17.7 C
Bratislava
streda, 7. júna 2023

Pošta vydala známku k 20. výročiu vzniku Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR

Najčítanejšie

Slovenská pošta vydala 1. marca 2023 poštovú známku „20. výročie vzniku Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR“ s nominálnou hodnotou 2,00 €.

Poštová známka rozmerov 26,5 × 44,1 mm, vrátane perforácie, vyšla vo forme tlačového listu s 50 známkami. Známku vytlačila technikou ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. Motívom známky je sústava zvonov, resp. zvonkohra z veže Katedrály Sv. Šebastiána v Bratislave – Rači, ktorá je hlavným chrámom Ordinariátu.

Súčasne s poštovou známkou vyšla obálka prvého dňa s pečiatkou FDC, s dátumom 1. 3. 2023 a domicilom mesta Bratislava. Predlohou prítlače obálky FDC je líniová kresba Katedrály Sv. Šebastiána v Bratislave – Rači.

Motív FDC pečiatky je erb vojenského Ordinariátu. FDC vytlačila technikou ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, prítlače na FDC a FDC pečiatky je Mgr. art. Peter Nosáľ.

Dôvodom vydania emisie tejto známky je 20. výročie vzniku Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Dvadsať rokov existencie nejakej inštitúcie nie je tak veľa. V tomto prípade ide však o zvláštnu a jedinečnú skutočnosť.

Podobne ako je v prípade mladého človeka významným medzníkom života dosiahnutie dospelosti, tak aj Ordinariát OS a OZ SR dosiahol svoju dospelosť a schopnosť plniť svoje poslanie.

Slovenská republika v snahe zabezpečiť práva svojich občanov vrátane základného práva na náboženskú slobodu uzavrela 24. novembra 2000 so Svätou Stolicou základnú zmluvu, v ktorej sa zaviazala k uzavretiu ďalších štyroch dohôd.

Jednou z nich mala byť aj dohoda o zabezpečení duchovnej služby katolíckym veriacim pôsobiacim v prostredí ozbrojených síl a ozbrojených zborov. Táto dohoda bola podpísaná 21. augusta 2002 a vytvorila predpoklad pre to, aby mohla byť pre tento účel na Slovensku zriadená personálna diecéza, ktorá sa v cirkevnom práve nazýva ordinariát.

Pápež Ján Pavol II. svojou bulou Spiritalem progressionem (Duchovný pokrok) z 20. januára 2003 zriadil ordinariát a za jeho prvého biskupa – ordinára menoval dovtedajšieho pomocného biskupa Nitrianskej diecézy Mons. Františka Rábeka. Slávnostným promulgovaním uvedených pápežských dokumentov dňa 1. marca 2003 začal Ordinariát OS a OZ Slovenskej republiky kánonicky jestvovať.

V roku 2009 daroval bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský Ordinariátu pre účely katedrály nový kostol v Bratislave na Peknej ceste. Nebeským patrónom tak katedrály ako aj Ordinariátu je vojak a mučeník z prvokresťanských čias, svätý Sebastián.

Tvorca pamätnej známky Mgr. art. Peter Nosáľ znázornil na nej zvony katedrály, ktoré nie sú klasickými zvonmi, lež zvonkohrou. Zvony zaznievajú pri rozličných príležitostiach života spoločenstva veriacich a zvlášť radostne zaznejú aj pri dvadsiatom výročí vzniku Ordinariátu ako spoločenstva veriacich katolíkov pôsobiacich v oblastiach ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.

Mons. František Rábek

(ts)

Avatar photo
Redakcia
Redakcia Bratislavského večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne