nie prvá možnosť! V škole Na pántoch som v rade školy od roku 2017, tento školský rok 2022/23 nám pomohli ohľadom tried pre základnú školu, nedávno sme riešili opravu príjazdovej cesty. Investovali sme aj do opráv tried. Je potrebné hľadať zodpovedné riešenie. Rača má skúsenosť s unáhleným rušením ZŠ Plickova v roku 2008 a tiež vidíme ako dopadol areál neďalekej bývalej školy Na pántoch. Mimo toho nasledujúce roky (do roku 2035) budú prichádzať na stredné školy silnejšie ročníky ako doteraz. Ak ste ešte v škole neboli, príďte sa pozrieť 14.2.2023,“ uviedol starosta Rače Michal Drotován.

Juraj Droba, predseda BSK situáciu ozrejmuje a hovorí o transformácii školy, nie jej zrušení. Na pondelok 13. februára zvolal Juraj Droba stretnutie starostu a poslancov BSK.

Máme obavy, že sa vedenie BSK vyhýba slovu zrušenie a nahrádza ho transformáciou, lebo to lepšie znie. Transformácia ale bude pravdepodobne znamenať, že žiakov aj pedagógov rozdelia do druhých škôl, na Mikovíniho a na Farského. Transformácia bude pravdepodobne v tomto prípade znamenať uvoľnenie majetku. O vývoji a celkovej situácii v škole vás budeme následne informovať.

Na situáciu reaguje Barbora Oráčová, členka Rady školy SOŠ na Pántoch: „Pod zámienkou transformácie sa župa chystá zrušiť fungujúcu strednú školu. S najväčšou pravdepodobnosťou chce objekt školy s pozemkami v najbližšom období ponúknuť developerom. Buď pôjde o „prihrávku“ niektorému z developerov alebo o krátkozraké, nezodpovedné zbavenie sa majetku župy. Navyše v lokalite, kde ceny pozemkov budú v budúcnosti len stúpať. V okolí sa totiž dlhodobo pripravujú veľké developerské aktivity. Napríklad len na území blízkeho letiska vo Vajnoroch má vyrásť štvrť pre vyše 20-tisíc ľudí,“ uviedla pre Račiansky Večerník Barbora Oráčová a doplnila:

„Lokalita Na pántoch a jej okolie bude v blízkej budúcnosti veľmi atraktívnym územím pre veľkých i menších developerov. Počíta sa tu aj s predĺžením električkovej trate. Na zasadnutí rady školy v júni 2022 sa pracovník Úradu BSK vyjadril, že týchto pozemkov je škoda na školu. Zdá sa teda, že niekto sa snaží, aby objekt školy bol čo najskôr na predaj. Kým ešte trhové ceny nehnuteľností v tomto území nie sú také vysoké“.

Aktualizácia 13.2. o stanovisko BSK:

„Pre BSK je školstvo jednou z priorít. Preto dlhodobo pracuje na zvyšovaní kvality poskytovaného vzdelávania. Transformácia škôl je dlhodobý proces a nadväzuje na schválené strategické dokumenty. Zámerom BSK je vybudovať kvalitné stredné odborné školy s dôrazom na existujúce centrá odborného vzdelávania a prípravy (COVP), teda také, ktoré oslovujú aj zamestnávateľov, realizujú duálne vzdelávanie a tiež celoživotné vzdelávanie v danej oblasti. V prvej fáze ide o školy, ktoré sa transformujú práve do COVP. Jednou z nich je aj spomínaná Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Na pántoch 9 v Bratislave. Počet žiakov školy nenapĺňa ani 50 % jej kapacity, školský internát je pre potreby žiakov stredných škôl využívaný na 28 % a budova aj areál si pre svoje ďalšie fungovanie vyžadujú významnú finančnú investíciu, ktorá vysoko prevyšuje možnosti rozpočtu BSK. SOŠ hotelových služieb a obchodu Na pántoch 9 v Bratislave nie je ani dostatočne atraktívna pre zamestnávateľov. Tí si ako partnera vybrali COVP Farského (Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb na Farského 9 v Bratislave) a pripravované COVP Mikovíniho (Hotelová akadémia, Mikovíniho 1 v Bratislave). S týmito školami chcú spolupracovať na vychovávaní a vzdelávaní nových absolventov, ako i zázemie na svoje celoživotné vzdelávanie. V prípade SOŠ gastronómie a hotelových služieb na Farského vybudoval BSK nové priestory so špičkovým vybavením v COVP na Harmincovej v bratislavskej Dúbravke a slúžiť bude ako COVP pre oblasť potravinárstva. Komplexne zrekonštruované boli štyri podlažia budovy. V celom objekte sa vymenili rozvody kanalizácie a vody, rozvody ústredného kúrenia a elektroinštalácie. Stavebnými prácami sa vybudovali dve prevádzky v novom koncepte pekár/cukrár a mäsovýroba, ktoré majú svoje oddelené výrobné priestory so zázemím či skladmi. Celý objekt je zateplený, vrátane kompletnej výmeny okien, čím sa znížila energetická náročnosť objektu. Projekt je financovaný z IROP 2014 – 2020. Na rekonštrukčné práce bolo schválených 2,4 milióna eur a na nákup materiálno-technického vybavenia približne 1,1 milióna eur. Spolufinancovanie župy predstavuje 5%. Uvedenou transformáciou nebude dotknutá ponuka odborov vzdelávania v našom regióne, všetci žiaci budú môcť pokračovať vo vzdelávaní vo svojom odbore a nástupnícke školy preberú všetky záväzky vrátane zamestnancov,“ uviedla pre Račiansky Večerník Lucia Forman, hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja.

Žiacky školský parlament pripravil pre verejnosť Deň otvorených dverí, aby sa mohli presvedčiť o opodstatnení a o ďalšom pokračovaní školy, uskutoční sa najbližšie v utorok 14.2., od 8 h. ráno počas celého dňa, až do 15 h.:

Marián Luha
Marián Luhahttp://www.racianskyvecernik.sk
Som šéfredaktorom portálov Bratislavský Večerník a Račiansky Večerník. Študoval som na masmediálnych fakultách na univerzitách na Slovensku a v Českej republike. V minulosti som pôsobil vo viacerých printových a elektronických médiách. V súčasnosti okrem portálov Bratislavskyvecernik.sk, Racianskyvecernik.sk a Novomestskyvecernik.sk vediem aj portály Mediahub.sk a Retazce.sk, ktoré sa ale začiatkom roka 2023 zlúčili pod jeden brand Bratislavský Večerník.sk. Zároveň vediem i printové noviny Račiansky Večerník a Novomestský Večerník. Žijem v najkrajšej bratislavskej mestskej časti Rača.👍🍀😉 Svoje tipy na články mi môžete zasielať na e-mail: marian@luha.sk, alebo telefonicky, sms na 0950 355 504. Ďakujem. Články o Rači nájdete > TU

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne