7.7 C
Bratislava
sobota, 20. apríla 2024

T…target audience, token, total visits…

Najčítanejšie

iab_slovakia_mini_banner

T-commerce
Elektronický obchod uskutočňovaný prostredníctvom interaktívnej televízie.

T-1
Vysoká rýchlosť internetového pripojenia (1,54 megabitov za sekundu alebo vyššia).

T-3
Veľmi vysoká rýchlosť internetového pripojenia (45 megabitov za sekundu alebo vyššia).

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol
Sieťový protokol, ktorý podporuje komunikáciu v sieti počítačov pracujúcich na rôznej architektúre
a pod rôznymi operačnými systémami.

Target audience (Cieľová skupina)
Skupina internetovej populácie, na ktorú je reklama zameraná, a ktorá je definovaná na základe
demografických faktorov ako sú napr. vek, pohlavie, príjem, atď; vychádzajúc z nákupného správania
užívateľov a nimi využívaných produktov a médií.

Terms & Conditions (Podmienky)
Zmluvné podmienky poskytovania služieb.

Textual ad impressions (Textové zobrazenie reklamy)
Doručenie textového reklamného formátu na prehliadač užívateľa. Užívateľ môže znemožniť stiahnutie
a zobrazenie grafických prvkov a tým urýchliť proces pripojenia na stránku. Keď sa stránka načíta,
užívateľovi sa zobrazí značka a textový odkaz na pozícii, kde je umiestnený banner. Ak má užívateľ len
textový prehliadač, doručí sa mu textový odkaz, ktorý sa zaznamená ako textové reklamné
zobrazenie.

Third-party ad server (Reklamný servej tretej strany)
Nezávislé spoločnosti – tretie strany, ktoré sa špecializujú na manažovanie, údržbu, doručenie,
meranie a analýzu výsledkov online kampane. Doručia cielenú reklamu, ktorá môže byť ušitá na mieru
na základe predpokladaných alebo potvrdených preferencií užívateľa.
302 Redirect (Presmerovanie 302)
Proces, kedy server zašle prehliadaču polohu vyžiadanej reklamy, radšej ako by poslal samotnú
reklamu. Reklamné servery používajú presmerovanie 302 na zaznamenávanie aktivít užívateľa, ako sú
napr. požiadavka na reklamu alebo kliknutie na reklamný formát.

Throughput (Priechod)
Množstvo dát prenesených cez internet ako odpoveď na vyžiadanú požiadavku.

Token
Tag alebo záznam pripojený prijímajúcim serverom k URL adrese stránky vyžiadanej užívateľom.
Životnosť tokenu trvá len počas priebežných sérií požiadaviek užívateľa, bez ohľadu na dĺžku intervalu
medzi jednotlivými požiadavkami. Token sa môže používať na zistenie počtu unikátnych užívateľov.
Total ad impressions (Celkový počet zobrazení reklamného formátu)
Súčet všetkých grafických a textových zobrazení formátu bez ohľadu na zdroj. Pozri Reklamné
zobrazenie.

Total unique users (Celkový počet unikátnych užívateľov)
Pozri Unikátny užívateľ.

Total visits (Celkový počet návštev)
Celkový počet prehliadačov navštevujúcich webovú stránku počas určitého časového obdobia.
Celkový počet návštev by mal byť odfiltrovaný od aktivity robotov, ale môže zahŕňať návštevy od
návštevníkov vracajúcich sa na stránku.

Total visitors (Celkový počet návštevníkov)
Celkový počet prehliadačov alebo jednotlivcov, ktorí navštívili stránku počas určitého obdobia.

Traffic
Počet návštev a/alebo užívateľov, ktorí stránku navštívili.

Transfer (Prenos obsahu stránky)
Úspešná odpoveď na požiadavku, a tiež stav keď prehliadač obdrží od servera kompletnú stránku
s obsahom.

Transitional ad (Prechodová reklama)
Reklama, ktorá sa zobrazí medzi webovými stránkami. Inými slovami, užívateľ vidí reklamu, keď sa
pohybuje medzi stránkou A a B. Tiež známy ako interstitial.

Transitional pop-up (Prechodný pop-up)
Formát, ktorý sa objaví, „vyskočí“ v oddelenom okne v čase medzi načítaním dvoch stránok.

Triggers (Spúšťače)
Príkaz host serveru, ktorý upozorní káblový prijímač o tom, že má k dispozícii interaktívny obsah.
Divák je o takomto obsahu informovaný cez ikonu alebo text, na ktorý môže kliknúť. Keď pomocou
diaľkového ovládača klikne na ikonu či text, spúšťač zmizne a na obrazovke sa zobrazí viac obsahu.

Slovník internetovej reklamy zostavila  IAB Slovakia.

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne