31.9 C
Bratislava
piatok, 12. júla 2024

Dotácie pre rok 2023 v Bratislavskom kraji aj napriek kríze zachránili

Najčítanejšie

Obľúbená Bratislavská regionálna dotačná schéma (BRDS) bude pokračovať aj v tomto roku. Dotácie budú slúžiť na podporu mládeže a športu, kultúry a turizmu, i životné prostredie a rozvoj vidieka.

„Energetická kríza a nebývalá inflácia spôsobili samosprávam veľké finančné ťažkosti. Navyše, dôsledky daňového bonusu, v podobe, ako ho schválila vláda, zobrali samosprávam na celom Slovensku a teda aj župám takmer 600 miliónov EUR. Konkrétne náš kraj prišiel o sumu, ktorá atakuje hranicu 20 miliónov EUR. Hovoríme o sume pre rok 2023,“ vyhlásil predseda BSK Juraj Droba.

„Upozorňovali sme, že pokiaľ tento výpadok vláda nevykompenzuje, hrozí obmedzenie služieb a zvyšovanie poplatkov pre obyvateľov. Stalo sa. Samosprávy sú preto nútené požadovať vyššie platby v školách, škôlkach, či domovoch sociálnych služieb. Hrozí aj zvyšovanie cestovného vo verejnej doprave. Boríme sa tiež s nebývalým nárastom cien energií aj služieb. Tento problém sme však začali včas aktívne riešiť,“ doplnil Droba.

Bratislavský samosprávny kraj vykonal sériu racionalizačných opatrení. Týkajú sa najmä výdavkovej časti rozpočtu. Kraj bol tiež nútený prepustiť až 10 percent svojich zamestnancov.

Podľa Juraja Drobu sa to všetko odzrkadlilo aj na dotáciách. Hoci nie sú zo zákona povinné, pre Bratislavský samosprávny kraj sú už tradičné. „Boli sme nútení ich zásadným spôsobom obmedziť, a to aj napriek tomu, že sa to dotýka obcí, občianskych združení či organizácie kultúrnych podujatí. Dokonca sme istú chvíľu uvažovali aj o ich úplnom zrušení. Tejto myšlienke som, samozrejme, nebol naklonený, a preto sme spoločne s vedením kraja hľadali to najlepšie možné riešenie, ako dotácie zachovať. V akejkoľvek podobe, ale zachovať.“

Výsledkom tohto snaženia je dobrá správa: Dotácie pre rok 2023 budú, a pokračuje aj Bratislavská regionálna dotačná schéma (BRDS). To všetko napriek kríze. Župa sa rozhodla navýšiť celkový objem dotácií zo 600 tisíc EUR na 2 milióny EUR.

„Finančné ukazovatele vývoja župy sú aktuálne vcelku priaznivé. Ak sa potvrdia aj v ďalších mesiacoch a nevzniknú zásadné makroekonomické zmeny, môžeme pozerať na navýšenie príjmov BSK z daní z príjmov fyzickej osoby vcelku optimisticky. A práve vzhľadom na optimistickejší výhľad na príjmy pristupujeme konzervatívnym spôsobom k výdavkovej časti. Určite sa nedá očakávať žiadny skokový nárast,“ spresnila riaditeľka úradu BSK Patrícia Mešťan.

Ako ďalej podotkla riaditeľka úradu BSK, župa dokázala dotácie zachovať vďaka racionalizačným opatreniam. „Regionálne dotácie budú pokračovať. Určené budú na podporu mládeže a športu, kultúry a turizmu, ako aj na životné prostredie a rozvoj vidieka. Očakávame, že vzhľadom na proces schvaľovania budú vyhlásené v apríli a príjemcovia ich budú môcť čerpať v júni,“ uzavrela Patrícia Mešťan.

(ts)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

Aktuálne