18.5 C
Bratislava
piatok, 24. mája 2024

Zastupiteľstvo v Rači odsúhlasilo nového primárneho dodávateľa stravy pre seniorov a materské školy (aktualizované)

Najčítanejšie

Po návrhu poslanca Petra Pilinského odsúhlasilo v utorok 7. mája 2024 miestne zastupiteľstvo nové podmienky pre možného nového dodávateľa stravy pre seniorov, materské a základné školy. Pôsobiť by mal v aktuálne nevyužívaných priestoroch kuchyne vedľa jedálne na Plickovej ulici č. 18 s výmerou 225 m2.

Spoločnosť PINO Group Olivera Soboňu a Tomáša Mészároša, sídliaca na Kadnárovej ulici 99, ktorú vedenie mestskej časti vybralo na základe prieskumu trhu, zabezpečuje stravovanie materských, základných a stredných škôl v Bratislave a okolí s viac ako 17 ročnými skúsenosťami a má viac ako 10 ročné skúsenosti „s prípravou a servírovaním stravy pre seniorov, ponúka know-how konceptu spoločného stravovania ako socializačného fenoménu s cieľom prevencie osamelosti seniorov,“ uvádza sa v dôvodovej správe podaného návrhu vedenia mestskej časti.

Po novom by si seniori opäť nielen vyzdvihli jedlo, ale stretávali by sa spoločne v jedálni na Plickovej a vybraná spoločnosť PINO Group podľa dôvodovej správy tiež „disponuje personálnymi kapacitami zabezpečiť výdajňu stravy a jedáleň prenajímateľa s možnosťou obsluhy 200 seniorov denne a dokáže zabezpečiť aj šalátový pult s možnosťou výberu šalátu ku každému hlavnému jedlu“ pre seniorov.

Spoločnosť už dodávala stravu aj do račianskej MŠ Barónka a boli s ňou spokojní. Pre mestskú časť Rača bude musieť denne zabezpečiť vyváženú a pestrú stravu pre 200 račianskych seniorov a 300 detí z troch račianskych materských škôl, vrátane špeciálnej (náhradnej) stravy – pri bezlepkovej a bezlaktózovej diéte, keďže v súčasnosti v MŠ a ZŠ v Rači takúto stravu potrebuje už približne 50 detí. Špeciálnu stravu bude variť táto spoločnosť práve v malej račianskej kuchyni pri jedálni na Plickovej ulici a iný typ stravy bude dovážať.

„Súčasťou priorít oddelenia pre sociálne veci mestskej časti Bratislava-Rača v súlade so strednodobými strategickými dokumentami mestskej časti Bratislava-Rača ako aj zákonom 448/2008 o sociálnych službách je posilňovanie opatrení sociálnej prevencie pre zraniteľné skupiny obyvateľstva. K týmto opatreniam patrí aj: rozvoj podporných sociálnych služieb, ku ktorým patrí aj sociálna služba jedáleň, vytváranie príležitostí na prevenciu izolácie a sociálnej exklúzie osamelých seniorov, vytváranie príležitostí pre rozvoj medzigeneračných prepojení,“ uvádza sa v dôvodovej správe podaného návrhu vedenia mestskej časti.

Zmluva by bola medzi mestskou časťou a spoločnosťou PINO Group uzatvorená na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 6 mesiacov. Cenu prenájmu navrhovalo vedenie mestskej časti na sumu 400 eur mesačne, ale na základe poslaneckého návrhu Petra Pilinského bola zvýšená na sumu 800 eur a odsúhlasená väčšinou poslancov miestneho zastupiteľstva. Spoločnosť PINO Group okrem mesačného nájmu má uhrádzať aj prevádzkové náklady za energie a služby spojené s užívaním priestorov. Pôvodný návrh, ktorý predkladal starosta Drotován odporučila Komisia finančná a majetková, a aj Komisia školská a sociálna.

Poslanec Ján Polakovič požiadal kontrolórku Ingrid Vanerkovú o preverenie skutočnosti, či môže byť priestor prenajatý formou osobitného zreteľa. „Ja som prekvapený z tohto materiálu, lebo nebolo to tak dávno na zastupiteľstve keď sme sa bavili, že sa pripravuje súťaž na obstarávateľa, a ja som rátal s tým že tá súťaž je už niekde v procese a pozerám že tu je osobitný zreteľ, ja som sa bohužiaľ nemohol zúčastniť miestnej rady, ani finančnej komisie, tak k tomu ešte možno nejaké bližšie informácie? Prečo tá súťaž neprebehla? Chýba mi tu niečo také, že podľa čoho sme sa odrážali od výšky toho nájmu, aká je hodnota toho inventáru, lebo tam sa jedná o veľkú jedáleň, a či boli oslovení aj nejaký iní, ja verím v kvalitu daného poskytovateľa a nijakým spôsobom ju nepopieram, ale tu je otázka aj na pani kontrolórku, či takéto konanie s verejným majetkom, ktorý je vysokej hodnoty, by malo ísť takýmto spôsobom cez osobitný zreteľ, keď tu nemáme doložené nejaké ďalšie ponuky? Lebo hovoriť len o tom, že sú z Rače a to jedlo je kvalitné? Okay, ja si myslím že toto nie je úplne dostatočné, ale nechám na zhodnotenie. A teda rád by som sa opýtal, keďže zmluvu nemáme a vidíme len podmienky osobitného zreteľa (…)“, uviedol na úvod k bodu č.8 zastupiteľstva poslanec Ján Polakovič.

Poslanec Peter Pilinský doplnil: „Rovnako by ma zaujímalo prečo sme neskúsili verejnú obchodnú súťaž? (…) Ja si myslím že keby si bol ty (pozn.: Michal Drotován) na mieste poslanca tak by si to bol ty čo to rozporuješ a nejakým spôsobom napadneš! (…) Ja si myslím, že postup by mal byť taký, že spustime súťaž, a ak súťaž nebude úspešná až potom sa bavme že to dáme niekomu nepriamo. A ešte k tomu za 400 eur? Plne vybavenú jedáleň, do ktorej sme vrazili mi nemalé zdroje. Ja si myslím, že ak to nie je v rozpore so zákonom, to by som rád tiež počul stanovisko od pani kontrolórky, ktorá má dozerať aby sa nakladalo s majetkom mestskej časti, aby to bolo jednak legálne a jednak pre mestskú časť aj výhodné. (…) Myslím si, že je to na hrane transparentnosti a etickosti (…),“ uviedol Pilinský a dodal:

„a Michal (pozn.: Drotován) ruku na srdce, keby som pred piatimi, šiestimi rokmi predložil takýto materiál ja, tak ma tu rozžuješ v zuboch a tvoji priatelia na Facebooku, aké je to tu netransparentné, že ideme nejakým kamarátom svojim dávať nejakú prevádzku (…),“ doplnil Pilinský.

„Aby bolo jasné, ja tu nespochybňujem firmu, možno to je fajn firma, šikovná, varia pre ľudí ktorí to majú v živote ťažké, mne tu ide o to, že bola dohodnutá súťaž a teraz je všetko inak, aj tá suma je neadekvátne nízka a preto dávam pozmeňujúci návrh, sumu 400 eur zmeniť na 800 eur,“ uviedol bývalý starosta Peter Pilinský.

„Čo sa týka tohto prenájmu, tak mi sme sami navrhli, aby bol realizovaný i prenájom tejto kuchyne (pozn.: na Plickovej 18), tá firma je dostatočne veľká na to, že nie je odkázaná na tú kuchyňu, je to v podstate iba doplnok, s tým že oni vedia zabezpečiť všetky tieto stravy, mimo špeciálnej stravy pre tie deti so špeciálnymi potrebami (…), táto strava je ale naozaj veľká pridaná hodnota a na základe toho im chceme prenajať túto kuchyňu, kde budú môcť riešiť tú špeciálnu stravu, a nielen pre naše deti, ale pre všetky deti ktoré majú takéto potreby, z ich klientov, v súčasnosti sme robili prieskum v Rači, vychádza to okolo 50 detí za všetky ZŠ a MŠ, tieto počty sa budú zvyšovať (je to smutné lebo tie deti majú problémy zdravotné), ale je možné že do budúcna prakticky celú kapacitu tejto kuchyne, ktorá je max. 300 jedál, budú postupne využívať práve rodičia pre stravovanie týchto detí, takže to je hlavný dôvod osobitného zreteľa,“ reagoval starosta Michal Drotován a doplnil:

„Oceňujem vecný návrh pána poslanca Pilinského na navýšenie tej sumy, preto bol ten návrh v komisiách, kde mohli komisie navrhnúť navýšenie, nikto nenavrhol, keďže to navrhol pán Pilinský, tak v prípade že zaň zastupiteľstvo zahlasuje, tak budeme rokovať s touto spoločnosťou či je ochotná zaplatiť vyššiu sumu, o tom to má byť tieto návrhy, my nemáme samozrejme problém rokovať o vyššom návrhu s touto firmou, keď schválite tých 800 eur tak mestská časť bude mať vyššiu sumu z toho, keď bude spoločnosť súhlasiť keď nie, tak budeme musieť jednoducho túto tému otvoriť v budúcom zastupiteľstve, v princípe sa samozrejme nebránime keď tá suma bude vyššia, ide o to či sa bude brániť, alebo nebude brániť tá druhá strana (…) plne akceptujem keď schválite tých 800 eur a budeme teda rokovať s touto vyššou sumou, keď sa podarí, tak je to fajn,“ povedal starosta Michal Drotován v záverečnom slove.

Väčšina poslancov hlasovala za návrh Petra Pilinského a nájomné pre spoločnosť PINO Group bolo zvýšené z pôvodného návrhu 400 eur na sumu 800eur/mesačne, suma je ale vzhľadom na osobitný zreteľ pravdepodobne príliš vysoká (spoločnosť pôvodne navrhovala sumu 300 eur/mesačne) a je otázkou, či sa spoločnosť PINO Group nakoniec rozhodne priestory kuchyne bývalej jedálne na Plickovej prenajať, keďže vo svojej ponuke napr. garantovala bonus rovnakej cenu za bežnú, ale i špeciálnu (náhradnú) stravu, ktorej príprava ale môže byť nákladnejšia – čo by bolo veľkou pridanou hodnotou pre mestskú časť Rača.

Aktualizované 9. 5. 2024 (16:30h): Pre Račiansky Večerník potvrdil Tomáš Mészároš zo spoločnosti PINO Group, že o spoluprácu má záujem aj za nových podmienok prenájmu, ktoré odsúhlasili na zastupiteľstve poslanci. „MŠ Barónke vozíme stravu už dlhodobo, na ZŠ Plickova sme pomáhali robiť projekt kuchyne. Oslovili ma či by som nechcel variť pre seniorov, a tým že v Dúbravke varím pre seniorov už 15, či 16 rokov, tak som povedal, že poďme do toho. Oni zvýšili to nájomné a ja som mohol súhlasiť, alebo som nemusel súhlasiť a keďže ja už som bol tak nastavený, že ideme to robiť, tak som si povedal že už nemám čo stratiť. Tak jednoducho som súhlasil. (…) , povedal pre Račiansky Večerník  spolumajiteľ spoločnosti PINO Group, Tomáš Mészároš a doplnil:

„Idem do toho určite, pretože som to sľúbil. My poskytujeme náhradnú stravu (bezlaktózovú a bezlepkovú), v našom kuchárskom žargóne, alebo v školskom sa to volá „náhradné jedlo“ (…). Budeme tam variť doplnkové vegetariánske a vegánske jedlo a budeme ho môcť ponúkať aj dôchodcom a to je veľké plus pre ľudí v dôchodkovom veku, ktorí majú už ťažkosti s trávením. Preto mi to celé dávalo zmysel, lebo aj môj kuchár je z Rače, má to len 5 minút peši na Plickovú, ja som chcel iba s ním spolupracovať, lebo mám dobrú skúsenosť,“ uviedol.

Viac článkov o mestskej časti Rača nájdete na Račianskom Večerníku. 

Za hlasovalo 9 poslancov, zdržali sa traja a žiadni nehlasovali proti návrhu. Monika Luknárová a Miloš Maťúš boli zo zdravotných dôvodov zo zastupiteľstva ospravedlnení. Filip Rybanič vysvetlil pre Račiansky Večerník, že bol v návrhovej komisii a nestihol zahlasovať, lebo ešte zapisoval predchádzajúce hlasovanie. Chcel hlasovať za návrh:

(zdroj: zastupitelstvo.sk)

Pozrite si celý záznam z diskusie:


zdroj video záznamu: zastupitelstvo.sk

Marián Luha
Marián Luhahttp://www.racianskyvecernik.sk
Som šéfredaktorom portálov Bratislavský Večerník a Račiansky Večerník. Študoval som na masmediálnych fakultách na univerzitách na Slovensku a v Českej republike. V minulosti som pôsobil vo viacerých printových a elektronických médiách. V súčasnosti okrem portálov Bratislavskyvecernik.sk, Racianskyvecernik.sk a Novomestskyvecernik.sk vediem aj portály Mediahub.sk a Retazce.sk, ktoré sa ale začiatkom roka 2023 zlúčili pod jeden brand Bratislavský Večerník.sk. Zároveň vediem i printové noviny Račiansky Večerník a Novomestský Večerník. Žijem v najkrajšej bratislavskej mestskej časti Rača.👍🍀😉 Svoje tipy na články mi môžete zasielať na e-mail: marian@luha.sk, alebo telefonicky, sms na 0950 355 504. Ďakujem. Články o Rači nájdete > TU

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne