-0.4 C
Bratislava
nedeľa, 10. decembra 2023

Bratislava: Typografia a dizajn písma na Slovensku – do 2.2.2014

Najčítanejšie

Výpravná výstava Typografia a dizajn písma na Slovensku s podtitulom Začalo to Cyrilom a Metodom je príspevkom k oslavám 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda a ich prínosu pre našu kultúru. Je výnimočnou príležitosťou oceniť bohatstvo našej tradície kreatívneho použitia a tvorby písma, uvedomiť si dlhú cestu od príchodu vierozvestcov až k dnešnej povinnosti rozvíjať túto tradíciu na odbornej úrovni.

Výstava predstaví dizajn písma a tvorivé využitie písma – typografiu na Slovensku v historickej perspektíve s dôrazom na 20. storočie a súčasnosť. Široká verejnosť bude mať možnosť v unikátnej prezentácii takmer 90 autorov a autoriek spoznať fenomén písma v jeho rozmanitých formálnych a funkčných aspektoch, sledovať historické štýlové premeny typografie, prínos jednotlivých autorov k rozvoju odboru a uvidieť problematiku tvorby písma zblízka.

Ondrej Jób- Outliner, 2008-obr.1
Ondrej Jób, Outliner, 2008

Predovšetkým však celá výstava dokumentuje nenahraditeľnú úlohu písma ako nástroja kultúrnej a subkultúrnej výmeny informácií, národného pamäťového média, ale aj ako prostriedku autentickej umeleckej výpovede. Autormi koncepcie a organizátormi výstavy sú členovia Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v odbornej spolupráci s Ľubomírom Longauerom, etablovaným výskumníkom dejín grafického dizajnu na Slovensku.

Autori výberu diel Ľubomír Longauer, Palo Bálik a realizátori výstavy Pavel Choma a kolektív, zvolili rôzne formy prezentácie bohatého materiálu, ktorý táto téma poskytuje. Súčasťou výstavy sú ukážky typografickej práce výtvarníkov staršej a strednej generácie predstavené prostredníctvom exkluzívnych autorských výberov vo forme originálov a reprodukcií.

Odvíjajú sa od počiatkov modernej tvorby písma u nás v diele Martina Benku, ktorý sa o tvorbu písma začal intenzívne zaujímať pri práci na ilustráciách životopisov Cyrila a Metoda na začiatku tridsiatych rokov 20. storočia. Výber prezentuje 63 autorov, ktorých dielo významným spôsobom pracuje s písmom a typografiou. Ide o autorov – klasikov našej výtvarnej kultúry – M. Galanda, K. Ondreička, J. Vlček, E. Makovický, V. Hložník, aj o autorov dodnes aktívnych v oblasti grafického dizajnu – M. Veselý, Ľ. Krátky, P. Blažo, P. Ďurík, V. Rostoka.

Písma vytvorené od začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia mladšími autormi budú prezentované formou atraktívnej interaktívnej inštalácie a prostredníctvom tlačí autorských písiem konfrontovaných v špeciálnom prezentačnom systéme Typokabinet. Experimentálnu polohu tvorby a práce s písmom na výstave reprezentujú priestorové realizácie a multimediálne inštalácie dizajnérov, ktorí tvoria na hrane disciplín – J. Šicko, O. Gavalda, J. Sukop, M. Lelovský.

Viaceré originálne diela pochádzajú zo zbierok Slovenského centra dizajnu, medzi ktoré po skončení výstavy pribudne celý výstavný súbor. Súčasťou projektu je aj vznikajúca výpravná publikácia.

Andrej Krátky, Nara, 1989 – 2009-obr.2
Andrej Krátky, Nara, 1989 – 2009

Vystavujúci autori:

Martin Benka – Andrej Kováčik – Jaroslav Vodrážka – Alexander Giwisch – Mikuláš Galanda – Karol Ondreička – Karol Jaroň – Josef Rybák – Josef Vlček – Ľudovít Fulla – Zdeněk Rossmann – Emil Makovický – Ivan Kovačevič – Jozef Cincík – Ladislav Csáder – Štefan Bednár – Viliam Weisskopf – Juraj Stanko – Jozef Chovan – Dušan Šulc – Rudolf Fabry – Rudolf Altrichter – Vincent Hložník – Ernest Zmeták – Viliam Chmel – Alojz Riškovič – Čestmír Pechr – Marián Čunderlík – Emil Bačík – Juraj Linzboth – Miloš Urbásek – Miroslav Cipár – Juraj Deák – Milan Veselý – Jan Meisner – Zoltán Salamon – Ivan Štěpán – Karol Rosmány – Robert Brož – Ľubomír Krátky – Marián Vanek – Pavol Blažo – Ivan Popovič – Igor Imro – Dušan Junek – Jozef Habodász – Juraj Žilinčár – Dezider Tóth – Peter Ďurík – Vladislav Rostoka – Jozef Dóka ml. – Svetozár Mydlo – Pavel Choma – Ľubomír Longauer – Eva Kovačevičová-Fudala – Zuzana Chmelová – Stanislav Stankoci – Pavol Rozložník – Milan Machajdík – Ivan Bílý – Ján Novosedliak – Milan Mikula – Julo Nagy – Andrej Krátky – Peter Biľak – Martin Šútovec – Emil Drličiak – Johanna Biľak-Balušíková – Daniel Markovič – Miloš Vida – Ondrej Jób – Ján Filípek – Michal Tornyai – Samuel Čarnoký – Marek Chmiel – Matúš Lelovský – Karol Prudil – Andrej Dieneš – Slávka Pauliková – David Chmela – Pavol Snoha – Vojtech Ruman – Martin Kahan – Jitka Porubová – Ján Šicko a Roman Mackovič – Juraj Sukop – Ondrej Gavalda – Palo Bálik

Koncepcia a kurátori výstavy: Ľubomír Longauer a členovia Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU

Realizácia výstavy a spolupráca: Pavel Choma, Emil Drličiak, Marcel Benčík, Michal Tornayi, Ján Šicko, Mária Rišková, Roman Mackovič, Matúš Lelovský, Ondrej Gavalda, Juraj Blaško, Juraj Sukop, Soňa Trubíniová

Organizátori: Slovenské centrum dizajnu, Katedra vizuálnej komunikácie VŠVU

Srdečne Vás pozývame!

KDE? Miesto: Satelit, Výstavný a informačný bod SCD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám., Bratislava
KEDY? Otváracie hodiny: 13:00 – 18:00, okrem pondelka
Trvanie: do 2. februára 2014

 

Zdroj: Slovenské  centrum dizajnu

Ďalšie články

Aktuálne