Tomáš Korček: Právo je pre mňa nástrojom, ktorým sa dá pomáhať ľuďom

Patrí medzi dlhoročných poslancov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Novomešťanov zastupuje aj v mestskom zastupiteľstve. Zviditeľnil sa najmä nezištnou prácou pre obyvateľov a verejnoprospešnými aktivitami v rámci mestskej časti.

Je zakladajúcim členom Novomestského okrášľovacieho spolku. Medzi jeho veľké koníčky patrí štúdium práva, ale i čítanie historickej literatúry. Na otázky Novomestského Večerníka odpovedal poslanec JUDr. Tomáš Korček, PhD. LL.M.

Prečo ste sa rozhodli venovať právu? Aká bola vaša cesta k tomuto povolaniu?

Mal som k tomu vzťah už od strednej školy. Vnímal som to ako veľmi zaujímavú profesiu a súčasne ako nástroj, ktorým sa dá pomáhať ľuďom. Vybral som si teda právnickú fakultu.

Samozrejme, v mojom vtedajšom vnímaní právnického povolania bolo veľa mladíckej naivity, pretože právo je veľmi široká a zložitá oblasť. Nikdy som však tento výber neoľutoval a väčšinu svojho pracovného života som právne znalosti využíval na pomoc tým, ktorí to potrebovali.

Boli ste jeden z prvých miestnych politikov v Bratislave, ktorý pre obyvateľov inicioval založenie bezplatnej právnej poradne. Čo vás k tomu inšpirovalo?

Viete, pred tým, ako som prvý raz kandidoval za miestneho poslanca, bol som v častom osobnom kontakte s ľuďmi. A nikdy po zvolení som sa s nimi stretávať neprestal. Keďže moja rodina žije v Novom Meste už vyše 80 rokov, asi by to ani nebolo možné.

Nevedel by som spočítať, koľko obyvateľov Nového Mesta som dodnes osobne stretol a niečo s nimi riešil. No pravdepodobne to už bude viac ako 3-tisíc ľudí. Mnohí z nich mali rôzne problémy alebo ťažšie životné situácie a nemali sa na koho obrátiť. Niektorí čítali právne rady, ktoré som vtedy publikoval v miestnych novinách. Mali moje číslo a kontaktovali ma, či im viem pomôcť s konkrétnymi vecami. Takto to asi celé začalo.

Ako právna pomoc v poradni funguje dnes?

Moje telefónne číslo a e-mail sú roky zverejnené a sú stále rovnaké. Veľmi veľa ľudí
v Novom Meste má moje číslo uložené v telefóne. Jednoducho mi napíšu mail, zavolajú alebo pošlú správu, dajú základné informácie o probléme. A ak sa dá vo veci pomôcť, dohodneme stretnutie v poradni a vec postupne riešime. Samozrejme, advokátske služby ani právne zastúpenie zo zákona poskytovať nemôžeme.

Takže vec naštudujeme a ľuďom najprv vysvetlíme, čo reálne môžu dosiahnuť. Pokračuje to usmernením, čo vyhľadať, čo žiadať, voči čomu sa ohradiť a tak ďalej. Niekedy ide aj o pomoc s formuláciou konkrétnych písomností či prípravou rôznych dokumentov. Vo väčšine prípadov sa na nás obracajú ľudia, ktorí majú snahu úzko spolupracovať, takže zatiaľ sa vieme dostať k riešeniam alebo aspoň zmenšeniu problému.

Aké životné situácie a problémy ľudí v rámci poradne najčastejšie pomáhate riešiť?

Ide hlavne o záležitosti z oblastí ochrany spotrebiteľa, rodinného a dedičského práva, rôznych majetkovo–právnych problémov, susedských sporov či pracovnoprávnych vzťahov. A v súčasnosti, bohužiaľ, aj o častý problém exekúcií voči ľuďom, ktorí nevedia splácať svoje záväzky, aj keď majú prácu.

Poradiť v oblasti práva potrebujú často aj starší ľudia
Sobáše pre ľudí v každom veku: T. Korček je jedným z miestnych poslancov, ktorí môžu v Novom Meste oddávať životných partnerov

Keď sa trochu obzriete do nedávnej minulosti, aké najdôležitejšie výsledky svojej práce miestneho a mestského poslanca vnímate?

Je toho celkom dosť a úplne na všetko si takto asi nespomeniem. Z väčších projektov je to hlavne vybudovanie športparku Jama, kde sa nám s kolegami na začiatku podarilo zabrániť výstavbe stoviek bytov. Teším sa aj z toho, že sa nám podarilo naštartovať postupnú revitalizáciu tržnice na Trnavskom mýte a jej zachovanie v podobe špecifického trhoviska.

Už roky si na ňu brúsia zuby viaceré developerské skupiny a ich podporovatelia… Podarilo sa mi tiež presadiť komplexnú revitalizáciu viacerých detských a športových ihrísk.

Ide napríklad o detské ihrisko s hokejbalovým športoviskom na Plzenskej, najstaršie slovenské hokejbalové ihrisko na Cádrovej ulici na Kramároch či parčík s detským ihriskom na Husovej na Kolibe.

Viaceré komunikácie a chodníky prešli v poslednom období rekonštrukciou – časť Vajnorskej ulice, chodník na Račianskej a Pionierskej ulici a sú pripravené ďalšie podobné investície. Každý projekt a každé zlepšenie má svoj okruh Novomešťanov, pre ktorých je prínosný. Ťažko povedať, čo je viac a čo menej dôležité.

Kramáre, Cádrova ul.: Revitalizácia najstaršieho hokejbalového ihriska na Slovensku
Koliba, Husova ul. Poslancova iniciatíva za revitalizáciu parčíka a nové detské ihrisko bola úspešná

To je pravda. Napokon, mnohí ľudia si vás spájajú najmä s bezpečnejšími priechodmi pre chodcov na frekventovaných mestských cestách…

Nuž, k tomu môžem povedať len toľko, že som veľmi rád. Môj projekt bezpečných priechodov pre chodcov na území Nového Mesta, samozrejme, pokračuje. Už vyše desať zebier na dopravných tepnách je po zotmení efektívne osvetlených. Výrazne klesol počet nehôd a ohrození chodcov autami. Teším sa, že tento rok pribudnú ďalšie.

Jednou z dlhodobých aktivít poslanca sú bezpečnejšie priechody pre chodcov (foto z Vajnorskej ul.)

Na svete nie je veľa miest, ktoré majú rozľahlý lesopark, ako je ten náš bratislavský. Aký je váš vzťah k tomuto územiu?

Keby som to mal vyjadriť stručne, tak veľmi srdečný a tiež intenzívne pracovný.
Ak môžem zopár konkrétnych vecí – samozrejme, aj v rámci lesoparku mi podarilo rozbehnúť a podporiť viaceré projekty. Postavili sme viaceré oddychové altánky. Na Kamzíku pribudlo na základe mojej poslaneckej aktivity detské ihrisko, verejné toalety aj drevená vyhliadková veža.

Spolupracujem s viacerými občianskymi zduženiami, s ktorými sme vyčistili a sprístupnili dva vojenské bunkre z prvej svetovej vojny a podporili výstavbu rekreačných cyklistických tratí.

Na Partizánskej lúke aj na Kamzíku pribudli mnohé prvky na cvičenie v prírode. Tento rok chceme na Partizánskej lúke okrem iného obnoviť futbalové ihrisko.

Je vás vidno pri mnohých verejných aktivitách a zjavne ste dosť vyťažený človek. Stíhate nejaké hobby? Ak vôbec máte voľný čas, ako ho trávite?

Vždy si nájdem čas na dobrú knihu z oblasti historickej literatúry. Zaujímam sa najmä
o slovenskú históriu v rámci 20. storočia. Rád si takto dopĺňam svoje vzdelanie. Keďže moja práca je duševná, vo voľnom čase sa často snažím tvoriť aj manuálne. Napríklad sa osobne zúčastňujem na prácach pri obnove bunkrov v lesoparku, na revitalizácii niektorých športovísk a pomáham v rámci chovu včiel na streche tržnice. Ale priznám sa, že na vyvetranie hlavy či odohnanie zlej nálady som zatiaľ neobjavil nič lepšie ako prechádzku po lese. Aj preto som veľmi vďačný za to, že v Novom Meste máme lesopark tak blízko.

Rekonštrukcia bunkra nad Klepáčom (bratislavský lesopark) bola mimoriadne náročná (foto: archív T.K.)
Partizánska lúka a Kamzík: Vďaka T. Korčekovi pribudli obľúbené prvky pre cvičenie v prírode
Jedným z hobby poslanca Korčeka je práca na rekonštrukciách bunkrov z I. svetovej vojny
Tehelné pole, Plzenská ul. Detské ihrisko a športovisko sa podarilo obnoviť aj vďaka spolupráci s hokejbalistami z miestneho klubu.
Oberačka v Novom Meste T. Korček patrí medzi tých, ktorí sa snažia v mestskej časti obnoviť vinohradnícku tradíciu.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu