17.4 C
Bratislava
streda, 22. mája 2024

Juraj Ondruška, aktivista z Vajnor poukázal na aktuálny stav výstavby novej pumptrackovej dráhy. Starosta Michal Vlček reaguje

Najčítanejšie

Kandidát na starostu Juraj Ondruška zverejnil fotografie novej pumptrackovej dráhy, ktorú buduje mestská časť Vajnory, na fotografiách je vyobrazená len zarovnaná hlina do tvaru novej dráhy, poukázal na to, že ešte dráha nie je postavená a už bola vystavená čiastková faktúra a neskôr úplná faktúra, ktorá bola zo strany obce vyplatená, podľa zverejnenej foto dokumentácie, pred realizáciou prác.

„Podľa podmienok zmluvy, peniaze mali byť vyplatené až po odovzdaní stavby, no realita je taká, že peniaze boli vyplatené v predstihu, čo je celou podstatou podaní obyvateľa, o ktorých som informoval,“ uviedol Juraj Ondruška.

Súčasný starosta Michal Vlček zverejnil video na ktorom je vidieť, že pumptrackovú dráhu už reálne začali stavať, a nakrútili video na ktorom sa preháňa biker, a dráha má už základný asfaltový povrch a stavebné práce na nej budú ďalej pokračovať. Vyplatenie čiastkovej faktúry je v zmysle uzatvorenej zmluvy. Faktom ale je že stavba bola realizovaná s oneskorením, oproti termínom uvádzaným v uzatvorenej zmluve. Ondruška reaguje, že biker na zverejnenom videu jazdil reálne len na 5-dní starom asfalte a k posunu v stavbe reálne došlo, až keď na problém poukázal.

Vzájomné „šarvátky“ a výmena názorov medzi oboma kandidátmi na nového starostu mestskej časti Vajnory bude určite ešte pokračovať do volieb, ktoré sa uskutočnia v druhej polovici októbra 2022. „Kandidatúru som neohlásil, ak bude vôľa a podpora občanov, tak by som to zvážil,“ reagoval Juraj Ondruška. Podľa kuloárnych informácií sa budú ale opäť uchádzať o hlasy obyvateľov Vajnor obaja kandidáti.

Ing. Juraj Ondruška, PhD. z VSV-Vinohradníckeho spolku Vajnory v komunálnych voľbách na starostu v roku 2018 skončil druhý za súčasným starostom Michalom Vlčekom (1327 hlasov), ktorý získal len o 182 hlasov viac ako Juraj Ondruška (1145 hlasov).

„Veľmi nás teší, že vo Vajnoroch sa buduje pre naše deti a mládež pumptracková dráha a aj to, že sme uspeli v rámci grantového programu hlavného mesta Bratislavy s projektom, ktorý sa vypracoval a podal ešte koncom roka 2020. Získali sme tak 45- tisíc eur na vybudovanie tohto športoviska. O udelení grantu informoval Bratislavský samosprávny kraj ešte 26. marca 2021. Realizácia stavby ihriska už prebieha. No naša radosť skončila, keď nás nahnevaný občan upozornil na verejne dostupné dokumenty, ktoré aj podrobil analýze. Ešte v septembri 2021 podpísal starosta Vlček, ako štatutár zmluvu o vybudovaní pumptrackovej dráhy Alviano,“ uviedol Juraj Ondruška na svojej FB stránke Ondruška za Naše Vajnory. 

„Na stránke egov.vajnory.sk je zmluva zverejnená aj spolu s prílohami “návrh na plnenie krytia“ s dátumom podpisu 9. septembra 2021 a tiež vyhlásenie uchádzača s dátumom podpisu rovnako 9. septembra 2021, ako aj prehľad rozpočtových nákladov. Z listín vyplýva, že k prevzatiu staveniska malo dôjsť v septembri 2021. Zmluvné strany sú viazané dohodnutými cenami až do úplného vykonania diela. Objednávateľ bude uhrádzať cenu za dielo: čiastkovými faktúrami (daňovými dokladmi), záverečnou faktúrou (daňovým dokladom),“ uviedol Ondruška.

„Po ukončení diela vystaví zhotoviteľ faktúru do päť dní od riadneho prevzatia diela objednávateľom. Splatnosť faktúry je dohodnutá na 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky zákonom požadované náležitosti. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. Neoddeliteľnou prílohou faktúry musí byť súpis skutočne vykonaných prác. Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí prác a dodávok,“ doplnil Ondruška a dodáva:

Na stránke egov.vajnory.sk je zverejnená aj faktúra (FINÁLNA) ktorá :
• ku dňu 7. januára 2022 bola vedená ako NEUHRADENÁ
• ku dňu 16. januára 2022 bola vedená ako ČIASTOČNE ZAPLATENÁ
• ku dňu 24. januára 2022 bola vedená ako UHRADENÁ

Ešte stavenisko

V období 7. januára do 28. januára 2022 sa bol tento nahnevaný občan aj osobne presvedčiť na mieste v areáli budúcej pumptrackovej dráhy. V tom istom období boli zverejnené aj fotografie aktuálneho stavu na sociálnej sieti Facebook. Jednu z nich publikujeme. Pridávame aj záber stavu zo dňa 28. marca.

„Musím skonštatovať, že na diele sú vykonané len základné zemné práce, “uviedol nahnevaný obyvateľ Vajnor (ktorý nechce byť menovaný) . Z tohto dôvodu sa obrátil na Najvyšší kontrolný úrad SR a aj prokuratúru a požiadal o prešetrenie zhotovenia diela.

Fotografie zverejnené na spomínanej facebookovej stránke z obdobia 7. januára do 28. januára 2022, neboli vyhotovené spomínaným „nahnevaným vajnorákom“ ale boli na fecebooku publikované iným zdrojom, v inej súvislosti, čo len potvrdzuje autenticitu stavu v tom období.

Ohlasovateľ v podnetoch požaduje preveriť, či mohli byť finančné prostriedky zo strany mestskej časti uhradené dodávateľovi ešte pred dokončením a odovzdaním diela ako aj inej trestnoprávnej roviny vyplývajúcej z prešetrenia danej veci.

Príslušné inštitúcie, NKÚ a kriminálka Okresného riaditeľstva PZ Bratislava 3 (kam bolo odstúpené podanie pôvodne adresované generálnej prokuratúre) tieto podania preverujú. Bude nás zaujímať ako ich vyhodnotia a o výsledku budeme samozrejme informovať.

Čo je to ten pumptrack?

Je to uzavretý, umelo vytvorený okruh slúži pre bicykle, kolobežky alebo korčuliarov či skejtbordistov a pod.. Tvorený vlnami a klopenými zákrutami, ktoré umožňujú zvyšovať rýchlosť jazdy za pomoci pumpovania (energia svalov sa pripočíta k ku gravitačnému účinku v smere jazdy z kopca). Skvelá voľnočasová aktivita.

Reakcia súčasného starostu Michala Vlčeka

„Milí Vajnoráci, pán Ondruška dnes zverejnil príspevok k investičnému projektu pumptrack, ktorým sa snaží nepodložene a nepravdivo spochybňovať konanie úradu a považujem si za dôležité k tomu zaujať stanovisko a informovať Vás aká je skutočnosť,“ uviedol súčasný starosta Vajnor Ing. Michal Vlček a dodal:

• Naša mestská časť s finančnou podporou magistrátu hlavného mesta (45.000 eur) sme sa rozhodli vybudovať pre deti a mládež pumptrackovú dráhu na športovom areále Alviano.
• Stavebné práce sa začali v novembri 2021, ihneď ako to bolo možné, čo bolo bezprostredne po uzavretí nájomnej zmluvy s Pozemkovým spoločenstvom Vajnory (11.11.2021).
• Keďže sa jedná o vonkajšie stavebné práce a sú priamo závislé od počasia a poveternostných podmienok či technologických postupov, práce boli pre zimné obdobie koncom decembra prerušené. Pre dodržanie zmluvných podmienok spolufinancovania zo strany magistrátu hlavného mesta, bola vystavená čiastková faktúra a uhradené boli len skutočne zrealizované práce, ktoré sú predmetom prílohovej časti predmetnej faktúry. O tejto skutočnosti bol aj magistrát hlavného mesta informovaný a sú evidované aj v sprievodnej správe.
• V stavebných prácach sa pokračovalo opäť v marci 2022 po tom ako to počasie a poveternostné podmienky a technologické postupy opäť umožňovali.
• Na základe podnetu na prokuratúru od občana Vajnor, prokurátor po posúdení povahy podania tento podnet postúpil miestnemu kontrolórovi
• Nech sa páči, môžete sa sami presvedčiť z priloženého videa ako pumptracková dráha aktuálne vyzerá.
• Keďže pán Ondruška pri svojich príspevkoch blokuje možnosť komentovania pre slabšiu schopnosť prijať aj iný názor verejnosti, uverejňujem stanovisko touto formou. Komentovanie a možnosť vyjadriť názor všetkým, nechávam sprístupnené.
• Rozumiem, že sa blížia voľby a kandidáti v snahe zaujať publikum budú využívať k tomu rôzne férové aj menej férové možno až zákerné metódy. Verím, však že bude prevládať politický súboj v pravidlách fair play.
• Pán Ondruška zvolil taktiku opakovaného zakladania požiarov nespokojnosti, ktorými sa pokúša vo Vajnoroch rozdúchať negatívne emócie. Naposledy to predviedol pri parkovaní na chodníkoch. Držím mu palce, aby si našiel aj vlastnú a konštruktívnu tému,“ uviedol Vlček.

Reakcia Juraja Ondruška: „Štyri klamstvá pána starostu Vlčeka“, reaguje pejoratívne Ondruška, na zverejnené stanovisko starostu Vlčeka:

„Prvé: Na mojej stránke je povolená slobodná diskusia. Na stránke „Vajnoráci“ ani „Som Vajnorák“ nie som admin, tak nič mazať nemôžem.

Druhé: Nerieši to len kontrolór obce. Podnet bol síce posunutý aj kontrolórovi, ale jeho závery budú posudzovať orgány verejnej moci. NKÚ a z generálnej prokuratúry bol odstúpený na krajskú, odtiaľ na okresnú a odtiaľ na kriminálku, ktorá to vyšetruje.

Tretie: Kandidatúru som neohlásil, ak bude vôľa a podpora občanov, tak by som to zvážil.

Štvrté: Podľa podmienok zmluvy, peniaze mali byť vyplatené až po odovzdaní stavby, no realita je taká, že peniaze boli vyplatené v predstihu, čo je celou podstatou podaní obyvateľa, o ktorých som iba informoval“.

„Okrem iného, pred piatimi dňami bol stav podľa priloženej fotografie. A aj keby bola snehová kalamita či zemetrasenie, tak to stav veci nemení. Dúfam, že ten asfalt, čo tam bol za necelých päť dní položený (pričom jeden deň aj pršalo) vydrží aspoň do volieb,“ dodal Ondruška.

Marián Luha
Marián Luhahttp://www.racianskyvecernik.sk
Som šéfredaktorom portálov Bratislavský Večerník a Račiansky Večerník. Študoval som na masmediálnych fakultách na univerzitách na Slovensku a v Českej republike. V minulosti som pôsobil vo viacerých printových a elektronických médiách. V súčasnosti okrem portálov Bratislavskyvecernik.sk, Racianskyvecernik.sk a Novomestskyvecernik.sk vediem aj portály Mediahub.sk a Retazce.sk, ktoré sa ale začiatkom roka 2023 zlúčili pod jeden brand Bratislavský Večerník.sk. Zároveň vediem i printové noviny Račiansky Večerník a Novomestský Večerník. Žijem v najkrajšej bratislavskej mestskej časti Rača.👍🍀😉 Svoje tipy na články mi môžete zasielať na e-mail: marian@luha.sk, alebo telefonicky, sms na 0950 355 504. Ďakujem. Články o Rači nájdete > TU

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne