5.9 C
Bratislava
streda, 17. apríla 2024

Liptovský Mikuláš: Výstava – Pavol Rusko / Hra-na-to – do 30.5.2013.

Najčítanejšie

Galeria LM-Pavol Rusko
Názov výstavy: Pavol Rusko / Hra-na-to
Miesto: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa / Malá sieň
Termín trvania výstavy: 21. 3. 2013 – 30. 5. 2013

Hra-na-to, názov prítomnej výstavy, predstavujúcej najnovšiu tvorbu autora, vyjadruje Ruskov prístup k umeniu, vlastnej tvorbe a napokon i k životu ako takému. Je umenie v týchto súvislostiach formou hry, hry s hranami? Hrá sa na niečo? Aké dôležité je vedieť hrať sa? A aké hry? Do akej miery predstavuje schopnosť hrať sa mieru duševnej mladosti, sviežosti? Na čo sa hráme my? Takéto a mnohé iné otázky si kladie autor a iste napadnú i vnímavého diváka, zvlášť keď hrana (ďalšia z významových hodnôt mnohoznačného názvu), ktorá organizuje plochu obrazu, tvorí neoddeliteľnú súčasť geometricko – abstraktných diel Pavla Ruska. Prevažuje v nich racionálna zložka vyvážená umeleckou intuíciou. Tú formovalo prostredie, v ktorom vyrástol a umelecky dozrel. A samozrejme princíp hry, hry často veselej, ale i vážnej, odkazujúcej na silný vplyv prežitého detstva a ranej mladosti, i esteticko-vizuálnych hodnôt, v tom čase vnímaných a natrvalo tvarujúcich najhlbšie prirodzené východiská jeho tvorby. Pavol Rusko je práve tak hravý ako tvorivý. Je umelcom, ktorý sa podieľa na vytvorení súčasnej podoby slovenského umenia nielen v klasických disciplínach maľby, kresby či grafiky, ale i textilu a grafického dizajnu. Nezaprie svoje pôvodné zameranie textilného výtvarníka so zmyslom pre rytmus, štruktúru, farbu, kontrast. Autorova prirodzená letora a temperament dávajú jeho dielu často radostný, veselý rozmer – je pestré a žiarivé, oslovuje široký okruh vnímateľov. Najvýznamnešie prínosy tohto umenia sú v čistote, hravosti, v radosti z výtvarného experimentovania, ale i v neuveriteľnej energii, ktorú do diela vkladá a ktorou si potom dielo podmaňuje okolitý priestor.

Po­larita Ruskovej tvorby medzi konštruktívnou racionalitou a využitím emotívnych hodnôt farby sa v prácach ostatného obdobia priklonila k farbe ako zhmotnenej citlivosti, umocnenej bezprostredným a spontánnym maliarskym vstupom, rozmaľbou, štruktúrou, umierneným gestom do plochy obrazu tam, považuje za potrebné plochu modelovať. Rovnako štruktúry, vytvorené otláčaním na obrazovú plochu a prekrývané valérmi polotransparentného nánosu farby priznávajú určitú dôležitosť i regulovanej náhodnosti.

V tvorbe Pavla Ruska má teda farba významné postavenie ako emo­tívny prvok, autor s ňou však narába v úzkych a premenných vzťahových rovinách so základnou geometrickou stavbou obrazu. Jeho záujem sa sústreďuje nielen na jej fyzické pôsobenie, ale na jej účinok, psychický efekt sprostredkovaný cez symboliku farby. Geometrická zložka zase reflektuje volanie po systéme, po zákonitostiach, poriadku v obraze práve tak, ako v živote alebo spoločnosti.

I keď konštruktívne princípy tvorby a koloristické hodnoty tvoria primárnu vizuálnu rovinu výrazu diela, pre Pavla Ruska je podstatné hľadanie a vyjadrenie hlboko ľudského, humánneho obsahového substrátu obrazu. Ten je zakotvený v inšpiračných zdrojoch autora a vo väzbe na kultúrnemu prostrediu kraja, v ktorom vyrástol a dodnes žije. Nemožno nevidieť rezíduá umeleckého odkazu Ľudovíta Fullu – aj Pavol Rusko nachádza svoje pramene inšpirácie v kultúrnej tradícii Liptova, v ľudovom umení. A Pavol Rusko si vo svojej tvorbe stanovil podobne náročné ciele – vyjadrovacími prostriedkami súčasného výtvarného umenia akcentovať skutočné hodnoty, ktoré majú stálu platnosť, rozdávať radosť, hravosť a krásu, prebúdzať vnímavosť ku krásnu, prenikať do hĺbky vnútorného, duchovného života.

Výstava bude otvorená v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši 21. marca 2013 o 16.00, potrvá do 30. mája 2013. Srdečne pozývame na jej prehliadku.

Karol Maliňák,
kurátor výstavy

www.galerialm.sk

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne