9 C
Bratislava
streda, 28. februára 2024

Trnava: Uvedenie knižky Mikuláša Jarábka Rodinné balenie – 20.11.

Najčítanejšie

Nie je to omyl. Každoročne prichádza tento Trnavčan v programe klubu Fórum humoristov  ako „Mikuláš“  a uvádza  najnovšie príspevky autorov FH a jeho sympatizantov v zborníku  Humor_zasináč.sk. Zborník je síce iba na CD a v internetovom svete, ale je o to svetovejší.

Tento rok príde Mikuláš Jarábek v predstihu a neprinesie zborníček , ale voňavú novučičkú knižnú novinku pod názvom Rodinné balenie. 

Mikuláš Jarábek  je pôvodným povolaním pedagóg, redaktor a nepretržite publicista. Narodil sa 3. decembra  1943 v Trnave. Ako pedagóg začínal na Gymnáziu v Trnave, kde sa venoval aj rôznym kultúrnym aktivitám v práci s mládežou a kultúrnej a divadelnej publicistike. Jeho príspevky vychádzali na stránkach Trnavského hlasu, či v tom čase veľmi populárneho mesačníka Kultúra a život Trnavy. Trvalý záujem o divadelnú oblasť ho začiatkom 80. rokov priviedol na dlhšiu dobu do redakcie týždenníka Film a divadlo, zároveň prispieval do celoslovenských denníkov a venoval sa publicistike týkajúcej sa divadelnej a knižnej produkcie na Slovensku. Po návrate do rodného mesta pôsobil na viacerých stredných odborných školách a ako externý pedagóg na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V súčasnosti sa venuje svojim literárnym koníčkom a aktívne sa angažuje v klube Fórum humoristov, ktorý pôsobí pri Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave.

Kniha Rodinné balenie je štvrtým knižným počinom Mikuláša Jarábka.  Jeho prvotina vyšla v roku 2006 a má názov Epigramy a iné frivolnosti, o dva roky neskôr vychádza knižka Pálenica humoru. Je opäť vtipná a humorná. Tretiu knižku pod názvom Euroaforizmy uviedla knižnica pred štyrmi rokmi. Autor spolupracuje s významnými ilustrátormi nášho regiónu. V predchádzajúcich knihách dal priestor karikaturistovi Vojtovi Haringovi. Touto najnovšou knižkou chcel  Mikuláš Jarábek vzdať hold  svojmu kamarátovi  MUDr. Ivanovi Košickému a vyzdobil knižku jeho ilustráciami a karikatúrami.

Tento mladícky švihák, ktorý sa v tomto roku dožíva významného životého jubilea, prezrádza tajomstvo svojej vitality a aktivity:

„Humor je podľa mňa totiž s pribúdajúcimi rokmi užitočnejší ako lúštenie krížoviek, rozhýbe mozgové bunky, oživí krvný obeh a ani nápady netreba len vysedieť (ba dnes už ani odsedieť), lebo ich ponúka sám život. Preto čestne prehlasujem, že pestovať si humor ako pridanú hodnotu je užitočné a zdravé v každom veku od 9 do 99 rokov.“

Srdečne pozývame na uvedenie knižky Mikuláša Jarábka Rodinné balenie, ktoré sa uskutoční

20. novembra 2013 o 17.00 hod. v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Hudobnými hosťami budú: Peter Bonzo Radványi, Marian Remenar a Marian Mike Kramár. 

Benjamína Jakubáčová

Knižnica JF v Trnave

Autor titulkovej foto-koláže: Marián LUHA, masmediálne.info

Ďalšie články

Aktuálne