9 C
Bratislava
piatok, 23. februára 2024

Najvyšší súd potvrdil stotisícovú pokutu, ktorú Rada uložila za propagáciu strany 99% – občiansky hlas

Najčítanejšie

Najvyšší súd potvrdil rozhodnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktorým uložila pokutu 100 000 eur spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, s.r.o. za odvysielanie komunikátov, ktoré popularizovali politickú stranu 99% – občiansky hlas a jej kandidátov Alenu Dušatkovú, Pavla Pavlíka a Petra Vačoka.

Komunikáty vysielala Televízia MARKÍZA pred voľbami do NR SR v januári 2012, o sankcii Rada rozhodla na mimoriadnom zasadnutí 1. februára 2012, ktoré kvôli prešetreniu tejto politickej reklamy zvolala. Rozhodnutie Najvyššieho súdu je konečné, MARKÍZA – SLOVAKIA, s.r.o. sa voči nemu nemôže odvolať.

Potvrdením rozhodnutia Rady Najvyšší súd zároveň uznal argumentáciu Rady, že pri  posudzovaní politickej reklamy nie je podstatná forma verejného oznámenia, ktorou je realizovaná, ani to, kto je zadávateľom reklamy. Definícia politickej reklamy teda neprihliada na to, či k jej naplneniu došlo vysielaním sponzorského odkazu tretej osoby, vysielaním politickej propagácie ako priamej súčasti programu či vysielaním propagácie formou samostatného reklamného oznámenia.

Vo februári 2012 Rada pre rovnaké porušenie zákona rozhodla aj o uložení sankcie pre spoločnosti MAC TV, s.r.o.a RADIO, a.s. Keďže však títo vysielatelia zákaz politickej reklamy porušili po prvýkrát, za jej vysielanie zákon umožňoval uložiť len nefinančnú sankciu – upozornenie na porušenie zákona.

 

Informáciu pre portál masmediálne.info poskytla Mgr. Lucia Jelčová, PhD. z Útvaru riaditeľa kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, viac informácii môžete nájsť na www.rvr.sk

Ďalšie články

Aktuálne