31.9 C
Bratislava
piatok, 12. júla 2024

Rada pre vysielanie bude prešetrovať objektivitu reportáže RTVS o úmrtí po očkovaní vakcínou AstraZeneca (aktualizované)

Najčítanejšie

Rade pre vysielanie a retransmisiu uviedla, že jej bolo doručených viacero sťažností na reportáž RTVS s názvom Úmrtie po očkovaní aj na Slovensku, odvysielanú na programovej službe Jednotka v piatok, 12. marca 2021, v programe Správy RTVS, v ktorej verejnoprávny vysielateľ informoval divákov o úmrtí 38-ročnej učiteľky, ktorá bola dva týždne pred smrťou zaočkovaná vakcínou proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti AstraZeneca.

Sťažovatelia namietali predovšetkým skresľovanie informácií o vplyve vakcíny na zdravie osôb, pretože reportáž podľa ich názoru navodzuje dojem, akoby hlavnou príčinou smrti bolo práve očkovanie touto vakcínou.

Sťažovatelia tiež namietali skresľovanie už raz odvysielaných vyjadrení zosnulej učiteľky, zastrašovanie verejnosti a šírenie paniky medzi osobami, ktoré sú na očkovanie touto vakcínou objednaní.

Rada bude v tejto veci skúmať predovšetkým možné porušenie § 16 ods. 3 písm. b) zákona o vysielaní a retransmisii, podľa ktorého je vysielateľ povinný zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov a oddeliť názory a hodnotiace komentáre od informácií spravodajského charakteru.

Podľa zákona o vysielaní a retransmisii má Rada lehotu 90 dní od doručenia sťažnosti na jej prešetrenie. V súlade s Vyhlásením k situácii v elektronických médiách spôsobenej koronavírusom, podľa ktorého kladie Rada špeciálny dôraz na objektivitu informácií týkajúcich sa šírenia koronavírusu, sa bude týmito podnetmi zaoberať prednostne. O výsledku prešetrenia budem RVR verejnosť informovať prostredníctvom tlačovej správy.

RTVS nám zaslala do redakcie Mediahub.sk nasledujúce stanovisko: „Snahou RTVS je v rámci spravodajstva zodpovedne informovať verejnosť o celospoločenských témach, akou je aj aktuálne prebiehajúca vakcinácia proti ochoreniu COVID-19. Z tohto dôvodu sa vedenie spravodajstva rozhodlo v piatok 12. marca zaradiť do Správ o 19.00 h aj reportáž o tragickej smrti 38-ročnej učiteľky, ktorá nastala dva týždne po očkovaní vakcínou AstraZeneca, a to v nadväznosti na podobné prípady z iných krajín,“ uviedla
Andrea Pivarčiová, hovorkyňa a vedúca Odboru komunikácie RTVS.

„V reportáži sme odvysielali aj vyjadrenie hovorkyne ŠÚKL a virológa Borisa Klempu, pričom v úvode reportáže odznelo, že priama súvislosť úmrtia s očkovacou látkou nie je potvrdená. Cieľom reportáže nebolo v žiadnom prípade odrádzať verejnosť od očkovania vakcínou AstraZeneca, ktorá bola schválená Európskou liekovou agentúrou a je v súčasnosti považovaná za bezpečnú. Mrzí nás, ak spracovanie reportáže spôsobilo u niektorých divákov pochybnosti o bezpečnosti tejto vakcíny. RTVS citlivo vníma spoločenskú diskusiu a rôzne reakcie, ktoré predmetná reportáž vyvolala, a aj z tohto dôvodu vedenie RTVS požiadalo Etickú komisiu o posúdenie reportáže. Tá zasadne už počas dnešného dňa a na základe jej záverov bude vedenie RTVS situáciu ďalej riešiť,“ doplnila
Andrea Pivarčiová.

Pozrite si predmetnú reportáž:

Jednou z redaktoriek ktorá reportáž RTVS pripravila je Miroslava Ščobíková, ktorá mala so zosnulou učiteľkou blízky vzťah, boli kamarátky. Kontroverzný portál Omediach.com sa z tejto skutočnosti snažil spraviť kauzu, keď upozornil na možný konflikt záujmov.

V skutočnosti, ale všetci ľudia máme svoj okruh známych, kamarátov, tak ako i novinári, ktorí môžu vďaka tomu získať informácie pre svoju prácu, a i napriek tomu, že môžu byť v osobnom vzťahu, môžu tému spracovať objektívne a nezaujato.

Či sa tak stalo i v tomto prípade, bude rozhodovať Rada pre vysielanie a retransmisiu. RTVS uvádza, že nemá žiadnu vedomosť o konflikte záujmov, vzťah medzi zamestnancami a spolupracovníkmi RTVS je upravený Štatútom RTVS, ktorý okrem iného uvádza „Programový pracovník Rozhlasu a televízie Slovenska sa riadi princípmi služby verejnosti. Okrem odborných kritérií potrebných na výkon práce musí spĺňať aj požiadavky etické. Dbá na to, aby jeho programy a príspevky boli faktograficky presné, nestranné, vyvážené, profesionálne kvalitné, a aby sa nepriečili mravným princípom európskej civilizácie“.

Reportáž okomentoval na sociálnej sieti aj novinár z konkurenčného spravodajského média. „RTVS zverejnila spoveď zdrveného otca, ktorý tvrdí, že smrť jeho dcéry, učiteľky, spôsobila vakcína proti covidu. Pritom príčina smrti nemusí súvisieť s očkovaním. V RTVS už zaviedli štýl informovania v štýle konšpiračneho a dezinformačného prokremeľského webu Sputnik ako súčasť bežnej praxe,“ uviedol Peter Bárdy, šéfredaktor Aktuality.sk.

„Napisal som niekoľko komentárov o RTVS. Je to verejnoprávna inštitúcia, nie súkromná firma, tak hodnotím jej činnosť,“ doplnil pre Mediahub.sk Peter Bárdy.

Aktualizované 19.3. o nové stanovisko RTVS:

„RTVS si plne uvedomuje vzniknutú situáciu, ktorá nastala po odvysielaní spravodajského príspevku o tragickej smrti učiteľky a citlivo vníma spoločenskú diskusiu i rôzne reakcie, ktoré predmetná reportáž vyvolala. Aj z tohto dôvodu vedenie RTVS požiadalo Etickú komisiu RTVS (EK) o posúdenie tejto reportáže.

EK na základe šetrenia skonštatovala porušenia Štatútu programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS v bode 3.6 písm. b) a bode 3.10. Na uznesení EK sa jednohlasne zhodli všetci z ôsmich prítomných členov. Vedenie RTVS sa stotožnilo so závermi Etickej komisie.

Vzhľadom na verejnoprávne pôsobenie RTVS a jej záväzok voči divákom, považovalo vedenie RTVS za potrebné postaviť sa k vzniknutej situácii zodpovedne a urobiť všetko pre to, aby sa predišlo podobným pochybeniam v budúcnosti. Zamestnanci, ktorí sa podieľali na tvorbe a schvaľovaní reportáže dostali v súlade s internými pravidlami RTVS písomné napomenutie za neuspokojivé plnenie pracovnej úlohy. Vedenie RTVS zároveň v súlade so mzdovým poriadkom rozhodlo pri zainteresovaných zamestnancoch o nepriznaní odmien.

Snahou RTVS je v rámci spravodajstva zodpovedne informovať verejnosť o celospoločenských témach, akou je aj aktuálne prebiehajúca vakcinácia proti ochoreniu COVID-19. Je nevyhnutné prinášať informácie, ktoré sa týkajú vakcinácie, a to nie len vtedy, keď sú pozitívne, ale aj v prípade, keď sú negatívne. Práve v spojení s vakcináciou proti ochoreniu COVID-19 je spoločnosť, nie len u nás, ale aj v zahraničí vystavená množstvu hoaxov a zavádzajúcich tvrdení a verejnosť preto citlivo vníma informácie ohľadne vakcín a očkovania proti ochoreniu COVD-19. S ohľadom na tieto skutočnosti musia najmä média verejnej služby prinášať k tejto problematike spravodajstvo založené na faktoch prezentovaných takou formou redakčného spracovania, ktorá nebude vytvárať priestor pre skreslené či unáhlené závery,“ uviedla Andrea Pivarčiová, hovorkyňa a vedúca Odboru komunikácie RTVS.

(ts, red)

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne