12.8 C
Bratislava
sobota, 25. marca 2023

Rada pokutovala televíziu JOJ a DAJTO

Najčítanejšie

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade so svojím Vyhlásením zo dňa 25. 3. 2021 ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni.

Rada rozhodovala vo výberovom konaní o udelenie/zmenu licencií na rozhlasové terestriálne vysielanie. Uložila spolu tri sankcie, zastavila tri správne konania, štyri správne konania začala, ako neopodstatnené posúdila jedenásť sťažností, dve sťažnosti boli nepreskúmateľné, zvyšok programu zasadnutia tvorila licenčná agenda.

Rada na svojom zasadnutí v stredu 24.11.2021 okrem iného

– uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (program. služba DAJTO) za porušenie § 16 ods. 3 písm. n) ZVR v súvislosti s odvysielaním komunikátu Pokračovanie o chvíľu a sponzorského odkazu KetoDiet dňa 31. 5. 2021, ktorým došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť, aby zvuková zložka vysielanej programovej služby bola v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými vyhláškou;

– uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MAC TV (program. služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 10. 3. 2021 o cca 21:32 hod. odvysielal programu Za sklom označený ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov napriek tomu, že obsahoval vulgárne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný a neprístupný pre maloletých divákov do 18 rokov;

– uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MAC TV (program. služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že v dňoch 24. 3., 31. 3., 12. 4., 19. 4., 26. 4., 3. 5., 17. 5., 18. 5., 21. 5. 2021 odvysielal epizódy programu Mafstory označené ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov napriek tomu, že obsahovali vulgárne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, pre ktoré mali byť klasifikované ako nevhodné a neprístupné pre maloletých divákov do 18 rokov;

– zastavila správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. (program. služba TV DOMA) voči možnému porušeniu § 18a a ods. 1 písm. a), b) a c) ZVR v súvislosti s vysielaním titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Spútaný motýľ dňa 10. 2. 2021;

– začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS (program. služba Trojka) vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. b) a c) ZVR v súvislosti s vysielaním titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Žena za pultom dňa 19. 9. 2021;

– začala správne konanie voči spoločnosti KABELTELSAT s.r.o. vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 ZVR v súvislosti s možným vysielaním programovej služby s označením TV N bez udelenej licencie a vo veci možného porušenia § 24 ods. 7 ZVR v spojení s § 37 ods. 3 ZDV v súvislosti s možným vysielaním tejto programovej služby prostredníctvom digitálneho vysielania bez licencie na digitálne vysielanie;

– začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (program. služby JOJ, JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR v súvislosti s tým, v dňoch 25. a 26. 9. 2021 odvysielal program Pretty woman s českým dabingom;

– uznala za neopodstatnené sťažnosti na vysielanie:

  • programu Simsonovci (vysielateľ MAC TV, s.r.o., program. služba JOJ PLUS) s českým dabingom (keďže bol seriál v českom dabingu vysielaný na Slovensku už pred rokom 2008, vysielať ho s českým dabingom je v súlade so zákonom),
  • programu Milujem Slovensko (vysielateľ RTVS, program. služba Jednotka) dňa 4. 9. 2021, v ktorej podľa sťažovateľa dochádzalo k przneniu slovenčiny moderátorom a hosťami relácie,
  • program Česko Slovensko má talent (vysielateľ MAC TV, s.r.o., program. služba JOJ) dňa 9. 10. 2021, v ktorom sa podľa sťažovateľa prezentoval vedome si ubližujúci človek, čo nebolo vhodné pre maloletých ani starších divákov.

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 24. 11. 2021 sú zverejnené na webovej stránke Rady.

ZDV – zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní
ZVR – zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii

(ts)

Avatar photo
Redakcia
Redakcia Bratislavského večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne