16.4 C
Bratislava
piatok, 12. apríla 2024

Zmena územného plánu zóny Tehelná naďalej ráta s poliklinikou

Najčítanejšie

Princíp udržateľného rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa premietne do návrhu na zmenu územného plánu zóny Tehelná. Inovatívny pohľad na funkčné využitie riešenej zóny, mestská časť Bratislava-Nové Mesto prináša v spolupráci s Bellušovými ateliérmi pri Fakulte architektúry STU.

Výsledkom má byť stabilizácia zástavby a zachovanie charakteru štvrte, digitalizácia územného plánu a plná integrácia do Geografického Informačného Systému (GIS), čo umožní ľahký prístup k informáciám širokej verejnosti.

Kým posledný Územný plán zóny Tehelná bol schválený v roku 2023, zmeny v pláne zóny majú za cieľ zabezpečiť jej udržateľný rozvoj a priniesť stabilizáciu existujúcej zástavby.

Starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Matúš Čupka zdôrazňuje dôležitosť zachovania kontinuity zdravotnej starostlivosti v tejto oblasti: “Jedným z hlavných bodov návrhu zmeny plánu zóny je zachovanie a podpora funkcie Polikliniky Tehelná. Zároveň, priestorovou a funkčnou reguláciou, obyvatelia okolitého bloku získajú nielen kvalitný verejný priestor, ale sa otvoria možnosti pre komplexnejšiu občiansku vybavenosť. Riešené územie má takisto potenciál priniesť prístupnú a kvalitnú zeleň v okolí polikliniky.“

Územie zóny Tehelná je ohraničené ulicami Kutuzovova, Vajnorská, Tehelná a Kukučínova. Spracovateľom návrhu sú Bellušove ateliéry, ktorí vedú skúsení architekti a urbanisti. Bellušove ateliéry však nie sú štandardným architektonickým ateliérom. Ich vizionárske myslenie je zakotvené v každom aspekte plánu, od urbanistickej štruktúry po estetický prístup.

„Spolupráca akadémie s praxou umožňuje rýchle pretavenie inovatívnych riešení do praxe. Priestor zóny Tehelná si zaslúži riešenia, ktoré prioritne cielia na zabezpečenie kvality priestoru pre obyvateľov zóny ako aj návštevníkov polikliniky – s dôrazom na bezpečný peší pohyb, jasné členenie dopravy a so zachovaním zelene, ktorá je kvalitná a prispieva k zlepšovaniu mikroklímy najmä v letných mesiacoch,“ dodáva dekan Fakulty architektúry a dizajnu STU Branislav Puškár.

Projekt sa nachádza vo fáze podpisu zmluvy medzi Miestnym úradom Bratislava-Nové Mesto s Bellušovými ateliérmi FAD STU. Výsledný návrh zmeny plánu zóny Tehelná bude predmetom verejného prerokovania.

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto plánuje smerovať rozvoj zóny ku kvalitnej a verejne prístupnej zelene v okolí Polikliniky Tehelná s cieľom podporiť aktívny životný štýl a pohodu obyvateľov štvrte. Preto územný plán zóny Tehelná predstavuje dôležitý krok smerom k prosperite a kvalite života pre obyvateľov tejto mestskej časti.

Mestská časť v tomto roku pripravuje schválenie troch Územných plánov zón a ukončenie spracovania prieskumov a rozborov ako prvej fázy obstarávania Urbanistickej štúdie Nové-Nové Mesto.

Nové Nové Mesto – Výstava študentských návrhov premeny východnej časti Nového Mesta

Východná časť bratislavskej mestskej časti Nové Mesto je známa najmä umiestnením výrobných podnikov a skladov. V súčasnosti je však len malá časť tohto územia využitá, nájdeme tu aj najväčší brownfield na území mesta – areál bývalého chemického podniku Istrochem.

Mestská časť BA-Nové Mesto mieni toto rozľahlé územie premeniť na modernú mestskú štvrť. Prvým krokom je príprava urbanistickej štúdie, ktorá bude podkladom pre zmenu územnú plánu lokality. To zaručí, že tu v budúcnosti vzniknú želané funkcie ako bývanie, dostupná občianska vybavenosť ale aj možnosti rekreácie. Nezabúda sa ani na doplnenie zelene, prepojenie verejnou dopravou a podmienky pre pohyb peších a cyklistov.

Ešte pred realizáciou urbanistickej štúdie sa v duchu prepojenia vzdelávania a urbanistického rozvoja uskutočnila spolupráca s Fakultou architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity (FAD STU). V rámci nej viac ako 100 študentov a študentiek pripravilo urbanistické návrhy, ktoré priniesli víziu, ako z územia browfieldov vytvoriť nové Nové Mesto.

Príďte sa zoznámiť so študentskými návrhmi na výstave, ktorá sa uskutoční v priestoroch Novej tržnice na Trnavskom mýte od 16. januára do 10. februára. Súčasťou výstavy budú urbanistické návrhy a modely ako aj ďalšie materiály k projektu budúcej regulácie a rozvoja daného územia.

Vernisáž výstavy sa uskutoční v utorok 16. januára o 17:00 hod. za prítomnosti starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Matúša Čupku, dekana FAD STU doc. Ing. arch Branislava Puškára, PhD. a ďalších hostí. 

zdroj: BANM

(ts, pozv)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne