31.9 C
Bratislava
piatok, 12. júla 2024

Bratislavský župan v Bruseli odprezentoval cyklomost Vysomarch ako úspešný príklad politiky súdržnosti

Najčítanejšie

V pondelok 24. apríla sa v Európskom výbore regiónov v Bruseli uskutočnilo zasadnutie Komisie pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER), ktorého sa zúčastnil aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba.

Zasadnutiu dominovala diskusia na tému „Úspechy politiky súdržnosti v praxi.“ Predseda BSK predstavil projekt župného cyklomostu „Vysomarch“ vedúceho cez rieku Morava, ktorý spája Vysokú pri Morave s rakúskou obcou Marchegg. Vysomarch je v poradí už druhý cyklomost spájajúci Slovensko a Rakúsko. Projekt bol financovaný z programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-AT.

Okrem výstavby mosta boli v rámci projektu implementované aj opatrenia na podporu trvalo udržateľnej mobility, ktorá je pre kraj jednou z priorít. Cyklomost je zároveň súčasťou medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 13, ktorá vedie cez 20 krajín Európy.

„Cyklomost Vysomarch prispieva nielen k rozvoju cykloturistiky, ekoturizmu a cezhraničnej spolupráce, ale má aj symbolický význam, keďže spája cezhraničné územie, ktoré bolo v minulosti rozdelené železnou oponou,“ zdôraznil Juraj Droba.

Členovia komisie COTER diskutovali aj na tému spravodlivej a udržateľnej transformácie regiónov s automobilovým priemyslom.

„BSK v otázke udržateľnej transformácie v spolupráci s partnermi z „Aliancie automobilových regiónov“ požaduje adresný prístup Európskej komisie k automobilovým regiónom a preskúmanie dopadov transformácie na územie týchto regiónov. Jednou z požiadaviek je aj vytvorenie podporného finančného mechanizmu pre automobilové regióny po vzore Fondu na spravodlivú transformáciu,“ priblížil bratislavský župan.

Miestni a regionálni lídri prijali tiež stanovisko týkajúce sa zásady „nenarušovania súdržnosti“ („do no harm to cohesion“), v rámci ktorého boli zapracované aj viaceré návrhy a priority BSK týkajúce sa nového prístupu k definovaniu regionálnych disparít nad rámec HDP využitím alternatívnych prístupov ako napr. Indexu sociálneho pokroku EU (EU-SPI).

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

Aktuálne