31.9 C
Bratislava
piatok, 12. júla 2024

Novomestskí poslanci spoločne so starostom Kusým spustili petíciu za zachovanie Polikliniky Tehelná (aktualizované)

Najčítanejšie

Súčasný starosta mestskej časti Nové Mesto Rudolf Kusý, ktorému sa nepodarilo zachrániť Istropolis, aktuálne s hŕstkou miestnych poslancov „bojuje“ za záchranu Polikliniky Tehelná. Tá bola postavená v rokoch 1976 až 1986 podľa projektu architekta Viktora Šišoláka, ako súčasť Ústavu národného zdravia mesta Bratislavy. V minulosti sa o jej kúpu zaujímala aj finančná a developerská skupina Penta Investments, pod vedením Jaroslava Haščáka.

Novomestskí starosta a časť poslancov sa spoločne podpísali pod petíciu, ktorú vyhlásili na jej záchranu. Za niekoľko dní získali podporu u viac ako tisícky obyvateľov. „Žiadame o zrušenie súťaže na predaj polikliniky Tehelná a o jej zachovanie ako zdravotníckeho zariadenia s jestvujúcimi všeobecnými a odbornými ambulanciami poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť širokej verejnosti, najmä obyvateľom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto,“ uviedli v petícii.

„Rezort hospodárstva ponúkol budovu polikliniky na predaj v prvom kole Ministerstvu zdravotníctva SR, Bratislavskému samosprávnemu kraju, Hlavnému mestu Bratislava a Miestnemu úradu Bratislava – Nové mesto. Oslovené organizácie buď potvrdili, že nemajú o kúpu záujem alebo sa k ponuke nevyjadrili,“uviedla spoločnosť MH Manažment, a.s.

Spoločnosť MH Manažment, a. s., ktorá je nástupníckou organizáciou po zaniknutom Fonde národného majetku SR, v súlade so stratégiou ukončovania svojej činnosti plánuje odpredaj budovy Polikliniky Tehelná aj s príslušnými pozemkami. Verejnú súťaž vyhlásila 1. júla a ponuky môžu záujemcovia predkladať do 20. septembra do 10:00 hod.

Minimálna kúpna cena je 14 770 000 Eur s DPH, ktorú uchádzač uvedie vo svojej ponuke. Ponuka, ktorá bude obsahovať nižšiu ako východiskovú kúpnu cenu, bude zo súťaže vylúčená.

Budova polikliniky je vo viacerých častiach v havarijnom stave a vyžaduje si veľké investície do rekonštrukcie. Len na urgentné sanácie je potrebná suma okolo milión eur. Poliklinika Tehelná sa predáva nie ako zdravotnícke zariadenie, ale ako budova, teda bez povinnosti dlhodobo zachovať polikliniku.

Medzi poslancami, ktorí stoja za petíciou, sú i dvaja najaktívnejší miestni poslanci JUDr. Tomáš Korček, PhD. LL.M. a vicestarosta mestskej časti PhDr. Branislav Filipovič, MBA. Novomestský Večerník u nich zisťoval ďalšie podrobnosti.

„Jednoznačne požadujeme právne garancie na dlhodobé zachovanie polikliniky pre potreby Novomešťanov a ostatných Bratislavčanov minimálne v súčasnom rozsahu poskytovania zdravotníckej starostlivosti. Návrh zverejnenej kúpnej zmluvy na Polikliniku Tehelná, obsahuje totiž len záväzok kupujúceho nevypovedať a bez dohody s príslušným nájomcom nezmeniť podmienky upravené v jestvujúcich nájomných zmluvách iba po dobu 1 roka odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva kupujúcim. Po uplynutí tejto lehoty môže nový vlastník polikliniky vypovedať súčasné nájomné zmluvy lekárom a polikliniku následne zrušiť, či dokonca aj zbúrať. Ak si zoberieme o aké lukratívne územie ide a aké máme v Bratislave skúsenosti s rôznymi finančnými skupinami a developermi, musíme byť nanajvýš obozretní,“uviedol pre Novomestský Večerník JUDr. Tomáš Korček, poslanec mestskej časti Nové Mesto.

„Petíciu sme s kolegami spustili, nakoľko chceme zabezpečiť zachovanie funkčnosti zdravotníckeho zariadenia pre susedov a obyvateľov Nového Mesta a Bratislavy. Neušiel nám ani zámer ďalšej štátnej spoločnosti predať Železničnú polikliniku na Trnavskom mýte. Nemôžeme si dovoliť prísť o obe polikliniky a tým znemožniť prístup k zdravotnej starostlivosti našim Novomešťanom a Bratislavčanom. Ak si zoberiete súčasný demografický vývoj, tak práve takáto obslužnosť bude jednoznačne potrebná do budúcnosti a to ešte vo väčšom meradle, nakoľko nám obyvateľstvo starne a s tým sú samozrejme spojené aj zvýšené nároky na rozsah a dostupnosť kvalitnej zdravotníckej starostlivosti. Preto sme žiadali, aby práva a povinnosti k budove polikliniky prešli na nového vlastníka tiež s povinnosťou zachovania zdravotníckych služieb aj so súčasnými odbornými ambulanciami a špecialistami po dobu najmenej 30 rokov. Žiaľ táto naša požiadavka nebola zo strany zástupcov ministerstva hospodárstva akceptovaná,“ uviedol zástupca novomestského starostu Branislav Filipovič.

„Mestská časť si bohužiaľ kúpu polikliniky nemôže za súčasných ponúkaných podmienok dovoliť, nie že by nechcela, ale nemá potrebné finančné zdroje, ktorými by vedela vykryť finančnú náročnosť takéhoto veľkého projektu. Ročné príjmy bežného rozpočtu Nového Mesta sú na úrovni cca 24 miliónov eur. Na ostatnom zastupiteľstve sme tiež ako poslanci odsúhlasili budúci zámer vziať si úver na nové kapacity našich škôl a škôlok, prefinancovanie dotácií, výstavbu nového Ekopodniku. Ak si zoberieme, že už súčasný stav polikliniky je dosť žalostný, nakoľko štát do budovy dlhodobo neinvestoval potrebné financie, môj odhad potrebných investícií je minimálne v rozsahu 3 až 5 miliónov eur. To by bola avšak neudržateľná záťaž pre našu mestskú časť aj s ohľadom na skutočnosť, že budúci rok prídeme o cca milión eur príjmov z dôvodu prijatého balíčka vlády. Chcem zdôrazniť, že o kúpu polikliniky neprejavilo záujem tiež hlavné mesto a samosprávny kraj. Zvlášť zarážajúce je to pri Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorý vlastní a prenajíma viaceré objekty zdravotníckej starostlivosti vrátane polikliník,“ doplnil Branislav Filipovič.

Aktualizované 19.7.2022: Reakciu starostu Nového Mesta, Rudolfa Kusého si môžete prečítať >TU

Marián Luha
Marián Luhahttp://www.racianskyvecernik.sk
Som šéfredaktorom portálov Bratislavský Večerník a Račiansky Večerník. Študoval som na masmediálnych fakultách na univerzitách na Slovensku a v Českej republike. V minulosti som pôsobil vo viacerých printových a elektronických médiách. V súčasnosti okrem portálov Bratislavskyvecernik.sk, Racianskyvecernik.sk a Novomestskyvecernik.sk vediem aj portály Mediahub.sk a Retazce.sk, ktoré sa ale začiatkom roka 2023 zlúčili pod jeden brand Bratislavský Večerník.sk. Zároveň vediem i printové noviny Račiansky Večerník a Novomestský Večerník. Žijem v najkrajšej bratislavskej mestskej časti Rača.👍🍀😉 Svoje tipy na články mi môžete zasielať na e-mail: marian@luha.sk. Ďakujem. Články o Rači nájdete > TU

Ďalšie články

Aktuálne