5.9 C
Bratislava
streda, 17. apríla 2024

Mediálny obraz skutočnosti

Najčítanejšie

– obraz sveta, ktorý pre recipienta vznikol na základe kritérií žurnalistického výberu správ. Mediálny obraz skutočnosti je v zásade transformáciou mimomediálnej skutočnosti, ku ktorej dochádza nevyhnutnou redukciou veľkej množiny všetkých ponúkajúcich sa udalostí na omnoho menšiu množinu mediálne akceptovaných udalostí. Tak vzniká neodstrániteľný rozdiel medzi mediálnym obrazom skutočnosti a skutočnosťou samou.

Výsledný mediálny obraz skutočnosti je ovplyvnený príčinami ideologickými a organizačnými. Ideologickými príčinami a faktormi selekcie udalostí a sitom prepúšťajúcim len niektoré aspekty skutočnosti je najmä snaha uprednostniť  jeden svetonázor či určitú politickú orientáciu pred inými. K uplatneniu organizačných príčin vytvárania mediálneho obrazu skutočnosti v správach dochádza vždy, pretože sú dôsledkom organizácie práce v rámci fungovania mediálnej organizácie (média). Súčasťou organizačných príčin vzniku mediálneho obrazu skutočnosti je aj príčina označovaná ako mediálna rutina.

Slovník mediálnej komunikácie zostavil IMEC. Viac, nielen  o mediálnych pojmoch si môžete prečítať na www.medialnavychova.sk

IMEC_mini banner

Použitá literatúra:

CHARVÁT, Juraj. Masová komunikácia. Bratislava : Perex K+K, 1996.
JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha : Portál, 2003.
McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 1999.
REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004.

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne