19.7 C
Bratislava
piatok, 12. apríla 2024

ZNAČKA

Voľby

Kandidujúce politické strany delegovali členov do volebných komisií

Proces obsadenia volebných komisií zástupcami politických subjektov bol ukončený. Každá politická strana a koalícia, ktorej kandidátna listina pre voľby do Národnej rady SR bola...

Obce a mestá začnú vydávať hlasovacie preukazy od 16. augusta

Obce a mestá začnú vydávať hlasovacie preukazy pre voľby do Národnej rady SR od stredy 16. augusta. Lehota vyplýva zo zákona o podmienkach výkonu...

RTVS zverejnila poradie politických subjektov v septembrových predvolebných diskusiách

V piatok 11. augusta prebehlo v RTVS v Mlynskej doline v Bratislave žrebovanie poradia účasti politických subjektov kandidujúcich do NR SR v jesenných parlamentných...

Ministerstvo vnútra zaregistrovalo spolu 72 993 žiadostí o voľbu poštou

O voľbou poštou zo zahraničia pre voľby do Národnej rady SR požiadalo spolu 72 993 voličov zo 131 štátov. Zákonná lehota na podanie a...

Študenti mobilizujú Slovákov žijúcich v Českej republike k účasti vo voľbách

Skupina slovenských študentov mobilizuje Slovákov žijúcich v Českej republike k účasti vo voľbách. Za týmto účelom umiestnili do pražského metra takmer 250 bannerov odkazujúcich...

Hlasovacie lístky pre voľbu poštou sú už dostupné na webe ministerstva vnútra

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo na svojej webstránke hlasovacie lístky pre voľbu poštou. MV SR zároveň zasiela voličom, ktorí požiadali o voľbu poštou, materiály potrebné...

Kandidátne listiny v lehote určenej zákonom predložilo 24 politických strán a jedna koalícia

Prijímanie kandidátnych listín pre parlamentné voľby 2023 je ukončené. Na podaných kandidátnych listinách je uvedených celkovo 2 728 kandidátov. Ďalším krokom je preskúmanie kandidátnych...

Posledný termín na podanie kandidátnej listiny pre parlamentné voľby je nedeľa 2. júla, o voľbu poštou zo zahraničia požiadalo doteraz 11 820 voličov

Voľby do Národnej rady SR sa uskutočnia o tri mesiace 30. septembra. Ministerstvo vnútra, ktorá má v gescii ich organizačno-technické zabezpečenie, v piatok 30....

Politické strany môžu podávať kandidátne listiny pre parlamentné voľby do 2. júla

Kandidátnu listinu pre voľby do Národnej rady SR môžu podávať politické strany, ktoré sú zaregistrované podľa zákona o politických stranách a politických hnutiach. Lehota...

Starostovia a primátori utvoria do 27. júna volebné okrsky

Starostovia obcí, mestských častí a primátori miest utvoria do 27. júna volebné okrsky a určia volebné miestnosti pre parlamentné voľby. Lehota pre samosprávy vyplýva...

Najnovšie