22.4 C
Bratislava
nedeľa, 16. júna 2024

Bratislavskí hasiči absolvovali školenie na zvládanie požiarov batérii v elektromobiloch

Najčítanejšie

Prvých 60 členov Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Bratislavy absolvovalo v budove Tower 115 školenie zamerané na nové znalosti ohľadom priebehu horenia rôznych typov batérií.

Na cestách totiž pribúdajú elektromobily či elektrokolobežky a v budovách aj priemyselných areáloch zase batériové úložiská využívajúce rôzne druhy batérií, čo pre hasičov predstavuje špecifickú výzvu.

Školenie pre hasičov zorganizoval slovenský start-up Fuergy zaoberajúci sa energetickou optimalizáciou aj prostredníctvom inštalácie veľkokapacitných batériových úložísk v spolupráci s dodávateľom aerosolových hasiacich systémov výrobcu FirePro a realizačnou spoločnosťou fireblock.

Súčasťou školenia v budove Tower 115, v ktorej sa nachádza batériové úložisko brAIn od Fuergy s hmotnosťou 7,4 tony regulujúce spotrebu elektrickej energie budovy a pomáhajúce stabilizovať elektrickú sieť, bolo predstavenie zloženia rôznych typov batérií a ich ochranných prvkov. Zároveň školitelia hasičom objasnili, pri akých funkčných poruchách môže dôjsť k horeniu batérií a aký je jeho priebeh pri rôznych typoch batérií.

„Na dnešnej prednáške spojenej s obhliadkou batériového úložiska sme sa dozvedeli mnoho dôležitých informácií o vlastnostiach konkrétnych typov batérií, ich rozdelení, bezpečnosti, a tiež aj rizikách, ktorým ako záchranári môžeme v tomto objekte čeliť. Vďaka týmto informáciám budeme môcť efektívnejšie a bezpečnejšie reagovať na vznik nežiadúcich udalostí, ktoré sa v súvislosti s ich používaním môžu objaviť,“ zhodli sa bratislavskí hasiči. Celkovo prejde školením počas troch dní 120 hasičov.

Vzhľadom na vysoký záujem o tému hasenia batérií poskytne Fuergy videozáznam školenia hasičským zborom po celom Slovensku.

Rôzne typy batérií môžu horieť výrazne odlišným spôsobom

V budove, v ktorej sídli Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, je inštalované batériové úložisko využívajúce ťažké lítium-železo-fosfátové batérie (LFP). „Tieto batérie sú typické pomalším nabíjaním a vybíjaním, čo zásadne zvyšuje ich bezpečnosť. Ak je batériové úložisko profesionálne zostavené a vybavené správnym typom batérií a systémom ich riadenia, riziko vzniku požiaru sa blíži k nule. Batérie totiž samé od seba nikdy nezačnú horieť, kým nedôjde k ich nadmernému prehrievaniu napríklad kvôli vnútornému skratu či neprimerane intenzívnemu nabíjaniu,“ vysvetľuje Vladimír Miškovský, Chief Business Officer spoločnosti Fuergy.

Aj keď je riziko požiaru interiérového úložiska minimálne, kvôli jeho umiestneniu vnútri budovy je dôležitá inštalácia hasiaceho systému, ktorý má za úlohu zabraňovať šíreniu požiaru do príchodu hasičov. „Úložisko je pre nás nová technológia, preto sme pri projekte energetickej modernizácie stavili na istotu a urobili všetko preto, aby prevádzka bola nielen efektívna, ale aj bezpečná. V priestoroch s batériami je preto inštalovaný aerosólový hasiaci systém,“ hovorí Marián Židek, projektový manažér spoločnosti JTRE, ktorá je developerom budovy Tower 115.

Súčasťou školenia bolo vysvetľovanie rozdielov v chemickom zložení rôznych typov batérií a rôznych spôsobov hasenia v prípade horenia. „Záujem hasičského zboru o špecializované techniky hasenia, najmä v oblasti horenia batériových úložísk, nás teší. Táto téma sa stáva čoraz aktuálnejšou vzhľadom na rastúce používanie batériových systémov v domácnostiach aj priemysle. Naše spoločné úsilie o zvyšovanie povedomia a vedomostí v tejto oblasti je kľúčové pre zabezpečenie rýchlej a efektívnej reakcie v prípade požiaru,“ povedal Miloš Kováč zo spoločnosti fireblock, ktorá realizovala inštaláciu hasiaceho systému aj pre budovu Tower 115.

Napríklad v autách, elektrobicykloch a kolobežkách sa používajú niektoré typy lítium-iónových batérií (Li-Ion) s vysokou hustotou energie, ktoré sa rýchlo nabíjajú, čo zvyšuje riziko skratu a tým pádom vzniku požiaru. Tieto batérie sa v interiérových inštaláciách nepoužívajú, preto sa na ich hasenie v exteriéri dá použiť špeciálny kontajner s vodou.

Naopak, pre interiérové inštalácie sú vhodné primárne LFP batérie s nižšou hustotou energie, prípadne nikel-mangán-kobaltová batérie (NMC). Tie riadi vlastný systém riadenia batérií BMS a pri veľkých úložiskách aj nadradený systém energetického riadenia EMS.

Systém v prípade skratu či inej poruchy upozorní prevádzkovateľa na poruchu a umožňuje mu prijať opatrenia, aby nedošlo k horeniu. Ak k nemu predsa len dôjde, aerosólový hasiaci systém dokáže požiar uhasiť, prípadne udržať pod kontrolou dostatočne dlhú dobu postačujúcu pre príjazd hasičov a vykonanie zásahu.

zdroj: Seesame/Fuergy

Ministerstvo vnútra odovzdalo Hasičskému a záchrannému zboru 41 nových priestranných SUV vozidiel

Generačná obmena osobných automobilov výrazne zlepší mobilitu príslušníkov HaZZ pri výkone služobných povinností, zvýši bezpečnosť príslušníkov a prinesie finančnú úsporu

V procese obnovy a modernizácie technického vybavenia ide o významný krok. Nakúpené vozidlá s lepšími úžitkovými vlastnosťami postupne nahradia morálne zastarané služobné vozidlá, ktoré sú v užívaní Hasičského a záchranného zboru.

Kľúče od nových vozidiel typu Kia Sportage Gold príslušníkom Hasičského a záchranného zboru odovzdali prvá štátna tajomníčka MV SR Lucia Kurilovská a prezident Hasičského a záchranného zboru Adrián Mifkovič.

„Dnes odovzdávame osobné vozidlá a verím, že významne zvýšia bezpečnosť tých, ktorí sa starajú o bezpečnosť a istotu náš všetkých. Vozidlá budú prerozdelené v rámci celého Slovenska a budú slúžiť všetkým,“ povedala prvá štátna tajomníčka MV SR Lucia Kurilovská.

Ministerstvo vnútra SR čerpaním finančných prostriedkov z EÚ Operačného programu Kvalita životného prostredia, v rámci projektu „ Posilnenie intervenčných kapacít integrovaného záchranného systému Ministerstva vnútra SR“, obstaralo pre potreby Hasičského a záchranného zboru celkovo 130 kusov automobilovej techniky. V stredu, 17. apríla 2024, dostali hasiči do užívania ďalších 41 automobilov typu Kia Sportage Gold z tohto nákupu, a to v hodnote 1 469 328 eur s DPH.

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru si prevzali:

25 vozidiel SUV Kia Sportage Gold v výkonom 110kW, automatickou prevodovkou a pohonom 4×4 s príslušenstvom:

– sada zimných kolies
– svetelné a zvukové výstražné zariadenie s určením pre HaZZ rampa
– set polepov (označenie príslušnosti vozidla k HaZZ)
– 16 ks vozidiel SUV Kia Sportage Gold v výkonom 110kW, pohonom 4×4 s príslušenstvom:
– sada zimných kolies
– svetelné a zvukové výstražné zariadenie s určením pre HaZZ rampa
– set polepov (označenie príslušnosti vozidla k HaZZ)

„Tieto vozidlá budú plniť bežné úlohy Hasičského a záchranného zboru, ako aj úlohy riadiaceho dôstojníka. Je to malý míľnik v zlepšení materiálno – technického zabezpečenia a verím, že nie posledný. Chcem sa poďakovať vedeniu rezortu vnútra za podporu a všetkým kolegom prajem veľa šťastných a bezpečných kilometrov,“ povedal prezident Hasičského a záchranného zboru Adrián Mifkovič. 

(ts)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

Aktuálne