14.5 C
Bratislava
streda, 22. mája 2024

Bratislava: KC Dunaj – Výstava Adam Šakový: SALVAVIT – do 31.5.

Najčítanejšie

Milí priatelia,
srdečne Vás pozývame do  GALÉRIE DUNAJ
na výstavu obrazov  mladého slovenského umelca Adama Šakového
na 4.poschodie  KC DUNAJ na Nedbalovej 3 v Bratislave.

Výstava potrvá do 31.5.2013.

Tešíme sa na stretnutie.

Renáta  a  Ivan  Pätoprstí

Názov výstavy SALVAVIT v prvom momente
pripomínajúci názov čistiaceho prostriedku
do domácnosti. Je však latinským ekvivalentom
slova SPASENÉ.

Podobne ako v názve, pracuje autor aj vo svojej maliarskej práci s protichodnými alebo mätúcimi významami. Hlavnou témou prítomnou vo všetkých vystavených dielach je vzťah jednotlivca k spoločnosti, jednotlivosti v mnohosti. Momenty vyčlenenia ako aj zrovnoprávnenia. Radením jednej tváre k druhej sa zo zdanlivo jednoliateho davu stávajú jednotlivci, individuality.

Tak ako v tomto texte, tak aj na plátnach autor prostredníctvom oviec spracováva väčšmi medziľudské vzťahy než len samotné znázornenie zvieraťa. Paralelu k tomto spôsobu možno nájsť už v antických bájkach.Pri užití ľudského portrétu by konkrétna podoba jedinca obraz príliš uzatvárala, definovala, zužovala interpretačné možnosti recipienta.

V Šakového maľbách je často prítomný prvok nepatričnosti, pocitu čiernej ovce, ktorý však nechápe vždy ako negatívnu pozíciu v rámci spoločenstva. Snaží sa skôr nabádať k podobnému činu vyčlenenia, individuálneho myslenia. Autor však nemá ambície brať na seba úlohu spasiteľa ani vykupiteľa, skôr poukazuje na moment zastavenia sa, zamyslenia, chvíľkovej nečinnosti.

Maľby tiež reflektujú autorove vnímanie vzťahov vidieka k mestu, nie však z geografického hľadiska, ale skôr z pohľadu jednotlivých vzťahov medzi nimi. Výstupom tu ale nie sú konečné stanoviská alebo vzájomné konfrontácie.
Dôležitým prvkom v týchto prácach je aj samotný maliarsky spôsob  Prepis fotografie či už doslovný alebo zámerne manipulovaný vždy odkazuje k fotografickej predlohe. Tento vzťah a úvahy o ňom už dlhodobo sprevádzajú Šakového práce a rozdiel medzi fotografiou a maľbou sa postupne vytrácajú. Takmer všetky vystavené práce sú tvorené technikou airbrush. Táto technika dovoľuje vytvárať obraz bez ťahu, gesta, v niektorých prípadoch je stopa viditeľná,
častokrát však verne imituje štruktúru srsti, trávy a podobne. V niektorých prácach sa ale ťah úplne stráca a autorova prítomnosť v obraze je nepatrná.

Vystavené obrazy sú paralelou k Šakového komornejšej maliarskej práci, kde sa podobné témy zámeny či istý druh zavádzania užívajú, no v odlišnej forme. Názov „spasené“ tiež v niektorých prípadoch odkazuje na aktuálny, konzumný spôsob života, kde na seba táto významová dvojznačnosť priamo naráža.

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne