6.9 C
Bratislava
sobota, 20. apríla 2024

MDŽ: Platy, podnikanie, investovanie. Ako sú na tom slovenské ženy v porovnaní s mužmi?

Najčítanejšie

Medzinárodný deň žien alebo International Women’s Day každoročne pripadá na 8. marec a oslavuje sa po celom svete. Tento medzinárodne uznávaný sviatok zaviedla OSN k výročiu štrajku 40 – tich tisícok krajčírok z New Yorku v roku 1908, ktoré bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym platom či zlým pracovným podmienkam.

Aké je dnes postavenie žien oproti mužom (nielen) na trhu práce? V aktuálnej analýze sa Eva Sadovská, analytička WOOD & Company, pozrela na to, aké sú rozdiely v platoch či v nezamestnanosti, koľko žien na Slovensku podniká, ale aj na to, aké sú Slovenky investorky. Analýza vychádza z dát Štatistického úradu SR, Eurostatu a Indexu investičnej gramotnosti.

V analýze sa dozviete:
• O koľko zarábajú ženy menej ako muži a ako sa situácia zmenila za posledné roky?
• Týka sa nezamestnanosť viac žien alebo mužov?
• Koľko žien na Slovensku podniká?
• A akými investorkami sú Slovenky a aký je ich potenciál?

Ženy zarábajú o takmer pätinu menej. Najväčšie rozdiely sú vo finančníctve a v IT

Na Slovensku je priemerná mzda ženy o – 18,8 % (t. j. o – 311 eur) nižšia ako u muža. Vyplynulo to z údajov Štatistického úradu SR za rok 2022. Za posledné desaťročie sa tento rozdiel znížil iba minimálne, nakoľko v roku 2013 zarábali ženy o – 22,6 % menej ako muži.

Medziročne, teda oproti roku 2021 dokonca prišlo k miernemu nárastu rozdielu platov mužov a žien. Jedným z dôvodov je kratšia pracovná doba a s ňou súviciaca nižšia suma na výplatnej páske, ktorá sa týka viac žien ako mužov. Na podobne veľké platové nerovnosti ale upozorňuje aj Eurostat, ktorý porovnáva priemerné zárobky za hodinu. Podľa týchto dát je rozdiel medzi mzdami mužov a žien takmer osemnásť percent, čo je v rámci EÚ štvrtý najvýraznejší rozdiel.

zdroj: ŠÚ SR

Najvýraznejší rozdiel medzi platmi mužov a žien (a to na úrovni 23 až 24 %) je vo veku 35 – 44 rokov. Ženy totiž v určitom veku opúšťajú trh práce v súvislosti s materskou či rodičovskou dovolenkou a to na niekoľko rokov. K prehlbovaniu platových rozdielov začína dochádzať práve po ich návrate do pracovného života a tieto výraznejšie rozdiely pretrvávajú ešte niekoľko rokov.

Ženy zároveň pracujú v slabšie platených odvetviach či povolaniach a aj vedúce pozície sú obsadzované viac mužmi ako ženami. V prípade niektorých zamestnaní je rozdiel medzi platmi mužov a žien čiastočne opodstatnený. Ide napríklad o robotnícke profesie, v ktorých muži vykonávajú fyzicky náročnejšiu prácu. Avšak pri mnohých pracovných pozíciách neexistuje žiadny takýto dôvod a ženy v nich aj napriek tomu zarábajú menej ako muži aj o desiatky percent.

Pri pohľade na jednotlivé odvetvia sú najvýraznejšie rozdiely evidované vo finančných a poisťovacích službách. V tomto odvetví je priemerná mzda ženy o vyše tisícku, teda až o – 34,3 % nižšia ako u muža. V oblasti informácií a komunikácie ženy zarábajú o – 29,7 % menej ako muži. Naopak, minimálny platový rozdiel bol evidovaný v oblasti dodávky vody a kanalizácie (o – 2,9 %) a v administratívnych službách (o – 1,0 %).

Ženy sú nezamestnanosťou ohrozené viac ako muži

Evidovaná miera nezamestnanosti u žien dosiahla v závere roka 2023 úroveň 5,67 %. V prípade mužov predstavovala 4,54 %. Vyplynulo to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Vyššia miera nezamestnanosti u ženskej populácii je dlhodobý jav. Pandémia alebo akákoľvek iná kríza tento fakt ešte viac podčiarkli. Len pre zaujímavosť, od februára 2020 (tesne pred vypuknutím pandémie) do apríla 2021 (vrchol miery nezamestnanosti počas pandémie) sa nezamestnanosť zvýšila o niečo výraznejšie u Sloveniek (z 5,85 % na 9,17 %) ako u Slovákov (zo 4,37 % na 7,01 %).

Na Slovensku podniká vyše 100 tisíc žien

Pri otázkach rodových rozdielov sa pozornosť upriamuje na zamestnankyne, už menej na ženy – podnikateľky. Podľa najaktuálnejších údajov Eurostatu bolo pritom v roku 2022 na Slovensku 103,8 tisíc samostatne zárobkovo činných žien. Ich počet sa však oproti predchádzajúcim rokom znížil, nakoľko v roku 2019 (pred koronakrízou) Eurostat vykazoval ich počet na úrovni 114,3 tisíc. V prípade samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) – žien prevládajú živnostníčky z oblasti predaja a služieb. Podnikanie je ale aj naďalej takpovediac doménou mužov. V roku 2022 predstavoval počet SZČO z radov mužov 283,2 tisíc, čo bol najvyšší počet za posledné desaťročie.

Komentár Združenia podnikateliek a manažérok:
„Napriek tomu, že vnímanie podnikateliek a žien v manažmente sa postupne zlepšuje, rodová rovnosť stále nie je takou samozrejmosťou, ako by sa mohlo zdať. Ženy sa na pracovisku neustále stretávajú s rôznymi stereotypmi, ktoré im sťažujú ich profesijnú realizáciu a kariérny postup. Veľkou výzvou pre podnikateľky a manažérky je taktiež zosúladenie práce s rodinou. Podnikateľky aktuálne riešia aj administratívnu záťaž, neprehľadnú a stále sa meniacu legislatívu či vysoké daňové zaťaženie. Taktiež sa vo svojich podnikoch zaoberajú generačnou výmenou a hľadajú efektívne cesty prepájania viacerých generácií na pracovisku.“

Až 62 % Sloveniek si pri investovaní neverí. Ich potenciál je ale vysoký

Nielen v súvislosti s rekordne vysokou infláciou sa v posledných rokoch hovorí intenzívnejšie o investovaní ako o prevencii pred stratou hodnoty úspor. Napriek lepšej finančnej situácii mužov, investovanie patrí aj do sveta žien. Vďaka nemu si Slovenky môžu podstatne vylepšiť svoju finančnú budúcnosť. Pravdou však je, že gramotnosť a sebavedomie v otázkach investícií sú u žien nižšie ako u mužov.

Potvrdzujú to aj výsledky Indexu investičnej gramotnosti (IIG), ktorý na Slovensku realizovala investičná platforma Portu spolu s výskumnou agentúrou IPSOS v závere roka 2023 (na vzorke 1 050 obyvateľov vo veku 18 až 65 rokov). Podľa prieskumu si až 62 % Sloveniek v otázkach investovania neverí. V prípade mužov je podiel nižší – na úrovni 45 %. Avšak dobrou správou je, že ako sebavedomie, tak aj vedomosti ohľadom investícií u žien z roka na rok rastú. Kým index investičnej gramotnosti dosahoval u žien v roku 2021 úroveň 83,5, tak v roku 2023 bol odmeraný na úrovni 87,6.

Potenciál žien stať sa úspešnými investorkami je vysoký

Napriek tomu, že investičná gramotnosť a sebavedomie sú u žien nižšie ako u mužov, potenciál stať sa úspešnými investorkami rozhodne majú. Pre ženy ako investorky je typická zodpovednosť, trpezlivosť, opatrnosť a istota, čo ich predurčuje investovať do dlhodobých investičných nástrojov, často s nižším, ale stabilnejším a dlhodobým výnosom. Za investíciou hľadajú väčší zmysel a nielen vidinu zarobiť. Potrebujú mať plán a cieľ a v otázke investičných možností sú ochotnejšie nechať si poradiť od odborníkov. U žien je tak potenciál lepšej diverzifikácie portfólia a teda aj rizika ako u mužov. Investorky oproti investorom uprednostňujú viac fondy ako akcie a zotrvávajú v nich dlhšie. Na druhej strane, strach z rizika ich v niektorých prípadoch od investovania úplne a hlavne zbytočne odradí.

Eva Sadovská, analytička WOOD & Company

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne