20.8 C
Bratislava
pondelok, 20. mája 2024

F…flame, floating ads, frames…

Najčítanejšie

iab_slovakia_mini_banner

Failure of Transfer (Zlyhanie prenosu)
Prenos obsahu vyžiadaného prehliadačom môže zlyhať, ak sa stránka prehliadačom opustí alebo ak
je server neschopný doručiť kompletnú stránku, vrátane reklamných formátov – tiež známa pod
pojmom chyba (error) alebo chyba v komunikácii (communication error).

Family/Ad family (Skupina/Reklamná skupina)
Kolekcia jednej alebo viacerých kreatív, známa tiež ako reklamná kampaň.

FAQ Frequently asked questions
Často kladené otázky.

FTP File Transfer Protocol
Internetový protokol, ktorý uľahčuje prenos súborov.

Filtering (Filtrovanie)
Proces odstránenia aktivity robotov a chybných kódov počas merania záznamov, pomocou ktorého sa
vytvárajú zvyšné záznamy predstavujúce platné aktivity ľudí na Internete.

Filtration guidelines
Nezáväzné smernice IAB poskytujúce návod na odstránenie aktivity v udávaných meraniach
zobrazení reklamných formátov, zobrazení stránok, unikátnych užívateľov a klikov, ktoré nespôsobuje
aktivita užívateľa.

Finger
Internetový softvérový nástroj určený k lokalizácii ľudí na serveroch. Niekedy slúži na poskytnutie
prístupu k neosobných informáciám, ale najčastejšie zisťuje či daná osoba má alebo nemá účet na
serveri. Nie každý server povoľuje túto funkciu.

Firewall
Ochranná bariéra umiestnená medzi internetom a firemnými počítačmi, aby tak firma
zabránila/povolila určitú sieťovú prevádzku na základe stanovených pravidiel. Firewall je založený na
princípe ochrany a filtrovania siete.

Flame
Poburujúce názory alebo kritika distribuovaná emailom alebo zobrazovaná v diskusných fórach.

Flash™
Vektorový grafický formát spoločnosti Macromedia, ktorý sa používa na zobrazenie interaktívnych
animácií na webovej stránke. Táto technológia je dostupná cez plug-in prehliadača.

Floating Ads
Reklamný formát, ktorý sa objaví v rámci hlavného okna prehliadača na vrchnej časti webovej stránky,
a takto vytvára ilúziu vznášania sa ponad vrchnú časť stránky.

Fold
Reklamný formát alebo obsah, ktorý je možné zhliadnuť akonáhle sa stránka načíta. Nie je nutné
stránkou rolovať ani vynaložiť inú aktivitu na jej zhliadnutie. Nakoľko je výsledok okamžite viditeľný, je
potrebné vedieť či užívatelia danej webovej stránky majú nastavené rozlíšenie na 640*480 pixelov
alebo 800*600 pixelov (prípadne vačsie).

Frames
Mnohonásobné nezávislé sekcie, ktoré sa používajú na vytvorenie jednej webovej stránky. Každý
rámec je oddeleným HTML súborom, ale existuje jeden „nadrámec“, ktorý kontroluje umiestnenie
každej sekcie. Keď užívateľ zadá požiadavku na stránku s rámcami, zobrazí sa viacero súborov ako
pole. Stránky používajúce rámce posudzujú jednu požiadavku s viacerými poliami ako mnohonásobnú
požiadavku. IAB smernice merania reklamnej kampane vyžadujú počítanie jedného súboru jedného
rámcového setu ako zobrazenie stránky.

Frame rates
Počet rámcov video záznamu zobrazeného v určitom momente. Čím je tento pomer vyšší, tým je
obrázok vyššej kvality.

Frequency (Frekvencia)
Číslo referujúce koľkokrát je reklamný formát doručený na ten istý prehliadač počas jednej návštevy
alebo v určitom momente. Stránka môže využívať cookies za účelom riadenia frekvencie zobrazenia
reklamy.

Slovník internetovej reklamy zostavila  IAB Slovakia.

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne