8.8 C
Bratislava
sobota, 20. apríla 2024

Bratislavský kraj začal s rekonštrukciou športového areálu na „Adlerke“

Najčítanejšie

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sa pustil do veľkej investície. Ide o kompletnú prestavbu športového areálu Strednej priemyselnej školy Karola Adlera v bratislavskej Dúbravke a to tak po stránke funkčnej, ako aj stavebno–technickej. Cieľom je vybudovať multifunkčný areál, ktorý bude slúžiť nielen škole, ale aj verejnosti.

„Tento areál má koncepčný a strategický význam. Aktuálne je využívaný prevažne na vzdelávanie a vyučovací proces tejto školy. Jeho stav je však nevyhovujúci, tak vizuálne, ako aj stavebne. Aktuálne má pozemok sčasti zatrávnenú plochu nekvalitnou prírodnou trávou – bývalé antukové ihrisko, vrátane troch spevnených asfaltových plôch, ktoré sú vyduté a popraskané. Časť areálu bola v roku 2018 revitalizovaná a boli vybudované tri multifunkčné ihriská. Avšak pre ďalší rozvoj športu a aktívneho športovania je nutné pristúpiť k tomuto areálu komplexne a vybudovať jedno špičkové športovisko. Považujem tento výnimočný projekt revitalizácie športového školského areálu za medzník a nastavenie štandardov do budúcnosti, nakoľko bude poskytovať široké portfólio možností pre šport a relax žiakom školy, športovým klubom ako aj širokej verejnosti,“ povedal predseda BSK Juraj Droba.

Ide o rekonštrukciu súčasného športového areálu s celkovou výmerou plochy 13 780 m2, ktorý bol v nevyhovujúcom technickom stave. Celková rekonštrukcia zahŕňa úpravu a opravu súčasných spevnených a nespevnených plôch, vytvorenie nových plôch pre šport a rekreáciu, vkladanie prvkov drobnej architektúry do územia areálu, ako aj sadové a parkové úpravy.

Cieľom je vytvorenie riadneho futbalového ihriska pre detské a juniorské futbalové súťaže o rozmeroch minimálne 90x45m, so striedačkami, odvodnením, bránkami, ochrannými sieťami za bránkou, osvetlením a pevnou tribúnou s kapacitou cca 70 miest.

Kompletnou rekonštrukciou prejde aj antukový bežecký ovál, namiesto ktorého príde k vybudovaniu 300 m dlhého EPDM oválu so štyrmi dráhami, rozbehovou dráhou na beh o dĺžke 100 m a rozbežisko so skokom do diaľky či sektor pre hod guľou.

Súčasťou rekonštrukcie bude aj výstavba workoutového cvičiska vrátane strojov, napojeného na systém osvetlenia. Tvoriť ho má horizontálny, vertikálny a šikmý rebrík, šesť hrázd, dvojice bradiel, vertikálne bradlá a závesy pre gymnastické kruhy. Tieto prvky tak poskytnú priestor na rúčkovanie, precvičenie zhybov s rôznymi úchopmi, kľuky na bradlách a ďalšie cviky.

Športový areál bude doplnený aj kontajnermi. Na stene jedného z nich bude umiestnená lezecká stena. Kontajneri budú využívané ako šatne, sklad športového náčinia či sociálne zariadenia.

Pre jednotlivé sektory je navrhnutý aj osobitný typ osvetlenia. Práve rôznorodosťou osvetlenia sa dosiahne väčšia flexibilita prevádzky areálu. Umelé osvetlenie štadióna musí spĺňať mnoho náročných kritérií, najmä zaistiť bezpečnosť hráčov, zrakovú pohodu športovcov aj divákov a tiež minimalizovať dopad rušivého svetla na okolité bytové objekty.

V pláne sú aj sadové úpravy pozostávajúce zo zatrávnenia celého športového areálu, ale aj plôch okolo nových športovísk, osadenia exteriérových prvkov a mobiliáru ako sú lavičky, odpadkové koše či betónové kocky na sedenie.

Práce na rekonštrukcii areálu by mali byť ukončené ešte v roku 2023, pričom investičné náklady sú vyše 1,3 milióna eur.

(ts)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne