7.7 C
Bratislava
sobota, 20. apríla 2024

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu – 23. 4. 2013

Najčítanejšie

nova_televizia_banner_na_titulku
foto-koláž: Marián LUHA

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

– udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby GOLEM TV spoločnosti GOLEM TECH, s.r.o.;

– uložila sankciu – pokutu vo výške 4 000 eur vysielateľovi MARKÍZA –SLOVAKIA, s.r.o. (programová služba DAJTO a TV DOMA) za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou), ku ktorému došlo počas programov Poklad Aztékov dňa 2. 12. 2012, Nebezpečný vlak dňa 11. 12. 2012, Pokoj a pohoda dňa 9. 12. 2012 a Sedem smrteľných hriechov 1. časť dňa 9. 12. 2012;

– uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou), ku ktorému došlo počas programu Nebezpečný sudca dňa 17. 11. 2012;

– uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi TV LUX s.r.o. (programová služba TV LUX) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť
a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním programu U Pavla (téma: Registrované partnerstvá homosexuálov) dňa 29. 10. 2012;

– uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť
a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo odvysielaním príspevku Lekári odmietli potrat (Žena zomrela) v programe Noviny o 12
a Noviny o 17:00 dňa 15. 11. 2012;

– uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rádio VIVA, a.s. (programová služba Rádio VIVA) z dôvodu, že dňa 18. 10. 2012 a 28. 1. 2013 nevyužíval frekvenciu 90,0 MHz Medzilaborce, dňa 17. 10. 2012 a 23. 1. 2013 frekvenciu 92,8 MHz Ružomberok, dňa 22. 10. 2012 a 22. 1. 2013 frekvenciu 92,9 MHz Prievidza a dňa 23. 10. 2012 a 25. 1. 2013 frekvenciu 96,1 MHz Nitra na účely, na ktoré mu boli pridelené;

– začala správne konanie voči vysielateľovi SPINOZA, s.r.o. (programová služba HIT FM) vo veci možného nevyužívania frekvencií 90,8 MHz Žilina, 107,2 MHz Martin, 97,4 MHz Topoľčany, 96,4 MHz Partizánske a 91,8 MHz Trenčín na účely, na ktoré boli pridelené;

– začala dve správne konania voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 ZVR (upútavka na program nesmie obsahovať výňatky z diel zobrazujúce scény násilia) v súvislosti s vysielaním upútavky na program 22 výstrelov dňa 17. 2. 2013 o cca 8:07, 9:07 a 10:07 hod a vo veci možného porušenia
§ 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním upútavky na programy Fantastické tortyKde bolo, tam bolo a oznámenia o vlastnom programe vo forme textových informácií dňa 17. 2. 2013 o cca 8:29 a 9:59 hod;

– začala dve správne konania voči vysielateľovi MARKÍZA –SLOVAKIA, s.r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (povinnosť zabezpečiť čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu)  a § 32 ods. 4 písm. b) ZVR (povinnosť zabezpečiť, aby reklama a telenákup nepoškodzovali záujmy spotrebiteľov a nezneužívali ich dôveru) v súvislosti s vysielaním komunikátov Sexy výhra dňa 11. a 20. 1. 2013;

– začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s vysielaním programu Bučkovci – Slnko, seno, dedina dňa 14. 1. 2013;

– začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Bakiho Sadikiho vydajú na Slovensko v programe Správy RTVS  dňa 21. 12. 2012;

– začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ a JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti
s nedodaním súvislých záznamov z vysielania programov Bučkovci – SLNKO, SENO, DEDINA zo dňa 14. 1. 2013,  Ambiciózna blondínka zo dňa 17. 2. 2013, Experti zo dňa 18. 2. 2013, Tučné babenky zo dňa 19. 2. 2013, Da Vinci zo dňa 20. 2. 2013 a ďalších
29 súvislých záznamov z rôznych časov vysielania programovej služby JOJ PLUS z dní 29. – 31. 1., 1. 2., 3. – 8. 2. a 10. – 15. 2. 2013.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Informáciu pre portál masmediálne.info poskytla Mgr. Lucia Jelčová, PhD. z Útvaru riaditeľa kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, viac informácii môžete nájsť na www.rvr.sk

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne