31.9 C
Bratislava
piatok, 12. júla 2024

Tomášov získa ďalšie kapacity v základnej škole, ale aj úplne novú materskú školu

Najčítanejšie

V Bratislavskom kraji chýba v súčasnosti 360 kmeňových tried na základných školách. Tento nedostatok trápi tak mestá, ako aj obce. Dôvodom je najmä rozvoj miest a obcí, ale aj migrácia do kraja na úrovni 8 000 obyvateľov ročne.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) preto v Bruseli vyjednal podporu témy zvýšenia kapacít ZŠ a alokáciu 63 miliónov eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) z nástroja REACT-EU.

„Celkovo bude podporených 26 projektov, z ktorých všetky budú ukončené do konca roku 2023. Vznikne tak 214 kmeňových tried, čím sa pokryje viac ako polovica z chýbajúcich. IROP je však 1. fáza podpory. Túto tému tlačíme ďalej v rámci Plánu obnovy a odolnosti, nakoľko sú pripravené ďalšie projekty. Preto sa chcem poďakovať samosprávam za dobrú prácu pri príprave projektov,“ vysvetlil predseda BSK Juraj Droba.

Práve najkritickejšiu potrebu nových kapacít má okres Senec spolu s vybranými mestskými časťami Bratislavy. Okrem Tomášova získali podporu aj Dunajská Lužná, Kalinkovo, Bernolákovo, Kráľova pri Senci a Chorvátsky Grob. V tomto okrese tak vznikne 62 nových tried za viac ako 18 miliónov eur.

V prípade ZŠ Tomášov ide o zvýšenie kapacity budovy jej nadstavbou 3. poschodia. Vytvorí sa tak šesť nových kmeňových tried, plus nové priestory pre učiteľov. Súčasťou je aj výstavba novej budovy jedálne s kuchyňou priamo v areáli školy. Všetko v súlade so znižovaním energetickej náročnosti budov, nakoľko sa ráta aj so zateplením budovy. Pre celý projekt je vyčlenených 2,4 milióna eur.

Obec Tomášov má však schválený aj projekt vybudovania materskej školy, ktorý sa práve začína realizovať z prostriedkov IROP v sume 2,1 milióna eur. MŠ vznikne nadstavbou a prístavbou budovy jedálne a kuchyne v objekte ZŠ.

Vďaka apelu BSK sa podarilo dosiahnuť dohodu o presune nevyčerpaných zdrojov v IROP práve na tému budovania kapacít MŠ. To sa podarilo a z tejto výzvy sa v kraji aktuálne realizuje 29 projektov za 36 miliónov eur. Všetky musia byť ukončené do konca 2023.

„V prípade Tomášova ide o dobrý príklad prepojenia projektov, kedy obec v jednom areáli, vďaka financovaniu IROP, získa nové kapacity pre ZŠ aj MŠ spolu s novou kuchyňou a jedálňou. Do infraštruktúry vzdelávania tak v krátkom čase získala 4,5 mil. eur,“ uzavrel Peter Furik, riaditeľ odboru implementácie operačných programov BSK.

(ts)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

Aktuálne