Nákupné centrum Avion spustilo edukatívnu kampaň Zvieratká Gumíci

Vedeli ste, že v súčasnosti hrozí vyhynutie približne 20-tisíc druhom zvierat*? Pomocnú ruku sa rozhodla poskytnúť skupina INGKA Centres, ktorá vlastní a spravuje aj nákupné centrum Avion na Slovensku v Bratislave. Najväčšie nákupné centrum spustilo pre svojich malých aj veľkých návštevníkov edukatívnu kampaň Zvieratká Gumíci.

Unikátna zberateľská akcia v Avione potrvá až do 14. novembra 2021. Súčasťou je aj séria prednášok pre 30 škôlok a škôl po celom Bratislavskom kraji.

„Cieľom kampane Zvieratká Gumíci je aj zvýšiť povedomie o ohrozených druhoch zvierat na celej planéte. Skupina INGKA Centres, do ktorej patrí aj Avion v Bratislave, darovala 8 500 eur na ročnú starostlivosť o 200 sloních sirôt nadácii Sheldrick Wildlife Trust. Vďaka daru skutočne pomáhame ohrozeným druhom zvierat,“ vysvetľuje Petra Vojtasová, marketingová manažérka Avionu v Bratislave.

„Záleží nám na tom, aby naše správanie malo pozitívny vplyv na životné prostredie a inšpirovalo zákazníkov. V rámci skupiny INGKA Centres sme vytvorili špeciálnu stratégiu, v ktorej sú zahrnuté všetky naše aktivity a iniciatívy pre zachovanie trvalej udržateľnosti,“ doplnila Petra Vojtasová.

Nadácia Sheldrick Wildlife Trust je známa najmä svojím programom záchrany sloních sirôt v Keni a vo svete. Okrem toho sa už 40 rokov zaoberá ochranou voľnej prírody.

Počas kampane Zvieratká Gumíci sa deti aj dospelí dozvedia zábavnou – edukačnou formou o 12 ohrozených druhoch zvierat na našej planéte. Zároveň získajú rady, ako môžu svojím konaním zastaviť úhyn zvierat a pomôcť našej planéte.

zdroj: Avion/Agentúra LIKE

Tucet zvieratiek môžu zákazníci získať v podobe figúrok – gúm na gumovanie aj s unikátnou ilustrovanou knižkou.

Ako sa môžu deti aj rodičia zapojiť do akcie Zvieratká Gumíci?

  1. Stačí nakúpiť minimálne za 5 eur v ľubovoľnom obchode v Avione vrátane IKEA.
  2. Doklad o nákupe je potrebné ukázať v stánku označenom Zvieratká Gumíci. Stánok sa nachádza medzi predajňou Terranova a Kaufland.
  3. Za každých minutých 5 eur získa zákazník 1 nálepku. Maximálny možný počet nálepiek za jeden pokladničný doklad je 10 nálepiek, aj keď bude pokladničný doklad vyšší ako 50 eur. Pokladničné doklady nie je možné sčítať.
  4. Za 5 nálepiek získa zákazník vybraného Gumíka.
  5. Za ďalšie nákupy môže do zbierky získať nových Gumíkov. Po nazbieraní všetkých 12 figúrok získa zákazník ilustrovanú knižku.
  • Zdroj: IUCN (Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov)

(ts)