12.5 C
Bratislava
sobota, 18. mája 2024

L…log file, latency, link…

Najčítanejšie

iab_slovakia_mini_banner

Lag
Množstvo času, ktoré vznikne medzi online požiadavkou alebo príkazom a získaním odpovede zo
strany servera. Pozri Latencia.

LAN Local Area Network (Lokálna sieť)
Skupina navzájom prepojených počítačov nachádzajúcich sa na jednom fyzickom mieste.

Large rectangle (Veľký obdľžnik)
IMU veľkosť. Nezáväzné smernice IAB zahŕňajú reklamné formáty siedmych interaktívnych
marketingových jednotiek (IMU); dve vertikálne jednotky a päť obdľžnikových jednotiek.

Latency (Latencia)
1. čas, počas ktorého sa presunie dátový packet cez sieť,
2. zreteľné omeškanie vzniknuté medzi požiadavkou a zobrazením obsahu alebo reklamy.

Latencia má niekedy za následok, že užívateľ stránku opustí pred samotným zhliadnutím
požadovanej informácie. V streamingových mediách môže latencia vytvoriť spomalenie toku
informácií, a to vtedy, ak musí byť datový packet prijatý a prehraný v určitom poradí.

Link
Elektronické prepojenie medzi dvomi webovými stránkami. Tiež nazývaný ako „hot link“ alebo
hyperlink.

Listserv
Mailový adresár pozostávajúci z mailovýc adries užívateľov.

Listserver
Program, ktorý automaticky posiela emaily na adresy v listserv.

Load (Stiahnutie údajov)
Obvykle sa používa ako up-load alebo down-load a znamená prenos súborov alebo softvéru z jedného
počítača na druhý, resp. na server. Inými slovami, je to pohyb informácií online.

Log
Súbor, ktorý zaznamenáva sieťové pripojenia.

Log file
Súbor, ktorý zaznamenáva prenosy na webovom serveri. Niektoré druhy dát, ktoré sa získavajú, sú:
dátum/časový údaj, URL, IP adresa žiadateľa, stav požiadavky, predchádzajúca URL žiadateľa, atď.
Odporúča sa používanie rozšíreného log súboru.

Login
Identifikácia alebo meno slúžiace na prístup k počítaču, siete alebo stránky.

Slovník internetovej reklamy zostavila  IAB Slovakia.

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne