5.9 C
Bratislava
streda, 17. apríla 2024

Trnava: Zažite spisovateľov naživo! – Literatúra na cestách – 18.9.

Najčítanejšie

Projekt Literatúra na cestách sa uskutoční v stredu 18. septembra o 17-tej hodine v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave na Rázusovej ulici 1.

Vychutnať si tak môžete besedu a autogramiádu so spisovateľmi –  Jozefom Heribanom, Borisom Brendzom, Vlaďkovu Komorovskou a Jurajom Šebestom, na ktorej Vám prečítajú aj ukážky z ich najnovšej tvorby.

Prajeme príjemný čitateľský zážitok!

Redakcia masmediálne.info

 Viac o autoroch:

Jozef Heriban

Po ukončení štúdia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave pôsobil trinásť rokov v Slovenskej filmovej tvorbe v Bratislave ako dramaturg, scenárista, režisér a vedúci skupiny pre hranú tvorbu. Spolupracoval na výrobe mnohých hraných filmov s najlepšími slovenskými režisérmi Dušanom Hanákom, Jurajom Jakubiskom, Dušanom Trančíkom, Štefanom Uhrom, Martinom Hollým, Jurajom Herzom a ďalšími…

Neskôr pracoval v oblasti marketingu (najskôr ako riaditeľ Public relations a člen predstavenstva Eurotel Bratislava, a. s., potom ako riaditeľ reklamy a vedúci Public relations v Televízii Markíza). V rokoch 2002 až 2006 bol poslancom Národnej rady SR,  pozorovateľom a poslancom Európskeho parlamentu.

V roku 1993 napísal prózu Niekto na mňa stále píska, ktorá získala 1. miesto v anonymnej súťaži Literárneho fondu. Marketingová kniha Úspech má srdce žraloka sa stala Knihou roku 2007. Je autorom bestsellerov Intimita vlkov, Posadnutosť, Ružový trojuholník a s veľkou pozornosťou boli čitateľmi prijaté aj jeho dve ďalšie knihy, poviedkový román Schovaný, neschovaný idem a Prelet sťahovavých vtákov.

Je spoluscenáristom a spolurežisérom veľmi úspešných hraných filmov Utekajme, už ide!Južná pošta, Dávajte si pozor! ako aj televízneho komediálneho seriálu Bud Bindi, ktoré získali významné ocenenia na viacerých Medzinárodných filmových festivaloch (Káhira, San Francisco, Houston, Philadephia…).

Je autorom rozhlasových hier Da capo al fine, Diagnóza 300, Hlasy pre Máriu, HAN 82, Život na 55 minút, Tak sa usmej,  Šach, ktoré boli ocenené na mnohých festivaloch rozhlasovej tvorby a boli uvedené v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Taliansku, Poľsku a Česku.

V súčasnosti sa venuje literatúre a externe prednáša na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Je vyše 35 rokov ženatý s televíznou moderátorkou Alenou Heribanovou, s ktorou má dve dcéry Tami a Babsy.

Viac o autorovi sa môžete dozvedieť tu:
http://www.scpen.sk/index.php/component/content/article/34-clenovia/520-doc-phdr-igor-hochel-csc

http://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Heriban_%281953%29

 

Boris Brendza

Boris Brendza sa narodil 2. februára 1979 v Bratislave. V roku 2007 absolvoval magisterské štúdium masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde svoje univerzitné vzdelanie rozšíril získaním akademického titulu PhD. (2011), vo svojej dizertačnej práci sa venoval typológii súčasných časopisov. V súčasnosti žije v Bratislave, kde tiež pôsobí ako šéfredaktor časopisu pre mladú literatúru a umenie Dotyky, v ktorom (od roku 1998) začínal ako redaktor a s ktorým sa spájajú i autorove publikačné začiatky, siahajúce do polovice 90. rokov 20. storočia. Okrem toho, že sa venuje písaniu a redaktorskej činnosti, pôsobí tiež ako odborný asistent na FMK UCM, kde sa spolupodieľa na vedení seminárov kreatívneho písania, mediálnej produkcie a i. Svoje básne ďalej publikoval v Slovenských pohľadoch, Literárnom týždenníku, Kysuckých novinách, Národnej osvete či v českých periodikách ako Psí víno a Obrys – Kmen. Boris Brendza sa ako porotca pravidelne zúčastňuje rôznych podujatí pre debutujúcich básnikov a prozaikov, no vlastné básne prostredníctvom literárnych súťaží neprezentuje. V súčasnej dobe pracuje na ďalších textoch, ktoré bude obsahovať jeho štvrtá básnická zbierka – jej knižné vydanie autor plánuje na rok 2013.

 

Vlaďka Komorovská

Vladimíra Komorovská sa narodila 17. apríla 1961 v Trenčianskych Tepliciach. Po absolvovaní Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1980 – 1985) bola zamestnaná v Závodoch ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom (1985 – 1994). V rokoch 1991 – 1992 bola na odborných stážach v Paríži, po návrate sa stala vedúcou odboru Medzinárodnej spolupráce. V rokoch 1995 – 1997 pracovala ako redaktorka časopisu Závislosť, súčasne externe spolupracovala s viacerými redakciami slovenských periodík (Slovenka, Figúra, Zdravie, Abeceda zdravia, Učiteľské noviny, Rodina a škola a i.). Od roku 1997 pôsobí v slobodnom povolaní ako prekladateľka umeleckej a odbornej literatúry.

 Viac o autorke sa môžete dozvedieť tu: 
http://www.scpen.sk/index.php/component/content/article/34-clenovia/143-phdr-vladimira-komorovska

 

Juraj Šebesta

Juraj Šebesta pracuje a žije v Bratislave. Publikuje poviedky a články v rôznych časopisoch, novinách a zborníkoch. Získal cenu poroty v súťaži Poviedka 1996 za prózu Čakanie na zázrak. Slovenský rozhlas uviedol jeho hru Kuleha. Knižne debutoval roku 2005 zbierkou poviedok Triezvenie. V roku 2008 vydal román Keď sa pes smeje, za ktorý získal viaceré ocenenia: Objav roka – Cena Stana Radiča, Kremnické gagy 2009; finalista súťaže Anasoftlitera 2008; Najlepšia kniha pre deti a mládež – zima 2008, Bibiana a Slovenská sekcia IBBY; Zápis na čestnú listinu IBBY 2010.

Prekladá tiež divadelné hry z angličtiny. Zostavil výbery z tvorby amerických dramatikov Sama Sheparda a Davida Mameta, ako aj sériu Contemporary Slovak Drama 1 – 5, ktoré vydal Divadelný ústav v Bratislave. Členom Slovenského centra PEN je od roku 2007. 

Viac o autorovi sa môžete dozvedeť tu:
http://www.scpen.sk/index.php/component/content/article/34-clenovia/81-phdr-juraj-ebesta

 

Zdroj: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a SLOVAK PEN CENTRE

Ilustratívna foto-koláž: Marián LUHA

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne