1.2 C
Bratislava
nedeľa, 10. decembra 2023

Mestské pohrebníctvo spúšťa projekt separovania odpadu na jednom z najväčších cintorínov v Bratislave, na cintoríne Vrakuňa

Najčítanejšie

Pohrebníctvo mesta Bratislavy realizovalo v októbri 2021 analýzu odpadu spoločne s organizáciami JRK, OZ Živica a OLO na cintoríne Vrakuňa. Výsledky analýzy ukázali, že 86,80 % odpadu by sa dalo vytriediť.

„Keďže veľmi silno vnímame potrebu skvalitniť životné prostredie pre ďalšie generácie, jedna z ciest, ktorú považujeme za pomerne jednoduchú, je práve triedenie odpadu,“ hovorí riaditeľ mestskej organizácie MARIANUM, Robert Kováč.

„Za účelom zvýšenia miery triedenia odpadu sme na cintoríne Vrakuňa vytvorili dve stojiská na separovaný odpad komodít – zelený brko, plasty, sklo, papier, elektro odpad, zvyškový odpad a na zostatky sviečok/kahancov,“ dopĺňa riaditeľ pohrebníctva.

Stojiská sú umiestnené pri hlavnom vchode a pri vchode od vrakunského lesíka. Jednotlivé kontajnery sú označené tak, aby návštevníkom bolo ihneď jasné aký typ odpadu kam vyhodiť.

Zároveň na cintoríne Vrakuňa budú v krátkom čase umiestňované kompostéry, ktoré budú určené výlučne na biologicky rozložiteľný odpad, ako sú zvyšky kvetín a kytíc, lístie, zemina z črepníkov, tráva, drevná štiepka a ďalšie.

Návštevníci cintorínov tak budú môcť prispieť k efektívnejšiemu spracovaniu odpadov vznikajúcich na cintoríne a využívanie kompostu z kompostérov, napr. pri sadení novej kvetinovej výzdoby na hroboch.

Už v roku 2015 sa realizoval pilotný pokus o spustenie separovaného zberu na cintoríne vo Vrakuni, bol ale neúspešný. V novembri 2015 bývalý riaditeľ p. Vavruš na webe odkazprestarostu.sk priznal prehru:

„V zmysle súčasne platnej legislatívy je cintorínsky odpad definovaný ako zmesový odpad. Organizácia Marianum ešte v roku 2015, s cieľom triediť cintorínsky odpad a pilotovať projekt separovania odpadu na cintorínoch, zabezpečila prostredníctvom spoločnosti OLO, a.s., počas dušičkového obdobia zberné nádoby na separovaný odpad – samostatne pre sklo, papier a plasty. Bohužiaľ, pri vyhodnocovaní priebehu využívania nádob na triedený odpad bolo zistené, že i napriek farebnému odlíšeniu a vyznačeniu nádob, boli do týchto nádob vhadzované bez triedenia všetky druhy odpadu, ktoré sa na cintorínoch nachádzajú (sklo, papier, bio, syntetické výrobky). Zber odpadu do všetkých typov zberných nádob mal za následok, že zamestnanci organizácie MARIANUM prekladali odpad z nádob na plasty, sklo a papier do kontajnerov určených pre BIO odpad a tento odpad sa následne vyvážal do spaľovne spoločnosti OLO, a.s. ako zmesový odpad.

Pilotný v roku 2015 projekt nakoniec ukázal, že:

a. cintorínske výrobky, ktoré sa používajú na cintorínoch, nie sú, bez ďalších zásahov, vhodné na separovanie (kahance obsahujú plastové, ako aj sklenené prvky, a aj po použití obsahujú zvyšky voskov; kvety a vence sú ozdobené syntetickými prvkami);

b. v dôsledku nedisciplinovaného správania sa návštevníkov cintorínov, ktorí bez triedenia využívali nádoby na separovaný odpad a vytvárali v nich v skutočnosti len zmesový odpad, fakticky nedošlo k naplneniu pôvodne sledovaného zámeru.

Nakoľko nám však otázka zvyšovania ochrany životného prostredia – okrem iného aj separovaním odpadu – nie je napriek skúsenostiam vôbec ľahostajná, zostávame aj naďalej optimisti. Súčasný nepriaznivý stav by bolo možné riešiť najmä: výrobou ekologických cintorínskych artefaktov; zmenou správania sa návštevníkov cintorínov postupným a trpezlivým výchovným i propagačným pôsobením a vysvetľovaním výhod a všeobecného prospechu zo separovania odpadu,“ uvádzal bývalý riaditeľ Ing. Radoslav Vavruš z príspevkovej spoločnosti Marianum – Pohrebníctvo Bratislavy.

(ts, red)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne