22.4 C
Bratislava
nedeľa, 16. júna 2024

ZNAČKA

bezpečnosť ľadových plôch - rady a tipy

Bezpečnosť ľadových plôch – rady a tipy

Hasičský a záchranný zbor sa okrem plnení úloh pri zdolávaní požiarov, poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách, mimoriadnych udalostiach a...

Najnovšie