21.8 C
Bratislava
piatok, 24. mája 2024

Račianski poslanci sa snažia riešiť problém s parkovaním v okolí pošty Čachtická

Najčítanejšie

Ako v marci informoval Račiansky Večerník, poslankyňa Milada Dobrotková v rámci stretnutia poslancov s obyvateľmi Rače v I. volebnom obvode komunikovala s Alojzom Khandlom, ktorý ju požiadal o riešenie problému s parkovaním pred račianskou poštou na Čachtickej ulici. Milada Dobrotková predložila tento problém mestskej časti ako poslankyňa v rámci interpelácií.

Mestská časť v odpovedi na interpelácie uviedla: „Kubačova ulica je v správe Hl. m. SR Bratislavy, pričom magistrát na naše otázky ohľadom povolenia parkovania v blízkosti pošty doteraz odpovedal vždy negatívne. Spojnicu medzi Kubačovou a Čachtickou považujeme za chodník a zo skúseností z obdobia, kedy bolo v tomto úseku parkovanie ticho tolerované, považujeme za nebezpečné pre chodcov, ktorí idú na poštu pešo. V tejto chvíli je možné legálne parkovanie na Čachtickej ulici, Mudrochovej ulici alebo pri OC Račan,“ uviedla za mestská časť Bc. Daša Barteková, vedúca odd. Životného prostredia a dopravy.

Poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača na svojom zastupiteľstve 7. mája na základe pôvodnej interpelácie Milady Dobrotkovej podali spoločne s Miladou Dobrotkovou, Jánom Drotovánom, Marcelom Dudom, Michalom Feikom, Vladimírom Grochom, Miloslavom Joštom, Monikou Luknárovou, Milošom Máťušom, Róbertom Pajdlhauserom, Petrom Pilinským, Jánom Polakovičom, Filipom Rybaničom, Júliou Štefanidesovou, Martou Štefánkovou a Dominikom Vrbom, poslanecký návrh starostovi Michalovi Drotovánovi aby vypracoval návrh dopravného značenia krátkodobého státia vozidiel pre návštevníkov pošty na Kubačovej ulici a následne zaslal žiadosť o súhlas a realizáciu primátorovi Matúšovi Vallovi.

V dôvodovej správe podaného návrhu poslanci uviedli: „Na základe podnetu od obyvateľov mestskej časti Bratislava-Rača ktorí navštevujú budovu pošty na Čachtickej ulici predkladáme návrh na vyznačenie krátkodobého státia umožňujúce krátkodobé státie vozidiel návštevníkom pošty, ktorí nemajú legálne možnosť krátkodobého státia. V súčasnosti využívajú návštevníci pošty krátkodobé státie na chodníku popri areáli pošty na Kubačovej ulici. Pri vyznačení pozdĺžnych parkovacích miest na tomto chodníku zostane ponechaná voľná šírka 1,5 metra tak, aby neboli obmedzení chodci“.

V Bratislavskej mestskej časti Bratislava-Rača mestská polícia od 1. októbra 2023, kedy sa novelou zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. zakázalo stáť motorovým vozidlám na chodníkoch, zaevidovala až 78 porušení v rámci objektívnej zodpovednosti, ako uviedol na zastupiteľstve 7. mája 2024 pri predkladaní správy o činnosti za rok 2023, okresný veliteľ Martin Gaál.

Kubačova ulica neďaleko pošty, 8.5.2024 (autor foto: Marián Luha, Račiansky Večerník)

„Tento návrh na spracovanie návrhu dopravného značenia bol prerokovaný Komisiou životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu vinohradníctva dňa 17. apríla 2024, ktorá prijala nasledovné stanovisko: Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu vinohradníctva pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Rača odporúča mestskej časti Bratislava-Rača spracovať návrh dopravného značenia krátkodobého státia vozidiel pre návštevníkov pošty na Kubačovej ulici v Bratislave-Rači a požiadať o prerokovanie a odsúhlasenie návrhu dopravného značenia na Referáte cestného správneho orgánu, Oddelenia dopravných povolení, Sekcie dopravy magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy,“ uviedli vo svojom návrhu poslanci, za ktorý potom na zastupiteľstve 7. mája zároveň väčšina prítomných poslancov aj zahlasovala, okrem poslanca Jána Polakoviča, ktorý za návrh nehlasoval, aj keď bol spolupredkladateľom návrhu. „Musel som odísť skôr zo zastupiteľstva, takže som už na hlasovaní o tom bode nebol prítomný,“ vysvetľoval pre Račiansky Večerník Ján Polakovič. Monika Luknárová a Miloš Maťúš boli zo zdravotných dôvodov zo zastupiteľstva ospravedlnení.

Viac článkov o mestskej časti Rača nájdete na Račianskom Večerníku. 

poslanci zahlasovali za svoj poslanecký návrh, 7. mája 2024 (repro foto: zastupitelstvo.sk)
Marián Luha
Marián Luhahttp://www.racianskyvecernik.sk
Som šéfredaktorom portálov Bratislavský Večerník a Račiansky Večerník. Študoval som na masmediálnych fakultách na univerzitách na Slovensku a v Českej republike. V minulosti som pôsobil vo viacerých printových a elektronických médiách. V súčasnosti okrem portálov Bratislavskyvecernik.sk, Racianskyvecernik.sk a Novomestskyvecernik.sk vediem aj portály Mediahub.sk a Retazce.sk, ktoré sa ale začiatkom roka 2023 zlúčili pod jeden brand Bratislavský Večerník.sk. Zároveň vediem i printové noviny Račiansky Večerník a Novomestský Večerník. Žijem v najkrajšej bratislavskej mestskej časti Rača.👍🍀😉 Svoje tipy na články mi môžete zasielať na e-mail: marian@luha.sk, alebo telefonicky, sms na 0950 355 504. Ďakujem. Články o Rači nájdete > TU

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne