27.5 C
Bratislava
utorok, 25. júna 2024

Novinky v MHD: lepšia nadväznosť liniek, obľúbené spoje do prírody a garancia nízkopodlažných autobusov

Najčítanejšie

Dopravný podnik Bratislava (DPB) pripravil od 26. marca pre cestujúcich viacero zmien, ktoré opäť zlepšia komfort a zvýšia kvalitu cestovania v hlavnom meste. S príchodom jarného počasia DPB rozšíri dopravnú obsluhu do rekreačných lokalít, mení odchody liniek, čím zlepšení ich koordináciu a nadväznosť, a skracuje intervaly na vybraných linkách.

Po minuloročnom posilnení intervalov na linke 65 v pracovných dňoch DPB zdvojnásobí počet spojov aj počas víkendov a sviatkov. V čase približne medzi 8:00 – 22:00 bude teda interval skrátený z 30 na 15 minút.

Zmena umožní rýchlejšie prepojenie východných častí Bratislavy bez nutnosti cestovať cez centrum mesta. Zároveň sa tým zlepší prepojenie nákupných centier s regionálnymi autobusmi premávajúcimi na Gagarinovej ulici.

Zmeny sa dotknú aj nočných liniek, konkrétne N61 a N80, ktoré DPB presmeruje na nové trasy a zlepší obsluhu centra mesta. Linka N80 bude po novom jazdiť cez centrum mesta nasledovne: z Hlavnej stanice cez Štefánikovu, Námestie SNP, Štúrovu a Starý most, Farského a ďalej po pôvodnej trase. V opačnom smere bude trasa obdobná.

Na novej trase obslúži zastávky: Suché mýto, Centrum, Šafárikovo námestie, Sad Janka Kráľa. V smere do Petržalky nebude zastavovať na Hodžovom nám., ale za križovatkou na Suchom mýte.

Linka N61 bude jazdiť z Hlavnej stanice cez Štefánikovu, Námestie SNP, Dunajskú na zastávku 29. augusta a ďalej po pôvodnej trase. V opačnom smere si zachová pôvodnú trasu. Po novom linka obslúži zastávky: Suché mýto, Centrum, Dunajská.

DPB každoročne na jar spúšťa letný režim obľúbenej rekreačnej dopravy na linkách 43, 52, 79, 144 a 154, známe aj pod názvom #sMHDpozelenej.

V čase cca medzi 8:30 – 19:00 počas víkendov a sviatkov rozšíri dopravný podnik obsluhu rekreačných lokalít v rôznych častiach mesta, čím odbremení dané lokality od individuálnej dopravy a podporí ekologické a udržateľné cestovanie do prírody v hlavnom meste.

Novinkou v roku 2022 bude možnosť využiť nové spoje linky 79 do lužných lesov oblasti Topoľové.

Merania vyťaženosti spojov podnik pravidelne vyhodnocuje a na základe týchto údajov posilní dopravu počas odpoludňajšej špičky na linkách číslo 52 a 56.

S prihliadnutím na vyťaženosť spojov týchto liniek v čase pred 14-tou hodinou pridá dopravný podnik odchody z Rače v smere na Východné.

Zlepšenie koordinácie medzi linkami zabezpečia zmeny odchodov niektorých liniek. Na linke číslo 93 príde k úprave odchodov v rannej aj odpoludňajšej špičke v režime školský rok, čím sa zlepší koordinácia s linkami číslo 83 a 84 v spoločnom úseku Dvory– Pod stanicou. V súvislosti s týmito úpravami prichádza k obdobným zmenám aj na linke číslo 94.

Linky číslo 68 a 88 budú zmenené pre lepšiu vzájomnú koordináciu v spoločnom úseku Lachova – Prístavná. Zároveň bude linka číslo 88 lepšie prispôsobená aj linke číslo 80 v spoločnom úseku Záporožská – Aupark.

Linka číslo 83 bude mať mierne upravené odchody počas víkendov a sviatkov pre lepšiu nadväznosť s linkou číslo 21 na zastávke Patrónka. Celkový rozsah dopravy na týchto linkách ostáva zachovaný.

Vyhodnotenie pravidelne zbieraných reálnych dát z premávky prinesie úpravu jazdných dôb na linkách číslo 43, 52, 56, 66, 68, 79, 83, 84, 92, 96, 98, 99, 192 a 196. Na linke číslo 20 príde k zmene vybraných spojov, tj. ranné spoje premávajúce medzi Opletalovou a Žatevnou budú po novom premávať po zastávku Podvornice a vybrané spoje budú zo zastávky Tesco Lamač premávať ako linka číslo 45 v smere k Národnému onkologickému ústavu.

„Uvoľňovanie vládou prijatých protipandemických opatrení znamená vyššiu mobilitu v meste, čomu prispôsobujeme premávku MHD. Vďaka našej rekreačnej doprave sa cestujúci budú môcť s rodinami opäť vybrať za relaxom do prírody bez auta. Osobne ma najviac teší, že sa nám darí inovovať vozidlový park, a preto bude naša autobusová flotila plne nízkopodlažná. Zdravotne znevýhodnení cestujúci tak získajú možnosť jednoduchšieho nástupu a výstupu na autobusových zastávkach,“ podčiarkol Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB a.s.

Od 26. marca sa budú všetky autobusové linky MHD v Bratislave debarierizované. Detaily o zmenách i nové cestovné poriadky nájdu cestujúci na webovej stránke www.dpb.sk.

(ts)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

Aktuálne