31.9 C
Bratislava
piatok, 12. júla 2024

Zákazníci vrátili do automatov v obchodoch Tesca už vyše 10-tisíc plechoviek a PET fliaš

Najčítanejšie

Do povinného zálohovania jednorazových obalov na nápoje – PET fliaš a plechoviek – na Slovensku zostáva niekoľko týždňov. Reťazec Tesco sa na nové zálohovanie od januára 2022 intenzívne pripravuje už niekoľko mesiacov aj prostredníctvom dvoch pilotných projektov zálohomatov v obchodoch Tesco v Senci (apríl 2021) a v Nitre (jún 2021).

V týchto obchodoch od spustenia projektu v tomto roku zákazníci odovzdali do automatov už viac ako 10-tisíc plechoviek a PET fliaš. Tesco aj týmto spôsobom chráni prírodné zdroje a vytrvalo pokračuje v napĺňaní záväzkov v oblasti trvalej udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti.

Od januára 2022 nájdu zákazníci automaty na vrátenie PET fliaš a plechoviek vo viac ako 130 obchodoch Tesco naprieč celým Slovenskom.

„V Tescu sa na povinné zálohovanie PET obalov a plechoviek od nápojov intenzívne pripravujeme. S predstihom sme spustili v obchodoch Tesca v Senci a Nitre pilotný projekt zálohových automatov. Veľmi nás teší, že zákazníci majú o automaty veľký záujem. Hoci automaty ešte nevydávajú zálohu za vrátené PET obaly a plechovky, ľudia takto ekologicky odovzdali už vyše 10-tisíc obalov. Vďaka ich aktívnemu prístupu finančne prispejeme v Nitre a v Senci na obnovu zelene a revitalizáciu zelených plôch za každý vrátený obal,“ hovorí Katarína Pšenáková z komunikačného oddelenia spoločnosti Tesco.

V rámci pilotného projektu v oboch mestách Tesco za každú odovzdanú plastovú fľašu alebo plechovku do zálohovacích zberných automatov podporí výsadbu zelene a revitalizáciu zelených plôch sumou piatich centov v tom meste, kde boli obaly vyzbierané.

Zálohu za odovzdané PET obaly a plechovky od nápojov vo výške 15 centov začne automat vydávať až od januára budúceho roka. PET automaty pri hypermarketoch v Nitre a v Senci fungujú v takzvanom duálnom móde. Zbierajú nielen plastové PET fľaše a plechovky, ale zákazníci môžu vrátiť aj sklené fľaše a získať vratnú zálohu, tak ako boli zvyknutí doposiaľ.

Prečo potrebujeme zálohovanie

Zavedenie zálohového systému pomôže zvýšiť mieru recyklácie na Slovensku a zvýši kvalitu recyklátu, z ktorého sa dajú opätovne vyrobiť fľaše a plechovky. Rovnako tak umožní znížiť množstvo voľne pohodeného odpadu z PET fliaš a plechoviek v prírode.

Tieto obaly nepatria medzi zbytočný a nevyužiteľný odpad, ale práve naopak – sú cennými surovinami, ktoré sa môžu opätovne využiť na výrobu ďalších obalov.

Slovensko sa zaviazalo zvýšiť objem vyzbieraných obalov z nápojov zo 60 % na 90 % v roku 2025. Práve zálohovanie vytvára dôležitú príležitosť vyzbierať ešte viac materiálu čo najvyššej kvality vhodného na recykláciu.

Tesco dlhodobo prináša pozitívnu zmenu v oblastiach trvalej udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti. Reťazec napreduje v napĺňaní záväzkov, a to aj napriek mimoriadnej situácii vyvolanej koronakrízou.

V prípade Slovenska reťazec zo svojich výrobkov vlastnej značky odstránil 100% nerecyklovateľných alebo ťažko recyklovateľných materiálov. Cieľom Tesca na Slovensku je, aby nepoužívalo viac obalov, než je absolútne nevyhnutné, a tak sa znížil vplyv plastových obalov na životné prostredie a vytvoril sa systém tzv. uzatvorenej recyklačnej slučky.

Konkrétne záväzky a výsledky, ktoré v oblastiach spoločenskej zodpovednosti a trvalej udržateľnosti Tesco dosahuje, sú zverejnené v Pláne malých pomocí.

Ako bude fungovať systém zálohovania od januára 2022:

  • Pri kúpe nápoja v PET fľaši alebo v plechovke od januára 2022 zaplatíme zálohu za obal vo výške 15 centov, ktorá bude pri odovzdaní obalu v predajniach či v automatoch vrátená podobne ako pri sklených fľašiach.*
  • Obaly označené veľkým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ nestláčame. Odporúčame doma po použití opláchnuť. Nezabudnite na to, aby na obaloch ostal čitateľný čiarový kód, a nevyhadzujte vrchnák.
  • Na odbernom mieste v obchode môžete totiž vrátiť len nestlačené nápojové obaly označené grafickým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ. Symbol a text nájdete na výrobku hneď vedľa EAN kódu.
  • Za každý vrátený zálohovaný obal s čitateľným EAN kódom dostaneme zálohu naspäť po vrátení obalu na odberné miesto (obaly je možné vrátiť kdekoľvek – nielen v predajni, v ktorom boli zakúpené, ale aj v iných prevádzkach). Automat v obchode alebo predavač vám vydá potvrdenie, ktoré buď preplatia v pokladni, alebo ho použijete pri nákupe.
  • Obaly z fliaš, ktoré ste napríklad kúpili pred januárom 2022 a sú bez označenia grafickým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ, vyhoďte stlačené do žltej nádoby na triedený zber.
  • Vrátené zálohované obaly sa prevezú do triediaceho centra.
  • Ďalej obaly putujú na spracovanie k recyklátorovi, ktorý ich spracuje a vyrobia sa z nich nové obaly na nápoje.
  • Zálohované budú PET fľaše alebo plechovky na nápoje s objemom od 0,1 litra až po tri litre, ktoré obsahujú viac ako osemdesiat percent vody. Netýka sa to napríklad mlieka a mliečnych nápojov, sirupov a alkoholických nápojov s vyše 15 % obsahom alkoholu.
  • Na Slovensku sa môžu vracať iba zálohované obaly kúpené doma, nie v inej krajine.

*Pozn.: Hoci systém zálohovania prichádza na Slovensko od januára 2022, určitý čas bude platiť prechodné obdobie, počas ktorého sa budú naďalej dopredávať aj nápojové obaly bez zálohy (do vypredania ich zásob). Platí, že zálohované sú vždy iba obaly s označením „Z“.

(ts)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

Aktuálne