27.5 C
Bratislava
utorok, 25. júna 2024

Hlasovacie lístky pre voľbu poštou sú už dostupné na webe ministerstva vnútra

Najčítanejšie

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo na svojej webstránke hlasovacie lístky pre voľbu poštou. MV SR zároveň zasiela voličom, ktorí požiadali o voľbu poštou, materiály potrebné na hlasovanie. Doposiaľ požiadalo o voľbu poštou 22 038 ľudí.

Každému človeku zapísanému do osobitného zoznamu voličov pre voľbu poštou bude doručená obálka na hlasovanie, návratná obálka a poučenie o spôsobe hlasovania, a to najneskôr do 21. augusta na adresu miesta pobytu v cudzine. Pri elektronickom podaní MV SR voličovi nezasiela hlasovacie lístky. Tie si volič stiahne z webovej stránky ministerstva vnútra.

Do výsledku hlasovania budú započítané hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré budú doručené ministerstvu vnútra najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb, teda najneskôr 29. septembra do 12.00 h.

Hlasovací lístok pre voľbu poštou je určený výlučne pre voľbu poštou a nie je možné ho použiť ako hlasovací lístok vo volebnej miestnosti. V prípade, že volič hlasujúci vo volebnej miestnosti vloží do obálky na hlasovanie hlasovací lístok pre voľbu poštou, je takýto hlasovací lístok neplatný.

Všetky hlasy cez voľbu poštou budú spočítané v osobitných volebných okrskoch, ktoré sa utvoria pre hlasovanie poštou. V nadchádzajúcich parlamentných voľbách bude po prvýkrát komplexne známe, ako volili voliči zo zahraničia.

Pri voľbách v roku 2020 bol známy len výsledok hlasovania voličov, ktorí nemali trvalý pobyt na Slovensku. Hlasovacie lístky voličov s trvalým pobytom na Slovensku boli totiž vložené do volebnej schránky v príslušnom okrsku podľa miesta trvalého pobytu. V parlamentných voľbách v roku 2020 volilo poštou zo zahraničia 48 925 voličov.

Komplexné informácie o voľbe poštou vrátane otázok a odpovedí sú dostupné na webe MV SR.

(ts)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

Aktuálne