7.7 C
Bratislava
sobota, 20. apríla 2024

M…mailing list, micro sites, modem…

Najčítanejšie

iab_slovakia_mini_banner

Mailing list
Email obsahujúci určitú tému a automaticky distribuovaný vybraným užívateľom.

Makegoods (Kompenzácia)
Impresie pridané navyše pri nenaplnení objednaného počtu impresií na základe dohodnutých
podmienok klienta a prevádzkovateľa. Počet týchto impresií sa určuje na základe dohody klienta
a prevádzkovateľa.

M–commerce
Termín odkazujúci na telekomunikačný biznis, predstavuje schopnosť uskutočňovať peňažné
transakcie cez mobilné zariadenia, tak ako to napr. umožňuje WAP cez mobilný telefón.

Media objects
Súbory iné ako HTML dokumenty, ktoré sa môžu zobraziť alebo odprezentovať v rámci HTML
dokumentov, prípadne samostatne. Príklady v súčasnosti zahrňujú GIF, JPEG, video záznamy, audio
záznamy, FLASHové objekty (SWF), PDF, Java applet a ďalšie objekty, ktoré môžu byť zhliadnuté cez
prehliadač alebo použitím plug-in v prehliadači. Pozri PLUG-IN.

Megabyte
1,048,576 bajtov (220 bajtov)

Metcalfov zákon
Hodnota siete geometricky rastie s rastom počtu užívateľov siete.

Micro sites
Viacstránková reklama sprístupnená prostredníctvom preklikov cez východziu reklamu. Užívateľ
zostáva na stránke poskytovateľa obsahu, ale má prístup k viacerým informáciám, než je to v prípade
štandardnej reklamy.

MIME Multi-purpose Internet Mail Extensions
Metóda kódovania súboru za účelom prenosu dát cez internet.

MIP (Mobile Internet provider)
ISP zameraný na poskytovanie bezdrôtových služieb pripojenia na internet.

.MP3
Počítačový súborový formát, ktorý skomprimuje audiosúbory až na 12-násobne menšiu dĺžku ako
pôvodný .wav súbor.

Modem speed (Rýchlosť modemu)
Rýchlosť pripojenia na internet prostredníctvom modemu. Rozlišujeme dial-upové a káblové modemy.
Rýchlosť dial-upových modemov je 14,4;28,8;33,6;56 kbps a ISDN. Rýchlosť káblových modemov sa
pohybuje medzi 500 kbps a 2,5 Mbps. T1 aT3 sú vysokorýchlostné spojenia, ktoré nevyžadujú
použitie modemu. Pozri DSL.

Modem
Zariadenie, ktoré prenáša digitálny signál na analógový signál a naopak; a je vhodný na prenos
signálu cez telefón alebo káblové pripojenie.

Moore’s law
Moorov zákon definuje výkon procesoru, ktorý sa zdvojnásobí vždy raz za 18 mesiacov pri
konštantných nákladoch.

Mouseover
Proces, počas ktorého užívateľ umiestni svoj kurzor na objekt bez kliknutia naň, čím vyvolá reakciu
reklamného formátu. Na vyvolanie danej akcie je potrebné, aby kurzor zotrval na objekte určitý čas.

MPEG
1. formát súboru, ktorý sa používa na komprimáciu a online prenos filmov alebo video
záznamov,
2. štandard definovaný Motion Picture Exports Group pre videosúbory.

MRC Media Rating Council
Nezisková asociácia, ktorá sa venuje zaisteniu platných, spoľahlivých a efektívnych prieskumov
návštevníkov jednotlivých médií. MRC prevádzkuje audit internetových meraní návštevnosti, rovnako
ako meraní sledovateľnosti tradičných médií.

Multi-camera angle or individualized television (Uhol záberu alebo individualizovaná televízia)
Technológia, ktorá umožňuje divákovi nastavenie uhlov záberu kamery počas programu, voľbu
reklamy, ktorú chce sledovať, a všeobecne kontrolu nad výberom programu vysielania. Takto je
možná účasť formou interaktívnej komunikovácie s médiom.Na pozadí server zbiera určité informácie
a ukladá ich, na základe čoho si ich divák môže neskôr opať vyselektovať.

Slovník internetovej reklamy zostavila  IAB Slovakia.

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne