9.4 C
Bratislava
piatok, 12. apríla 2024

U… umts, unique user, user registration…

Najčítanejšie

iab_slovakia_mini_banner

UMTS (Univerzálny mobilný telekomunikačný systém)
Širokopásmový prenos textu, digitálneho hlasu, video záznamov na báze packetov, pričom sa
prenosová rýchlosť blíži k 2 megabitom za sekundu a viac, a ponúkajúci služby užívateľom mobilných
počítačov a telefónov bez ohľadu na to, kde sa momentálne nachádzajú.

Unduplicated audience (Neduplicitná internetová populácia)
Počet unikátnych užívateľov, ktorí navštívia určitú doménu, stránku alebo sú vystavení pôsobeniu
reklamy za určité obdobie.

Unique user (Unikátny užívateľ)
Unikátny jednotlivec alebo prehliadač, ktorý navštívil stránku za určité obdobie alebo mu bol doručený
obsah stránky a/alebo reklama prostredníctvom emailu, newslletera, interstitialu a pop-up formátov.
UU je identifikovaný jednak pomocou cookie alebo registráciou užívateľa. Záznamy o unikátnych
užívateľoch by mali odfiltrovať aktivitu robotov.

Unique visitor (Unikátny návštevnik)
Unikátny užívateľ, ktorý navštívi webovú stránku za určité obdobie.

Universe
Celkové číslo meranej internetovej populácie.

Unresolved IP addresses (Neurčené IP adresy)
IP adresy, ktoré neidentifikujú ich doménu prvého alebo druhého rádu. Takéto adresy by mali byť
zhromaždené a zaznamenané ako neurčené. Pozri Domény.

Upload
Posielanie dát z počítača do siete. Typickým príkladom sú emaily.
URL Uniform resource Locator (Jednotný zdrojový lokátor)
Jedinečná adresa, pomocou ktorej sa identifikuje stránka na webe. Obsahuje všetky informácie
potrebné na lokalizáciu zdroja, vrátane protokolu (obvykle http), názvu domény (alebo IP adresu),
dráhu súboru (adresár a meno) a formátu (obvykle HTML alebo CGI).

URL tagging (Identifikačné označenie URL)
Proces implantovania unikátnych identifikátorov do URL adresy, ktorá je obsiahnutá v HTML súbore.
Webové servery rozoznajú tieto identifikátory na základe požiadavky. V prípade, že sa vynechá
vyrovnanie, takáto identifikácia by mala umožniť prijateľné určenie počtu návštev a to cez informácie
v URL.

Usenet
Komunikačná aplikácia.

User (Užívateľ)
Jednotlivec s prístupom na svetovú internetovú sieť

User agent string
Pole na súbore logu servera, ktoré dokáže identifikovať špecifický softvérový prehliadač a operačný
systém počítača, ktorý zadal požiadavku.

User centric measurement
Výsledok merania internetovej polulácie na základe správania sa vzorky užívateľov.

User registration (Registrácia užívateľov)
Informácie poskytnuté samotnými užívateľmi, obvykle obsahujúce informácie o veku, pohlaví,
poštovom smerovacom čísle, atď. Registračný systém je založený na ID a hesle, a to za účelom
určenia počtu unikátnych užívateľov a zaznamenávania správania sa užívateľov na stránke.

Slovník internetovej reklamy zostavila  IAB Slovakia.

Ďalšie články

Aktuálne