8.6 C
Bratislava
nedeľa, 21. apríla 2024

Kancelárie v bývalej AB Kozmetike majú poskytnúť pre policajtov v Rači „nelegálne“ ubytovanie (aktualizované)

Najčítanejšie

Starosta Rače Michal Drotován upozornil na sociálnej sieti na problematický prevod 50 apartmánov pre policajtov. Ministerstvo vnútra nekonkretizuje v médiách presnú adresu policajných apartmánov v Rači z bezpečnostných dôvodov v súvislosti s výkonom ich povolania a starosta Rače ju zverejnil na sociálnej sieti. Ministerstvo ju ale malo v zverejnenej zmluve začierniť, ak majú ubytovacie priestory pre policajtov podliehať tajomstvu. Správu sme v spodnej časti aktualizovali o stanovisko Ministerstva vnútra.

Hlavným problémom nového ubytovania pre policajtov je ale nie veľmi šťastná zámena, keďže nová budova ktorá vznikla rekonštrukciou bývalej budovy AB Kozmetiky nie je skolaudovaná na bývanie, ale ako kancelárie. Na druhej strane sa ale zvýši bezpečnosť v Rači ak tam budú ubytovaní policajti, keďže aj vo voľnom čase môžu prípadne zabezpečiť väčšiu bezpečnosť pre obyvateľov.

„Vzhľadom na nedostatočné ubytovacie kapacity ministerstva, ktoré sa ešte prehĺbili po uzatvorení ubytovne Saratov hygienikom, ministerstvo vnútra pristúpilo k zabezpečeniu ubytovania hotelového typu s jedno a s dvojizbovými apartmánmi. Týmto krokom sa zároveň zlepšuje úroveň ubytovania, tak aby spĺňalo štandardy 21. storočia. Pre naplnenie uvedeného cieľa rezort pristupuje k zámene nevyužívaného nehnuteľného majetku štátu vo svojej správe. Konkrétne rodinný dom s pozemkom v bratislavskej mestskej časti Lamač a ubytovňu Saratov v bratislavskej Dúbravke v havarijnom stave zamieňa za 50 nových apartmánov v bratislavskej mestskej časti Rača,“ uviedlo Ministerstvo vnútra SR v zverejnenej tlačovej správe.

Starosta Rače reaguje: „Médiami prebehla informácia o zámene pozemkov a získaní „50 apartmánov pre policajtov v Rači“. Podľa priebežného šetrenia ide o budovu Račianska 155A. Daná budova je však skolaudovaná ako kancelárie a legálne sa tam aktuálne bývať nedá (dlhodobo riešime problém porušovania účelu využitia v rozpore s kolaudáciou). Mimo toho územný plán tam uvádza kód 502, teda zmiešané územia obchodu, výrobné a nevýrobné služby (rovnaký kód má – aktuálne v rekonštrukcii – budova Unimed). Okrem toho predmetná zámena neobsahuje parkovisko a teda nemá parkovacie miesta,“ uviedol starosta Rače, Michal Drotován a doplnil:

„Vo zverejnenej zmluve je teda chybne uvedené, že sa v budove nachádzajú obytné miestnosti (apartmány resp. štúdiá) a aj to, že jej účelom je ubytovanie“.

Starosta Michal Drotován chce situáciu riešiť a vyjadril sa, že „račiansky stavebný úrad pošle kolaudačné rozhodnutie na budovu Ministerstvu vnútra“, ktoré sa mimochodom dá dohľadať aj priamo v katastri, ako upozornil, takže Ministerstvo vnútra muselo ešte pred uzavretím zmluvy týmito informáciami disponovať, no i napriek tomu zmluvu uzatvorilo.

K téme sa vyjadril aj račiansky poslanec Filip Rybanič z platformy Rača je náš domov. „Zmluva je účinná a dokonca došlo už aj ku prevodom na katastri. Chápem potrebu ubytovania policajtov a popravde aj to, že si Ministerstvo vnútra cez vlastný stavebný úrad túto nehnuteľnosť zrejme dokáže „zlegalizovať“ tak, aby z toho urobili nehnuteľnosť na bývanie. Policajtov máme v Bratislave málo a je potrebné im vytvárať dobré podmienky. Tak isto ale máme v Rači aj málo učiteľov, doktorov sestier a podobne, tým by sa ubytovanie tiež hodilo…,“ uviedol Filip Rybanič a doplnil:

„Zároveň si nie som úplne istý z akej hodnoty vychádzali pri zámennej zmluve, pretože nehnuteľnosť v Rači je výrazne menšia ako tá v Dúbravke a MV sa ani nestalo jej absolútnym vlastníkom. Ubytovňa v Dúbravke, za ktorú bola táto nehnuteľnosť vymenená je ako tomu už pri majetku štátu býva v pôvodnom stave. Naozaj budeme stále dokola riešiť, že štát nie je schopný spravovať majetok, tak ho posunie za bagateľ podnikateľom?“

Formálne síce apartmány v budove na Račianskej 155/A nie sú, ale reálne sa tam každý večer svieti a ľudia tam údajne prespávajú a starosta preto už v minulosti navrhol viacero kontrol.

„Riešime to tak, ako to umožňuje zákon – viackrát sa tam zvolal stavebný dozor, musí byť ale dopredu oznámený majiteľovi alebo správcovi. V prípade ak sa tam aj pri stavebnom dozore zistí porušenie účelu využitia, je možné udeliť pokutu vo výške len niekoľko sto eur za celú budovu. Že sú také „deravé“ zákony nie je vina samosprávy. Aktuálne je podľa katastra správcom Ministerstvo vnútra, takže to budeme riešiť s nimi ako so správcom. Len dopĺňam, že udeliť pokutu štátu a vymôcť ju je prakticky skoro nemožné. Špeciálne Ministerstvu vnútra SR, ktoré je odvolacím orgánom (ako Okresný úrad BA) a teda rozhoduje sám sebe o pokute. Takže asi tak,“ uviedol starosta Rače, Michal Drotován a doplnil:

„Ešte dopĺňam a upresňujem, ak sú tam správcom, tak spadajú pod ich vlastný stavebný úrad, takže náš stavebný úrad nemôže urobiť ani štátny stavebný dozor ani udeliť pokutu. Takže si môžu udeliť iba pokutu sami sebe. Takže aktuálne to už nevieme nijako legálne ako samospráva riešiť.“

Správu sme aktualizovali o stanovisko Ministerstva vnútra:

„Budova v Rači je podľa LV č. 3099 vedená ako Administratívna budova, druh stavby 15, v súlade s vydaným Kolaudačným rozhodnutím. Stavba sa nachádza v súlade s územným plánom v oblasti s funkčným využitím zmiešané územie obchodu, výrobné a nevýrobné služby, regulačný kód 502, kde v rámci prípustných funkcií môžu byť umiestnené aj iné funkcie okrem administratívy – ako napríklad byty v objektoch určených na inú funkciu (služobné) a zároveň ubytovacie zariadenia viažuce sa na funkciu. Vzhľadom k uvedenému nie je potrebné meniť funkciu budovy,“ uviedlo Ministerstvo vnútra SR pre Račiansky Večerník.

Marián Luha
Marián Luhahttp://www.racianskyvecernik.sk
Som šéfredaktorom portálov Bratislavský Večerník a Račiansky Večerník. Študoval som na masmediálnych fakultách na univerzitách na Slovensku a v Českej republike. V minulosti som pôsobil vo viacerých printových a elektronických médiách. V súčasnosti okrem portálov Bratislavskyvecernik.sk, Racianskyvecernik.sk a Novomestskyvecernik.sk vediem aj portály Mediahub.sk a Retazce.sk, ktoré sa ale začiatkom roka 2023 zlúčili pod jeden brand Bratislavský Večerník.sk. Zároveň vediem i printové noviny Račiansky Večerník a Novomestský Večerník. Žijem v najkrajšej bratislavskej mestskej časti Rača.👍🍀😉 Svoje tipy na články mi môžete zasielať na e-mail: marian@luha.sk, alebo telefonicky, sms na 0950 355 504. Ďakujem. Články o Rači nájdete > TU

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne