23.2 C
Bratislava
pondelok, 25. septembra 2023

Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila sankciu pre televíziu TA3 a televíziu JOJ a rádiám WOW a Goldies

Najčítanejšie

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade so svojím Vyhlásením koronavirusom  zo dňa 25. 3. 2021 ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni.

Rada vysielanie a retransmisiu  na svojom zasadnutí v stredu 8.12. uložila spolu päť sankcií, zastavila tri správne konania, dve správne konania začala, ako neopodstatnené posúdila jedenásť sťažností, zvyšok programu zasadnutia tvorila licenčná agenda. Rada okrem iného:

– odročila rozhodovanie vo veci udelenia predchádzajúci súhlasu s prevodom stopercentného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie spoločnosti C.E.N. s.r.o. (program. služba TA3) a účastníkov konania predvolá na ústne vypočutie;

– uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (program. služba TA3) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR, ku ktorému došlo odvysielaním programu Téma dňa dňa 17. 5. 2021, v ktorom odzneli kritické vyjadrenia a informácie o stave justície a súdnictva na Slovensku bez náležitej názorovej oponentúry, čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť politicko-publicistického programu;

– uložila sankciu – upozornenie za porušenie zákona vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (program. služba TA3) za porušenie § 31 ods. 4 v súvislosti s vysielaním príspevku Hotel pripravený na reštart v programe Správy dňa 14. 5. 2021 obsahujúceho informácie o Grand Hoteli Bellevue v Starom Smokovci, ktoré naplnili definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie;

– uložila sankciu – pokutu 3 3 19 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (program. služba JOJ) za porušenie § 19 ods. 2 ZVR, ku ktorému došlo tým, že dňa 5. 5. 2021 o cca 16:50 a 20:58 hod. odvysielal upútavku na program Kuriér 2 obsahujúcu výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia (za totožné porušenie zákona v súvislosti s vysielaním rovnakého komunikátu Rada vysielateľovi uložila sankciu 20. 5. 2020);

– uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi FM media s.r.o. (program. služba Rádio Goldies) za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že v dňoch 12. 5. a 8. 9. 2021 nevyužíval frekvenciu 92,4 MHz Martin na účely, na ktoré mu bola pridelená;

– uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rádio WOW s.r.o. (program. služba Rádio WOW) za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že v dňoch 9. 6. a 9. 9. 2021 nevyužíval frekvencie 101,7 MHz Dubnica nad Váhom a 106,8 MHz Nové Mesto nad Váhom na účely, na ktoré mu boli pridelené;

– zastavila správne konanie voči vysielateľovi RTVS (program. služba Rádio Slovensko) vedené vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 12. 4. 2021 odvysielal program K veci (s témou ocenenia historika Františka Vnuka mestom Ružomberok Cenou Andreja Hlinku za rok 2021), čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci vysielanej programovej služby;

– zastavila správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (program. služba TA3) vedené vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d ZVR (označenie umiestňovania produktov) v súvislosti s umiestnením germicídneho žiariča počas vysielania programu Žurnál  dňa 3. 5. 2021;

– začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.  (program. služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s vysielaním programov Love Island dňa 22. 09. 2021 o 23:30 hod a dňa 26. 9. 2021 o 12:59 hod, ktoré boli označené ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov;

– začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.  (program. služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s vysielaním programu Love Island dňa 28. 09. 2021 o 23:02 hod, ktorý bol označený ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov;

– uznala za neopodstatnené sťažnosti na vysielanie:

  •  programu Do kríža (vysielateľ RTVS, program. služba Dvojka) dňa 20. 10. 2021 s témou „Záborskej novela: prečo áno, prečo nie?“, ktorý podľa sťažovateľa nebol vyvážený a nestranný,
  • programov Správy RTVS (vysielateľ RTVS, program. služba Jednotka) v dňoch 27. a 28. 10. 2021, v ktorých podľa sťažovateľa vysielateľ dal neprimeraný priestor opozícii pri vyjadrovaní
    k aktuálnym otázkam,
  • spravodajského príspevku o konflikte na futbalovom zápase Spartak Trnava – Slovan Bratislava vysielaného dňa 17. 10. 2021 v športovom spravodajstve (vysielateľ C.E.N., s.r.o., program. služba TA3), ktorý bol podľa sťažovateľa jednostranný,
  • programu SuperStar (vysielateľ MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., program. služba TV MARKÍZA) dňa 24. 9. 2021, v ktorom boli podľa sťažovateľa nevhodne prezentované nahota a exhibicionizmus,
  • programu Rodinné prípady, epizódy Svadobný koláč (vysielateľ MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., program. služba TV MARKÍZA) dňa 11. 10. 2021, ktorý bol podľa sťažovateľa vzhľadom na obsah hrubého vyjadrovania nesprávne označený ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov,
  • programu Farma (vysielateľ MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., program. služba TV MARKÍZA) dňa 21. 9. 2021, v ktorom podľa sťažovateľa došlo k týraniu zvierat a často sa vyskytovali nadávky,
  • programu Farma (vysielateľ MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., program. služba TV MARKÍZA) dňa 28. 9. 2021, v ktorom podľa sťažovateľa došlo k zásahu do ľudskej dôstojnosti všetkých žien,
  • programu Farma (vysielateľ MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., program. služba TV MARKÍZA) v dňoch 6. 10. a 7. 10. 2021, v ktorom sa podľa sťažovateľa vzhľadom na označenie programu ako nevhodného pre maloletých divákov do 12 rokov vyskytujú nevhodné nadávky, najmä vzhľadom na čas dennej reprízy programu.

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 8. 12. 2021 sú zverejnené na webovej stránke Rady.

ZDV – zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní
ZVR – zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii

(ts)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne