16.4 C
Bratislava
piatok, 12. apríla 2024

Nová Dedinka aj Bernolákovo majú nové miesta pre škôlkarov a školákov

Najčítanejšie

Obce a mestá v Bratislavskom kraji sa neustále rozvíjajú a rastú, kvôli čomu ročne pribudne až 8.000 obyvateľov. Tým sa zvyšuje tlak na infraštruktúru a služby. Najviac to cítiť v chýbajúcich kapacitách materských a základných škôl.

Podľa analýz v kraji ešte donedávna chýbalo 360 kmeňových tried na základných školách a asi 2500 v materských školách. To sa však vďaka eurofondom podarilo zmeniť.

„V Bruseli sme v roku 2021 vybojovali financie na zvýšenie kapacít základných škôl. Celkovo sme získali 63 miliónov, z ktorých sme podporili 26 projektov. Všetky sú hotové a vďaka tomu vzniklo nových 214 kmeňových tried. Rovnako sme úspešne otvorili aj tému dodatočnej podpory materských škôl, na ktoré bolo alokovaných 35 miliónov eur. Ku koncu minulého roku sa v kraji zrealizovalo 29 projektov materských škôl,“ vysvetlil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Bratislavskému samosprávnemu kraji sa v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) podarilo vyrokovať financovanie rozširovania kapacít na základných škôl prostredníctvom novej oprávnenej aktivity z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Peniaze na viac miest v materských škôl zase pochádzajú z nevyužitých zdrojov IROP pre oblasť kultúry.

Jedným z úspešných projektov je rozšírenie kapacít materskej školy v Novej Dedinke a to jej nadstavbou. Vytvorilo sa tak 48 nových miest, čím vznikli dve triedy. Celková kapacita je aktuálne 194 detí. Súčasne sa rozšírila aj kapacita jedálne, upravil sa okolitý areál škôlky, ale pribudlo aj nové materiálno-technické vybavenie. Predmetom projektu bolo aj zníženie energetickej náročnosti budovy. Okrem materskej školy získala obec Nová Dedinka aj nové kapacity v základnej škole. Spolu tak obec získala na vybudovanie chýbajúcich kapacít vzdelávacích zariadení 5 miliónov eur.

„Stavebné práce sme zahájili v máji 2023 a realizovali sme ich za plnej prevádzky materskej školy. Počas letných prázdnin sme v pôvodnej budove zrekonštruovali dve umývarky, vymenili sme elektrické vedenie, pridali sme systém rekuperácie vzduchu a klimatizáciu, ako aj inovatívne kúrenie. Súčasne sme nadstavili dve nové triedy a jednu telocvičňu, ktoré sú pokryté zelenou strechou. Na dvore pribudli hracie prvky a mobiliár. Máme za sebou náročných 10 mesiacov práce mnohých ľudí, ktorej výsledkom je moderná, energeticky úsporná a plne vybavená Smart materská škola,“ uviedla starostka Novej Dedinky Zuzana Árvová.

Desať nových tried v Bernolákove

Nové miesta vďaka eurofondom na úrovni 3,5 milióna eur mohli vzniknúť aj na základnej škole v Bernolákove. Dostavaním prístavby budovy školy vzniklo 250 nových miest pre 10 tried. Rovnako sa vybudovala kuchyňa s jedálňou, zrevitalizoval sa areál školy a obnovou prešlo aj vykurovanie. Súčasťou finančného príspevku bola aj kompenzácia nárastov cien služieb a materiálov.

Pôvodne mala vzniknúť samostatná budova s 8 triedami a kuchyňou s jedálňou. Demografické ukazovatele však neúprosne smerovali k tomu, že 8 tried nebude stačiť a tak architekt rozpracoval do štúdie požiadavku obce na 10 triednu verziu.

„V roku 2019 odišla z obce prvá objednávka na štúdiu prestavby základnej školy na Školskej ulici. Pôvodné návrhy počítali s prestavbou podkrovia na triedy. Štúdia nakoniec ukázala ako najhospodárnejšie riešenie postaviť samostatnú budovu na pozemku vedľa existujúcej budovy,“ uviedol starosta Bernolákova Miroslav Turinič.

„Stavbu sme zahájili 19.8.2022 slávnostným poklepaním základného kameňa. Od tohto dňa uplynulo takmer 600 dní, ale môžeme sa pýšiť hotovým výsledkom a za pár dní do tejto školy nastúpi 8 tried prvákov. Niektoré triedy prvákov z týchto nových priestorov presúvame z provizórnych priestorov, ktoré pôvodne nikdy neboli určené ako triedy,“ dodal starosta Turinič.

Náklady na projekt dostavby vrátane zariadenia a vonkajších priestorov predstavovali doteraz sumu 5 426 200 eur. Vďaka peniazom z Integrovaného regionálneho operačného programu sa podarilo na realizáciu tohto diela získať dotáciu vo výške 3 352 232,71 eur. Zvyšné 2 073 968 eur obec financovala z obecného rozpočtu predovšetkým z poplatkov za rozvoj a úveru.

„V jednej s počtom žiakov najväčších škôl na Slovensku, v jednej s počtom žiakov najväčších škôl na Slovensku, sme sa dočkali odovzdania prekrásneho pavilónu dostavby základnej školy. Okamih, na ktorý sme sa všetci veľmi tešili a očakávali ho s napätím dieťaťa, tešiaceho sa na vianočný darček. Niet sa čo diviť. Základná škola v Bernolákove má 1036 žiakov, učiacich sa v štyroch školských budovách a dokonca dve triedy prváčikov, ktorí svoje aktovky na chrbátikoch nosili do tried umiestnených v kultúrnom dome. Pani učiteľky s pani vychovávateľkami im aj tam vytvorili krásne priestory, avšak predsa len to nebola taká naozajstná škola. Obe hlavné budovy našej základnej školy sú už staré dámy, v krásnom veku 81 a 61 rokov a preto sa určite obe potešia tejto novej, elegantnej súpútničke, škole, ktorá bude vo svojich priestoroch pokračovať v bernolákovskej tradícii výchovy žiakov, ktorí sú pripravení na štúdium na stredných školách, na vzornú reprezentáciu nielen svojich rodín, ale aj základnej školy a obce Bernolákovo,“ uviedla riaditeľka školy Adriana Moldová.

„Mestám a obciam zabezpečujeme taký servis, aby boli pri tvorbe, písaní aj realizácii projektov úspešní. Úrad BSK vystupuje v týchto projektoch ako Sprostredkovateľský orgán. Z poverenia MIRRI SR vystupuje ako poskytovateľ príspevku, zabezpečuje zazmluvnenie projektu, kontrolu procesu verejného obstarávania, finančnú implementáciu cez žiadosti o platbu, ako aj následné monitorovanie,“ ozrejmil postupnosť procesov Juraj Droba.

(ts)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne