25.8 C
Bratislava
utorok, 25. júna 2024

Takto vyzerala oslava Dňa Zeme na nábreží Malého Dunaja vo Vrakuni

Najčítanejšie

Bratislavský samosprávny kraj informoval o podujatí, ktoré zorganizoval: „Voda je jedným z najvzácnejších prírodných zdrojov na našej planéte a základom všetkého života. Vzácnosť vody pramení z jej nerovnomerného rozloženia na Zemi a z rastúcej ľudskej činnosti, ktorá zvyšuje tlak na tento zdroj.

Hoci dve tretiny našej planéty pokrýva voda, len malá časť z toho je sladká voda, ktorú môžeme využívať. Znečistenie vodných zdrojov, nadmerné čerpanie podzemnej vody a zmeny klímy znižujú množstvo dostupnej čistej pitnej vody.

Deň Zeme je príležitosťou zamyslieť sa nad tým, ako môžeme efektívne a udržateľne využívať naše vodné zdroje. To zahŕňa ochranu vodných tokov pred znečistením, investície do technológií na čistenie a recykláciu vody, ako aj podporu zásad udržateľného poľnohospodárstva a priemyslu, ktoré minimalizujú vodné odpady.

Je dôležité pripomenúť, že každý z nás môže prispieť k ochrane vody, či už šetrným používaním vody doma alebo podporou politík zameraných na jej ochranu. Voda je naším spoločným bohatstvom a zodpovednosťou, a jej ochrana je kľúčom k zdravej planéte a udržateľnej budúcnosti pre všetkých,“ uviedol BSK.

(fb)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

Aktuálne