13.4 C
Bratislava
štvrtok, 23. marca 2023

V Bratislave vznikne nad Staromestskou ulicou Plató pre peších

Najčítanejšie

Tam, kde by to prednedávnom nikto nepredpokladal, vznikne park s novými výhľadmi na Bratislavu a Dunaj. Nad Staromestskou ulicou, ktorá v 70. rokoch rozdelila centrum mesta, vznikne 218-metrov dlhé a 20-metrov široké Plató pre peších. Ohraničovať ho budú mestské hradby a Židovská ulica. Nová plocha zelenej krajiny scelí obe strany ulice a prinavráti chýbajúci verejný priestor.

Projekt z programu Živé miesta prinesie veľa novej zelene, lavičky, ihriská pre deti a workoutové preliezky pre dospelých. Navyše pomôže túto lokalitu ozdraviť odhlučnením frekventovanej Staromestskej ulice, prispeje k zlepšeniu klímy a zaistí chodcom plynulejší pohyb. Plató je súčasťou väčšej vízie obnovenia vnútorného mestského okruhu pre peších.

Mesto Bratislava a Metropolitný inštitút Bratislavy prichádzajú so zámerom vybudovať nad Staromestskou ulicou Plató s pobytovou a rekreačnou funkciou. Prekrytie Staromestskej ulice predstavuje riešenie, kedy sa jeden z najrušnejších dopravných koridorov v centre mesta zmení na moderný park s ideálnymi podmienkami pre oddych či stretávanie sa.

Plató vytvorí nové prepojenia hradného kopca a centra mesta pre peších. Ďalšou pozitívnou zmenou bude zníženie hlučnosti v priľahlej lokalite v niektorých miestach až do 14 decibelov. Návrh tiež prináša viaceré inovatívne klimatické riešenia, ktoré pomôžu v letných mesiacoch znížiť teplotu v tomto území aj o niekoľko stupňov.

Projekt z programu Živé miesta je súčasťou ambicióznejšej vízie, vďaka ktorej sa bratislavské centrum opäť scelí do okruhu s reprezentatívnymi verejnými priestormi.

Takzvaný bratislavský ring má ohraničovať Plató, Rybné námestie, Hviezdoslavovo námestie a Námestie SNP, ktoré sa v nasledujúcich rokoch zrevitalizuje v rámci projektu Živé námestie. Myšlienka ringu pochádza zo začiatku 19. storočia , kedy sa v stredoeurópskych mestách budovali vnútorné mestské okruhy, ktoré mali byť výkladnou skriňou mesta.

Ring kopíruje pôvodné mestské opevnenie. To je v podobe hradieb s vodnou priekopou je na Staromestskej čiastočne zachované, v iných úsekoch bola priekopa zasypaná a nahradená sériou na seba nadväzujúcich, už spomínaných verejných priestorov.

Cez ne je okruh napojený na Hlavnú železničnú a autobusovú stanicu, lodný terminál, MHD a prímestskú dopravu. Význam mestského okruhu ukazuje aj koncentrácia stavieb z 30. rokov na Živom námestí, napríklad, Dom služieb Baťa, Mestská sporiteľňa, Obchodný dom Brouk či Babka.

„Predstavujeme návrh, ktorý považujeme za najlepšie možné riešenie pre túto lokalitu. Hlavným cieľom je prinavrátiť atmosféru pôvodných vymiznutých ulíc mesta, kde sa ľudia vo voľnom čase stretávali, čo zmenilo vybudovanie rušnej komunikácie. Hradný kopec sa tak po pol storočí nanovo prepojí s historickým centrom a do lokality s dominujúcim dopravným koridorom vrátime život. Navyše nás teší, že návrh pochválil na nedávnom stretnutí aj špičkový dánsky architekt Jan Gehl, ktorý sa dlhé roky venuje verejným priestorom,“ povedal Matúš Vallo, primátor hlavného mesta.

Plató sa bude tiahnuť od Rudnayovho námestia pri Dóme sv. Martina až po zalomenie hradieb na úrovni Severozápadnej veže. Nová plocha plynulo prepojí Židovskú ulicu so stredovekým jadrom Bratislavy.

Vďaka novému schodisku a výťahu vznikne súvislé prepojenie pre peších zo Židovskej v smere od Zámockej ulice priamo do predpolia Dómu svätého Martina. Okrem bezbariérových chodníkov vzniknú aj vyhliadky na mesto z novej perspektívy. Vďaka štyrom vstupom sa bude dať prejsť aj na hradby. Architekti navrhli umiestniť Plató na samostatnú nosnú konštrukciu, ktorá sa nebude dotýkať hradieb.

Staromestská ulica a Most SNP sú súčasťou histórie Bratislavy posledných 50 rokov, kedy došlo k necitlivému zásahu do podhradia a priľahlej židovskej štvrte.

“Na prelome 60. a 70. rokov minulého storočia došlo v súvislosti s výstavbou Mosta SNP k hrubému zásahu do organizmu mesta a pamiatkovej rezervácie, čím bol oddelený areál Bratislavského hradu od stredovekého jadra mesta. Projekt Plató Staromestská s parkovou úpravou sa dá vnímať ako snaha o zacelenie tejto rany a návrat k historickému prepojeniu oboch častí mestského jadra,” vyjadruje sa na tému Plató Staromestská Ivo Štassel, riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave.

Zdravšie prostredie a menej hluku

Na Plató plánujeme zasadiť veľa novej zelene, až 23 vzrastlých stromov, lipy, brest či agát, a 40 viackmenných druhov stromov a kríkov. Zelené duny na plató budú pokryté nízkymi porastami, intenzívnymi záhonmi alebo krovitými porastmi. V parku na Plató osadíme aj približne 30 bratislavských lavičiek, pribudne aj zóna s možnosťou rozložiť v letných mesiacoch mobiliár Sadni si! lehátka, ale aj ihriská pre deti či workoutové preliezky pre dospelých.

„Tvoríme prvý novodobý park v centre mesta, kde dáme ľuďom dôvod zastaviť sa a stráviť tu nejaký čas. Príjemné prostredie a úplne nové výhľady prispejú k zatraktívneniu hlavného mesta. Navyše sme na dobrej ceste, aby sa bratislavské centrum opäť scelilo do okruhu s krásnymi verejnými priestormi,“ uviedol Marcel Dzurilla, riaditeľ Sekcie tvorby mestských priestorov z MIB.

Staromestská ulica patrí z environmentálneho hľadiska k najviditeľnejším záťažiam v centre mesta. Je zdrojom permanentného hluku, znečisťujúcich emisií a prehriaty asfalt v letných mesiacoch vytvára lokálny tepelný ostrov, ktorý nepriaznivo vplýva na mikroklímu širšieho okolia. V kontexte klimatických zmien sú práve takéto miesta najproblematickejšie. Návrh preto počíta s viacerými riešeniami, ktoré značne zlepšia nielen lokálnu mikroklímu, ale aj zdravie obyvateľov a návštevníkov.

Plató môže byť najrozsiahlejšou vegetačnou strechou v Bratislave, ktorá zvýši rastlinnú biodiverzitu, poskytne vhodný priestor priamo v centre pre život rôznych druhov spevavcov či opeľovačov, ktorých populácie prudko klesajú. Významným benefitom pre celé územie bude aj premyslený systém vodozádržných opatrení, ktoré zlepšia hospodárenie s vodou. Zrážky budú prirodzene infiltrované do pôdneho substrátu a v prípade prívalových dažďov odvádzané do zádržného systému vegetačnej strechy.

Permanentný hluk z frekventovanej cesty pohltí konštrukcia, na ktorej bude Plató stáť. Odborné výpočty ukázali, že sa zníži vnímanie hluku z dopravy v tejto lokalite až o desaťnásobok, a to bez obmedzenia počtu áut. Vozidlá budú môcť naďalej využívať cestu pod novým Plató. Po zatrávnení plochy nad komunikáciou a aplikácii akustických obkladov v dopravnom koridore možno dosiahnuť zníženie hluku až o cca 14 dB.

Projekt je konzultovaný nielen s pamiatkarmi a ďalšími odborníkmi, ale aj s miestnymi obyvateľmi. „Uvedomujeme si, že ide o významnú zmenu verejného priestoru v centre mesta. Máme za sebou dôležité odborné diskusie ohľadne tejto vízie priestoru a čaká nás ešte veľmi dôležitá diskusia s verejnosťou, v rámci ktorej budeme zvažovať zapracovanie konštruktívnych pripomienok,“ dodal Dzurilla s tým, že verejnosť bude môcť poslať svoje pripomienky cez formulár na www.platostaromestska.sk.

Momentálne sa dokončila architektonická štúdia a bude sa pokračovať vo vypracovávaní časti projektovej dokumentácie. Aktuálne sa tiež hľadajú alternatívne finančné zdroje na spolufinancovanie tohto projektu, napríklad z plánu obnovy či od donorov. Odhadované náklady na celú výstavbu sú približne 18 miliónov eur.

Obnovu zastrešuje štvorica vysúťažených slovenských ateliérov – Studený architekti s.r.o., ateliér Ľubomír Závodný s.r.o., Peter Stec Studio, Terra Florida, v.o.s..
Viac informácií o projekte nájdete na www.platostaromestska.sk.

(ts)

Avatar photo
Redakcia
Redakcia Bratislavského večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne