8.6 C
Bratislava
nedeľa, 21. apríla 2024

Miestne zastupiteľstvo schválilo žiadosť o dotáciu na projekt rekonštrukcie telocvične na Kalinčiakovej

Najčítanejšie

Na utorkovom, 9. zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové mesto poslanci prijali poslanci 12. decembra viac ako 30 uznesení. Okrem plánov na budúci rok, správ o plnení uznesení, či z mimoriadnych kontrol, miestne zastupiteľstvo schválilo žiadosť o dotáciu na projekt rekonštrukcie telocvične ZŠ a MŠ Kalinčiakova.

V budúcom roku sa bude pokračovať v dobrom tempe na územných plánoch zón. Poslanci schválili tri zadania územných plánov zón a boli informovaní o príprave trinástich ďalších obstarávaných územných plánov.

Základná a materská škola Kalinčiaková sa bude uchádzať o dotáciu na projekt rekonštrukcie telocvične. Miestni poslanci podporili návrh na schválenie podania tejto žiadosti na Fond na podporu športu. Celkové výdavky projektu sa predpokladajú vo výške 213 870,79 eur, pričom spolufinancovanie vo výške 30 % bude zabezpečené z rozpočtu školy.

Schválené boli zadania Územného plánu zóny Podhorský pás – Koziarka, Územného plánu zóny Podhorský pás – Veľký Varan/Slanec ako aj Územného plánu zóny Na Revíne.

Poslanci vzali na vedomie informáciu o postupe prác na príprave a spracovaní trinástich obstarávaných územných plánov zón a čerpaní finančných prostriedkov na účely zabezpečenia územnoplánovacej dokumentácie z rozpočtu na rok 2023.

Poslanci schváli všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti (ďalej len ako „VZN“) o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. Aktualizáciou VZN sa spresňujú termíny, pravidlá a špecifikácia podmienok, za ktorých sa poskytujú úľavy na výške príspevkov v prípade rodín s tromi a viacerými deťmi, či úpravu úhrad príspevku na školský klub detí v čase jarných, veľkonočných, jesenných a zimných prázdnin. Výška poplatkov sa nemení.

Bolo schválené aj odňatie nehnuteľného majetku, bufetu nachádzajúceho sa v parku na Račianskom mýte, zo správy EKO-podniku VPS a zabezpečenie nájmu tejto nehnuteľnosti na účely gastro prevádzky miestnym úradom.

Bolo schválené aj odňatie nehnuteľného majetku v areály jazera Kuchajda zo správy EKO-podniku VPS. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto bude v roku 2024 participovať na podujatí Olympijský festival Paríž 2024 – Bratislava.

Toto podujatie bude podporovať o.i. programy pre športové kluby, tábory, centrá voľného času, organizovanie turnajov, zápasov pre športové kluby, verejnosť. Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné, aby mestská časť hospodárila s predmetnými pozemkami samostatne.

Okrem toho, do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové mesto na základe návrhu vicestarostu Pavla Troiaka pribudne 14 objektov , medzi ktorých patria bývalé Masarykove školy na Českej ulici, Park Račianske mýto s umeleckými dielami, Nová Cvernovka, či Kutuzovove kasárne.

Na miestnom zastupiteľstve sa opäť zúčastnil aj frustrovaný bývalý poslanec Branislav Filipovič, ktorý neuspel v komunálnych voľbách v roku 2022. Pravidelne mu zastupiteľstvo dáva priestor na vystúpenie v časti zvanej „Slovo pre verejnosť.“

Do konca roka čaká poslancov ešte mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční 20. decembra a hlavným bodom rokovania je návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2024-2026. Na budúci rok je naplánovaných päť riadnych zasadnutí novomestského miestneho zastupiteľstva.

(ts, red)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne