9.4 C
Bratislava
piatok, 12. apríla 2024

ASB GALA večer 2013 – Slávnostné vyhlásenie ocenení

Najčítanejšie

Bratislava 22. mája 2013 –Časopis ASB v spolupráci s týždenníkom TREND zorganizovali 21.  mája 2013 v poradí už 7. ročník slávnostného odovzdávania ocenení spoločnostiam a jednotlivcom pôsobiacim v oblasti stavebníctva, architektúry a developingu. ASB_GALA_2013_vitazi(Zľava: Ing. arch. Juraj ŠujanASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2013, Ing. Pavel Pelikán, J&T REAL ESTATE, a. s. – ASB Developer roka 2013, Hosť. Prof. Ing. Anton Bezák, PhD.,  INGSTEEL, s. r. o. – ASB Stavebná firma roka 2013, Ing. Vladimír Kohút  ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2013 podľa www.asb.sk, Doc. Ing. Peter Černík, PhD., STRABAG – ZIPP Development, s. r. o.  – ASB Developer roka podľa www.asb.sk, Ing. Jozef Miček, ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o. – ASB Stavebná firma roka podľa www.asb.sk)

Vyvrcholením podujatia pod názvom ASB GALA 2013 bolo vyhlásenie výsledkov hlasovania odbornej poroty a verejnosti v kategóriách:

  • ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2013
  • ASB Developer roka 2013
  • ASB Stavebná firma roka 2013

ASB GALA je prestížne podujatie s cieľom oceniť osobnosti a firmy pôsobiace v oblasti architektúry a stavebníctva a jeho poslaním je zároveň aj poukázať na aktuálne dianie v tejto oblasti. Počas galavečera boli vyhlásené aj výsledky hlasovania verejnosti, ktoré prebiehalo na odbornom portáli www.asb.sk.

Rozhodnutie o tom, ktoré osobnosti a subjekty sa stanú laureátmi týchto prestížnych cien, mala vo svojich rukách

koncom roka 2012 nominačná komisia. Víťazov a výhercov hlavných cien následne určila odborná porota pozostávajúca z osobností slovenského stavebníctva, architektúry, zástupcov štátnej správy a samosprávy, ako aj z predstaviteľov odborných združení a komôr. Počet subjektov, ktoré sa zapojili do hodnotenia v projekte ASB GALA a vyjadrili svoj názor, sa blíži tento rok k počtu 100. Na portáli www.asb.sk paralelne prebiehalo hlasovanie širokej verejnosti, na základe ktorého sa určili víťazi internetovej ceny.

Hlavné ceny získali:

  • ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2013

Ing. arch. Juraj Šujan

  • ASB Developer roka 2013

J&T REAL ESTATE, a. s.

  • ASB Stavebná firma roka 2013

INGSTEEL, spol. s r. o.

Z hlasovania verejnosti vzišli a ocenenie získali títo víťazi:

  • ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva podľa www.asb.sk

Ing. Vladimír Kohút

  • ASB Developer roka podľa www.asb.sk

STRABAG – ZIPP Development, s. r. o.

  • ASB Stavebná firma roka podľa www.asb.sk

ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o.

Cenu ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva odovzdával štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ing. František Palko.

Spestrením slávnostného ASB GALA večera 2013, ktorý sa konal v priestoroch Heineken Tower Stage v Bratislave pre vyše 200 hostí bola kubánska skupina Azucar Cubana a sláčikové zoskupenie Adventure Strings. Oficiálnu časť večera moderoval Matej Šišolák.

Zuzana Koporcová

 

Zdroj: JAGA GROUP

Predchádzajúci článok
Ďalší článok

Ďalšie články

Aktuálne