16.4 C
Bratislava
piatok, 12. apríla 2024

Sprehľadnenie školských obvodov a spádových oblastí v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Najčítanejšie

V snahe zabezpečiť dostupné vzdelávanie pre deti v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, bola na Miestnom zastupiteľstve dňa 13. marca 2024 schválená úprava školských obvodov.

Táto úprava prináša zmeny v zaradení ulíc do školských obvodov a spádových oblastí materských škôl. Tento krok, zohľadňujúci nerovnomerné rozmiestnenie materských škôl a následne prislúchajúcich ulíc, ale aj dostupnosť z miesta trvalého pobytu, je reakciou na potrebu zabezpečiť lepšie každodenné dochádzanie detí do školy.

Každé mesto či obec sú povinné určiť školské obvody základných škôl a spádové oblasti materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto je zriaďovateľom 8 základných škôl a 11 elokovaných pracovísk materských škôl ako organizačných zložiek, ktoré sú súčasťou základných škôl a 2 MŠ ako súčasť ZŠ.

„Pri sprehľadnení školských obvodov sme sa riadili niekoľkými zásadami. Jednou z nich bolo zabezpečenie lepšej dostupnosti vzdelávania z miesta trvalého pobytu detí. Ďalším dôležitým aspektom bola potreba doplniť chýbajúce ulice, súpisné čísla aj orientačné čísla, aby sme zabezpečili presné určenie školských obvodov. Pri zrevidovaní spádových oblastí materských škôl sme okrem toho zohľadnili aj skúsenosti zo zápisov detí na povinné predprimárne vzdelávanie a nový právny nárok na predprimárne vzdelávanie, ” uvádza starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Matúš Čupka.

„Jedným z hlavných dôvodov zrevidovania a prerozdelenia školských obvodov a spádových oblastí, bola nerovnováha v počte materských škôl a doplnením chýbajúcich ulíc v jednotlivých školských obvodoch základných škôl s cieľom dosiahnuť súlad s koncepčným zámerom rozvoja školstva a reagovať tak i na zmeny v kapacitách materských a základných škôl,“ dopĺňa vedúci Školského úradu Erik Špaňo.

„Sprehľadnenie školských obvodov a spádových oblastí zabezpečí lepšiu dostupnosť a posilní kvalitu vzdelávania detí v našej mestskej časti. Toto je však len začiatok nášho úsilia o ešte kvalitnejšie vzdelávanie poskytované pre deti navštevujúce materské a základné školy,” dodáva starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Matúš Čupka.

Tieto úpravy zahŕňajú aj princíp zdieľaných ulíc na hraniciach dvoch rôznych školských obvodov či spádových ulíc. Vďaka nim bude rodič z takejto ulice vnímaný ako spádový v oboch školách a bude mať vďaka tomu lepšiu možnosť výberu školy pre svoje dieťa.

Usporiadanie školských obvodov a spádových oblastí, schválené poslancami na Miestnom zastupiteľstve dňa 13.03.2024, stanovuje školské obvody základných škôl nasledovne:

https://www.banm.sk/data/att/17609.pdf

Určenie spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto stanovuje spádové oblasti materských škôl nasledovne:

https://www.banm.sk/data/att/17608.pdf

(ts)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne