5.9 C
Bratislava
streda, 17. apríla 2024

Starostovia a primátori utvoria do 27. júna volebné okrsky

Najčítanejšie

Starostovia obcí, mestských častí a primátori miest utvoria do 27. júna volebné okrsky a určia volebné miestnosti pre parlamentné voľby. Lehota pre samosprávy vyplýva z rozhodnutia predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb.

Volebný okrsok sa utvára tak, aby zahŕňal spravidla 1 000 voličov. Starosta pri určovaní volebnej miestnosti prihliada na to, aby do nej mali čo najľahší prístup aj zdravotne postihnutí voliči.

Informáciu o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu a určení volebnej miestnosti zverejnia obce a mestá na úradnej tabuli a na webovom sídle obce, ak ho majú zriadené. Súčasne túto informáciu predložia príslušnému okresnému úradu.

Volebné okrsky a volebné miestnosti slúžia na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov. Pri posledných parlamentných voľbách bolo zriadených spolu 5998 volebných okrskov.

Ministerstvo vnútra zároveň pripomína dôležité aktuálne prebiehajúce termíny pre voličov. Požiadať o voľbu poštou zo zahraničia je možné elektronicky alebo listinne, pričom žiadosť musí byť doručená na MV SR najneskôr 9. augusta 2023.

(ts)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne