15.9 C
Bratislava
pondelok, 20. mája 2024

Podnik verejnoprospešných služieb v Novom Meste bude s krízovým manažmentom

Najčítanejšie

Vedenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto od 16. mája 2023 poverilo riadením podriadeného EKO – podniku verejnoprospešných služieb krízový manažment a zároveň poverilo kontrolóra mestskej časti vykonaním hĺbkovej kontroly. Dôvodom sú domnienky z nehospodárneho nakladania s majetkom mestskej časti.

EKO – podnik verejnoprospešných služieb je príspevkovou organizáciou zriadenou mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto. Vzhľadom na pretrvávajúce pochybnosti vedenia mestskej časti o hospodárnom nakladaní so zvereným majetkom, pristupuje mestská časť Bratislava-Nové Mesto ku kontrole efektivity hospodárenia a procesov pri riadení organizácie.

„Už niekoľko týždňov sme si neboli istí, či v našej podriadenej organizácii sú všetky rozhodnutia jej vedenia v súlade so zákonom a dobrými mravmi,“ objasnil starosta Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Matúš Čupka.

Do konca júna je rozhodnutím poslancov samospráva povinná vyhlásiť nové výberové konanie na riaditeľa.

Krízovým riadením podniku bola k 16. máju 2023 poverená Mgr. Gabriela Laluhová. Jej úlohou bude zastabilizovať situáciu v EKO – podniku verejnoprospešných služieb a zabezpečovať základné služby, ktoré samospráva voči svojim obyvateľom má.

Nahradila tak predchádzajúceho dočasne povereného riaditeľa Daniela Hulina, ktorý bol nominovaný ešte za vedenia predchádzajúceho starostu Rudolfa Kusého.

„Majetok, s ktorým nakladá EKO – podnik verejnoprospešných služieb, je majetkom všetkých obyvateliek a obyvateľov Nového Mesta. Je preto mojou povinnosťou konať,“ uzavrel starosta Matúš Čupka.

(ts, red)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne