9.4 C
Bratislava
piatok, 12. apríla 2024

Študenti ukázali, ako z východnej časti Nového Mesta vytvoriť modernú mestskú štvrť

Najčítanejšie

Východná časť bratislavskej mestskej časti Nové Mesto je známa najmä umiestnením výrobných podnikov a skladov. Napriek tomu, že ide o vstupnú bránu do hlavného mesta, v súčasnosti je však len malá časť tohto územia efektívne využitá. Nájdeme tu aj najväčší brownfield na území hlavného mesta – areál bývalého chemického podniku Istrochem.

To sa má v budúcnosti zmeniť. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto mieni toto rozľahlé územie transformovať na modernú mestskú štvrť. Prvým krokom je príprava urbanistickej štúdie, ktorá bude podkladom pre zmenu územného plánu.

To zaručí, že tu po zmene funkčného využitia územia pribudne bývanie, dostupná občianska vybavenosť ale aj možnosti rekreácie, a to v adekvátnej kvalite. Nezabúda sa ani na riešenie environmentálnych záťaží, doplnenie zelene, prepojenie verejnou dopravou a podmienky pre pohyb peších a cyklistov.

V snahe zapojiť do procesu regulácie a rozvoja lokality ďalšie inštitúcie, mestská časť Bratislava-Nové Mesto oslovila na spoluprácu Fakultu architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity (FAD STU). V rámci nej viac ako 120 študentov a študentiek Ústavu urbanizmu a územného plánovania FAD STU vypracovalo urbanistické návrhy, ktoré priniesli víziu, ako z územia browfieldov vytvoriť nové Nové Mesto.

„Veľmi ma teší, že študentky a študenti sa zhostili úlohy svedomito a priniesli veľké množstvo nápadov, ako našu mestskú časť posunúť vpred. Najviac oceňujem využitie moderných prístupov pri tvorbe mesta a snahu navrhnúť takú mestskú štvrť, ktorá má byť príjemná pre jej obyvateľov i návštevníkov. Chcel by som sa tiež poďakovať pedagógom a vedeniu Fakulty architektúry a dizajnu za možnosť využiť potenciál študentov a ich nápady zhodnotiť v podobe podkladov pre budúcu urbanistickú štúdiu lokality,“ zhodnotil prácu študentov starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Matúš Čupka.

Študenti a študentky sa vo svojich prácach zamerali na rôzne menšie lokality v rámci riešeného územia, ale aj na konkrétne objekty. Išlo napríklad o areál Istrochemu, územie vytýčené ulicami Vajnorská a Rožňavská či lokalitu v okolí ulice Stará Vajnorská.

V týchto územiach navrhli, ako nahradiť či doplniť výstavbu tak, aby tu vznikli samostatne fungujúce mestské štvrte s blokovou výstavbou a živým parterom. V návrhoch študenti kládli dôraz na doplnenie nových funkcií, vznik kvalitných verejných priestorov a prepojenie s existujúcimi obytnými štruktúrami, ako sú štvrte Nobelova a Mierová kolónia.

Návrhy študentov vystavili v Novej tržnici

Obhajoby vypracovaných zadaní sa uskutočnili na pôde fakulty v dňoch 10. a 11. januára. Práce budú súčasťou dokumentácie, ktorá poslúži na prípravu urbanistickej štúdie, čo predstavuje druhú časť spolupráce mestskej časti a FAD STU.

S prácami študentov a študentiek sa verejnosť môže oboznámiť na výstave, ktorá sa koná v priestoroch Novej tržnice na Trnavskom mýte od 16. januára do 10. februára v časoch od 6:00 do 18:00 hod. v pracovné dni a od 6:00 do 13:00 hod. v sobotu.

Na výstave si návštevníci môžu pozrieť urbanistické návrhy a modely ako aj ďalšie materiály k projektu budúcej regulácie a rozvoja daného územia. Výstavu v utorok 16. januára slávnostne otvorili starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Matúš Čupka a dekan FAD STU doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD. a ďalší hostia.

„Veľmi ma teší, že sme pre Nové Mesto mali možnosť spracovať takúto zaujímavú tému. Ide o najväčší bratislavský brownfield a my si myslíme, že toto miesto má obrovský potenciál v rámci mesta. Študenti mohli rôznym prístupom v rôznych stupňoch štúdia a ročníkoch vyjadriť názor k takejto závažnej téme. Po prezretí študentských, rád konštatujem, že ich kvalita je na vysokej úrovni. Spoluprácu s mestskou časťou vnímam ako úvodný krok naplneniu nášho Memoranda o spolupráci. Ďakujem za dôveru, že nám mestská časť zverila túto tému. Verím, že ju ešte v ďalších semestroch prehĺbime a ponúkneme projekty, ktoré sa nakoniec budú realizovať,“ povedal na otvorení výstavy dekan FAD STU Branislav Puškár.

Recyklácia územia ako ekologický prístup rozvoja mesta

Nájsť nové využitie pre územia, ktoré viac neslúžia pôvodnému účelu, predstavuje prístup, ako ekologicky rozvíjať mesto. Recykláciou území totiž nezaberáme ornú pôdu, ale využívame plochu v rámci hraníc mesta. Ďalším pozitívnym výsledkom pri využívaní tohto prístupu je kompaktné mesto.

Zámerom mestskej časti je vytvoriť podmienky, aby vo východnej časti Nového Mesta mohla vzniknúť moderná, príjemná a klimaticky odolná mestská štvrť. Plánované zmeny majú taktiež prispieť k zlepšeniu života obyvateľov, ktorí v lokalite už žijú. Reguláciou územia taktiež vytvárame predpoklady pre riešenie ekologických záťaží, ktoré toto územie sužujú.

Po spracovaní návrhu urbanistickej štúdie bude nasledovať verejne prerokovanie odbornou i laickou verejnosťou. Po akceptovaní pripomienok vznikne čistopis štúdie. Ten bude podkladom pre žiadosť mestskej časti o zmenu Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. Následne dôjde k vypracovaniu návrhu zmeny územného plánu lokality, ktorý verejnosť i odborníci budú opäť môcť pripomienkovať.

 

(ts)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne